Annonce

Clarithromycin "Krka"


Producent: KRKA

Indeholder
Clarithromycin "Krka" er et antibiotikum. Makrolid.

Virksomme stoffer
Clarithromycin

Anvendelse

Clarithromycin "Krka" anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af clarithromycin, fx:
  • luftvejsinfektioner hos personer, der er overfølsomme over for penicillin
  • klamydia
  • visse typer af lungebetændelse
  • mellemørebetændelse
  • alvorlige tilfælde af bumser.
 • Mavesår i kombination med andre lægemidler, idet en infektion med bakterien Helicobacter pylori kan være en medvirkende årsag til mavesåret.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis afhænger af infektionens art og sværhedsgrad.

Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 500 mg 2 gange i døgnet.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Almindelige (1-10%)
Leverpåvirkning, Smagsforstyrrelser, Svamp i munden
Afslapning af karrenes muskler
Hovedpine, Søvnløshed
Hududslæt, Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1%)
Leverbetændelse, Mundbetændelse, Ophobning af galde
Astma, Blodprop i lungerne, Ekstra hjerteslag, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop, Påvirkning af ekg
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader
Muskelkramper
Angst, Bevidsthedstab, Nervøsitet, Rysten, Svimmelhed, Søvnighed, Ufrivillige rykkende bevægelser
Betændelse i huden, Betændelse i hudens dybere lag, Eksem
Infektioner, Overfølsomhed, Svampeinfektion
Betændelse i skeden
Høretab, Tinnitus
Ikke kendt
Betændelse i bugspytkirtlen, Dårligt fungerende lever, Tyktarmsbetændelse
Hjertebanken
Blødning, Hæmning af blodets evne til at størkne, Øget blødningstendens, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Muskelsygdom, Nedbrydning af muskelvæv
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Kramper, Manier, Psykoser, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop, Ændring i hudens følesans
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Rosen
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Betændelsestilstand i nyren, Påvirkning af nyrerne

Bør ikke anvendes

Clarithromycin "Krka" bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for makrolider
 • Lavt blodsukker
 • Visse former for hjerterytmeforstyrrelser.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

To studier har vist, at der kan være en øget risiko for spontan abort, hvis du har fået midlet inden for de første 3 måneder af graviditeten. Må kun anvendes efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering.
 • Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 5 timer for lægemiddelstoffet og ca. 7 timer for det aktive nedbrydningsprodukt (metabolit).


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg clarithromycin.Særlige advarsler

Clarithromycin "Krka" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Clarithromycin "Krka" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Alvorligt hjertesvigt.
 • Forstyrrelser i saltbalancen.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved samtidig meget dårligt fungerende lever og dårligt fungerende nyrer.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Clarithromycin "Krka" må ikke tages, hvis du er i behandling med:
  • Cabergolin (middel til bl.a. hæmning af mælkeproduktion)
  • Colchicin (middel mod urinsyregigt)
  • Domperidon (mave- og tarmmiddel)
  • Ergotamin (migrænemiddel)
  • Midler ved organtransplantation (ciclosporin og tacrolimus)
  • Ticagrelor (blodpladehæmmende middel)
  • Visse kolesterolsænkende midler (atorvastatin, lovastatin, simvastatin)
  • Visse midler mod psykoser (pimozid, quetiapin)
 • Clarithromycin "Krka" kan øge virkningen af en række lægemidler, fx:
  • Carbamazepin (epilepsimiddel)
  • Digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser)
  • Fentanyl (smertestillende middel)
  • Loratadin (middel mod allergi)
  • Sovemidler (midazolam og triazolam)
  • Theophyllin (astmamiddel)
  • Visse midler mod afstødning af organer efter transplantationer (sirolimus, tacrolimus)
  • Visse svampemidler (fluconazol, itraconazol)
  • Warfarin (blodfortyndende).
 • Clarithromycin "Krka" forlænger virkningstiden for methylprednisolon (binyrebarkhormon) væsentligt.
 • Hvis du er i behandling med verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser), skal du være opmærksom på risikoen for hjertebivirkninger.
 • Ved samtidig brug af clopidogrel (blodpladehæmmende middel) vil din læge sandsynligvis øge dosis af clopidogrel.
 • Der er øget risiko for blødninger ved samtidig brug af visse blodfortyndende midler (dabigatran, rivaroxaban).
 • Zidovudin (middel mod HIV) og Clarithromycin "Krka" bør indtages forskudt med mindst 2 timers interval.
 • Ved samtidig brug af vinorelbin (celledræbende middel) er der øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
 • Samtidig brug af fluoxetin (middel mod depression) kan give psykiske bivirkninger.
 • Clarithromycin "Krka" kan give øget forekomst af bivirkninger under behandling med rifabutin (tuberkulosemiddel).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 14 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter250 mg
Pris i kr. 84,25

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 250 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI