Annonce

Cisordinol® Depot


Producent: Lundbeck

Indeholder
Cisordinol® Depot er et depotpræparat mod psykoser.

Virksomme stoffer
Zuclopenthixoldecanoat

Anvendelse

Cisordinol® Depot anvendes til behandling af psykoser.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.

Voksne. Individuel dosering. Sædvanligvis 100-400 mg hver 2.-4. uge. Op til højst 500 mg hver 2. uge.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Mundtørhed
Motorisk uro, Søvnighed, Ufrivillige rykkende bevægelser
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Smerter, Træthed, Vægtøgning, Øget appetit
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Opkastning, Øget spytdannelse
Hjertebanken, Hurtig puls, Tilstoppet næse, Åndenød
Muskelsmerter
Angst, Depression, Gangforstyrrelser, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Rysten, Svimmelhed, Søvnløshed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Unormale drømme, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding
Hudkløe, Øget svedtendens
Manglende vandladning, Nedsat sexlyst, Vandladningsbesvær, Øget urinmængde
Synsforstyrrelser, Uskarpt syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Lav legemstemperatur
Leverpåvirkning, Mavesmerter
Lavt blodtryk
Besvimelsesanfald, Besvær med at styre arme og ben, Forvirring, Kramper, Kramper i halsmuskulaturen, Migræne, Nedsat muskelspænding, Parkinsonisme, Sløvhed, Talebesvær, Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige øjenbevægelser, Vedvarende krampe i tyggemusklen
Betændelse i huden, Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder
Manglende orgasme(kvinder), Rejsningsproblemer
Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1%)
Påvirkning af ekg(herunder forlænget QT-interval*)
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker, Nedsat følsomhed over for glucose, Udvikling af bryster hos mænd, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhed
Langvarig smertefuld erektion, Udebleven menstruation
Meget sjældne (under 0,01%)
Leverbetændelse
Blodprop i de dybe vener
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

 • Pludselig uforklarlig død er forekommet.
 • Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.

Bør ikke anvendes

Ved svækket bevidsthed, ved kredsløbskollaps, ved svulst i binyremarven (fæokromocytom) samt ved forandringer i blodets sammensætning bør midlet ikke anvendes.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen ved psykoser kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 20 timer.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 200 mg eller 500 mg zuclopenthixoldecanoat.Særlige advarsler
 • Forsigtighed:
  • Til ældre
  • Ved hjerte-karsygdom
  • Ved sygdom i hjernen
  • Ved tendens til kramper.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Terbinafin (svampemiddel) og visse midler mod depression (fluoxetin og paroxetin) øger virkningen af Cisordinol® Depot.
 • Cisordinol® Depot øger virkningen af tricykliske antidepressive midler og codein (middel mod smerter og hoste).
 • Det kan være nødvendigt at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Cisordinol® Depot nedsætter virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) og dopamin (middel mod kredsløbssvigt).
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forskyde kroppens væske- og saltbalance.
 • Atropin (middel med virkning på det automatiske (autonome) nervesystem), tricykliske antidepressive midler og antihistaminer (midler mod allergi) øger risikoen for bivirkninger.
 • Cisordinol® Depot øger den søvndyssende virkning af sovemidler, beroligende midler, antihistaminer og smertestillende midler.
 • Samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet bør om muligt undgås. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 x 1 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.200 mg/ml
Pris i kr. 618,20
Pakning 10 x 1 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.200 mg/ml2care4
Pris i kr. 499,65
Pakning 5 amp. a 1 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.500 mg/ml
Pris i kr. 801,80

Substitution
injektionsvæske, opl. 200 mg/ml


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI