Annonce

Clarithromycin "Hexal"

J01FA09

Clarithromycin "Hexal" er et antibiotikum. Makrolid.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Clarithromycin "Hexal" anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af clarithromycin, fx:
 • Mavesår i kombination med andre lægemidler, idet en infektion med bakterien Helicobacter pylori kan være en medvirkende årsag til mavesåret.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis afhænger af infektionens art og sværhedsgrad.

Voksne og børn over 12 år

 • Sædvanligvis 250 mg 2 gange i døgnet.
 • Ved alvorlige infektioner kan dosis fordobles til 500 mg 2 gange i døgnet.

Doseringen afhænger af typen samt sværhedsgraden af infektionen og skal vurderes af lægen i hvert enkelt tilfælde.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Svamp i munden, Smagsforstyrrelser.
Leverpåvirkning.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Afslapning af karrenes muskler.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forhøjet antal blodplader, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Ekstra hjerteslag, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop.
Høretab, Tinnitus.
Mundbetændelse.
Leverbetændelse, Ophobning af galde.
Overfølsomhed.
Infektioner, Svampeinfektion.
Påvirkning af ekg.
Muskelkramper.
Bevidsthedstab, Rysten, Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Angst, Nervøsitet, Søvnighed.
Betændelse i skeden.
Astma.
Betændelse i huden, Betændelse i hudens dybere lag, Eksem.
Blodprop i lungerne.
Ikke kendt.Blødning, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hjertebanken.
Synsforstyrrelser.
Betændelse i bugspytkirtlen, Tyktarmsbetændelse.
Dårligt fungerende lever.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Hæmning af blodets evne til at størkne, Øget blødningstendens.
Kramper, Muskelsygdom, Nedbrydning af muskelvæv.
Ændring i hudens følesans.
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Manier, Psykoser, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop.
Betændelsestilstand i nyren, Påvirkning af nyrerne.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Rosen.

Bør ikke anvendes

Clarithromycin "Hexal" bør ikke anvendes ved:

Særlige advarsler

Clarithromycin "Hexal" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Clarithromycin "Hexal" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.
 • Alvorligt hjertesvigt.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved samtidig meget dårligt fungerende lever og dårligt fungerende nyrer.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Clarithromycin "Hexal" må ikke tages, hvis du er i behandling med:
  • Cabergolin (middel til bl.a. hæmning af mælkeproduktion)
  • Colchicin (middel mod urinsyregigt)
  • Domperidon (mave- og tarmmiddel)
  • Ergotamin (middel mod migræne)
  • Lomitapid (kolesterolsænkende middel)
  • Midazolam oral opløsning (sovemiddel)
  • Midler ved organtransplantation (ciclosporin og tacrolimus)
  • Ticagrelor (blodpladehæmmende middel)
  • Visse kolesterolsænkende midler (atorvastatin, simvastatin)
  • Visse midler mod psykoser (pimozid, quetiapin).
 • Clarithromycin "Hexal" kan øge virkningen af en række lægemidler, fx:
  • Carbamazepin (epilepsimiddel)
  • Digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser)
  • Fentanyl (smertestillende middel)
  • Loratadin (middel mod allergi)
  • Sovemidler (midazolam og triazolam)
  • Theophyllin (astmamiddel)
  • Visse midler mod afstødning af organer efter transplantationer (sirolimus, tacrolimus)
  • Visse svampemidler (fluconazol, itraconazol)
  • Warfarin (blodfortyndende).
 • Clarithromycin "Hexal" forlænger virkningstiden for methylprednisolon (binyrebarkhormon) væsentligt.
 • Hvis du er i behandling med verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser), skal du være opmærksom på risikoen for hjertebivirkninger.
 • Ved samtidig brug af clopidogrel (blodpladehæmmende middel) vil din læge sandsynligvis øge dosis af clopidogrel.
 • Der er øget risiko for blødninger ved samtidig brug af visse blodfortyndende midler (apixaban, dabigatran, rivaroxaban).
 • Zidovudin (middel mod HIV) og Clarithromycin "Hexal" bør indtages forskudt med mindst 2 timers interval.
 • Ved samtidig brug af vinorelbin (celledræbende middel) er der øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
 • Samtidig brug af fluoxetin (middel mod depression) kan give psykiske bivirkninger.
 • Clarithromycin "Hexal" kan give øget forekomst af bivirkninger under behandling med rifabutin (tuberkulosemiddel).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

To studier har vist, at der kan være en øget risiko for spontan abort, hvis du har fået midlet inden for de første 3 måneder af graviditeten. Må kun anvendes efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering.
 • Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 5 timer for lægemiddelstoffet og ca. 7 timer for det aktive nedbrydningsprodukt (metabolit).

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) clarithromycin.

Hjælpestoffer

Farve:

Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 500 mg

Andre:

Lactose : filmovertrukne tabletter 500 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 500 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 500 mg16 stk. (blister)87,70
(Recept)filmovertrukne tabletter 500 mg20 stk. (blister)85,15

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 500 mg
Prægintet præg
KærvDelekærv
Farvehvid
Mål i mm.8 x 18
filmovertrukne tabletter 500 mg

Revisionsdato

fr. 6. jan. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI