Annonce

Comirnaty

J07BX

Comirnaty er en vaccine mod COVID-19.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Comirnaty anvendes til vaccination mod COVID-19 hos voksne samt børn og unge på 12 år og derover.

Doseringsforslag

Findes som koncentrat til injektionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en muskel.

Voksne og børn/unge over 12 år

 • Vaccinationen består af i alt 2 doser på hver 0,3 ml.
 • Det anbefales at give 2. dosis 21 dage efter 1. dosis. Skal gives mindst 19 dage og højst 42 dage efter 1. dosis.
 • Du vil også få 2. dosis med Comirnaty, da der ikke må skiftes til en anden COVID-19 vaccine, når du har fået 1. dosis med Comirnaty.

Beskyttelse

 • Vaccinen giver fuld beskyttelse 7 dage efter 2. dosis.
 • Varighed af beskyttelse er endnu ukendt.

Bemærk:

 • Comirnaty gives mindst 7 dage før eller efter andre vacciner.
 • Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt for børn under 12 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré.
Feber, Kuldegysninger, Træthed.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme, Opkastning.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i lymfekirtler.
Overfølsomhedsreaktioner.
Smerter i arme og ben.
Ikke kendt.Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

*Feber ses hyppigere efter 2. dosis end 1. dosis.

Bør ikke anvendes

Comirnaty bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for indholdsstofferne eller macrogoler.
 • 2. dosis bør ikke gives, hvis der opstår alvorlig overfølsomhedsreaktion efter 1. dosis af Comirnaty.
 • Vaccination bør udskydes ved:
  • Alvorlig sygdom med feber
  • Akut infektion.

Særlige advarsler

 • Du vil blive observeret omhyggeligt i mindst 15 minutter efter indsprøjtning af hver af de to doser.
 • Comirnaty skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Blodfortyndende behandling eller andre ændringer i blodets evne til at størkne, da blødning og blå mærker ses efter indsprøjtning i en muskel.
  • Nedsat immunforsvar eller behandling med immunundertrykkende midler, da vaccinen muligvis kan have mindre virkning hos disse patienter.

Brug af anden medicin

Graviditet

Amning

Trafik

Bloddonor

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Vaccinen virker ved, at den får immunsystemet (kroppens naturlige forsvar) til at danne antistoffer og blodlegemer, der modarbejder COVID-19 virus. Dermed giver den beskyttelse mod COVID-19.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

Frosne hætteglas

 • Opbevares i fryser ved temperaturer fra -90°C til -60°C.
 • Opbevares i originale pakning for at beskytte mod lys.
 • Under opbevaring minimeres udsættelse for belysning i lokale, og direkte sollys eller UV-lys undgås.
 • Kan i én enkelt periode på højst 2 uger opbevares og transporteres ved temperaturer fra -25°C til -15°C. Kan efter de 2 uger genplaceres ved temperaturer fra -90°C til -60°C.

Optøede hætteglas (uåbnede)

 • Uåbnede hætteglas kan opbevares i højst 1 måned i køleskab (2-8°C), og højst 12 timer af denne tid kan bruges til transport ved temperaturer fra 2°C til 8°C.
 • Inden brug kan uåbnede hætteglas opbevares højst 2 timer ved højst 30°C.
 • Optøede hætteglas kan håndteres i lokale med belysning.

Bemærk:

 • Optøede hætteglas må ikke genplaceres i fryser.


Overførsel af frosne hætteglas opbevaret ved ultralave temperaturer (under -60 °C)

 • Bakker med lukkede låg indeholdende 195 hætteglas
  • Kan fjernes fra opbevaring på frost ved ultralave temperaturer (under -60°C) og udsættes for temperaturer på højst 25°C i højst 5 minutter.
 • Bakker med åbne låg eller bakker indeholdende < 195 hætteglas
  • Kan fjernes fra opbevaring på frost ved ultralave temperaturer (under -60°C) og udsættes for temperaturer på højst 25°C i højst 3 minutter.
 • Når bakker med hætteglas er genplaceret I fryseren efter udsættelse for temperaturer på højst 25°C, skal de opbevares i fryseren i mindst 2 timer, før de igen må fjernes fra fryseren.

Overførsel af frosne hætteglas opbevaret ved temperaturer fra -25°C til -15°C

 • Bakker med lukkede låg indeholdende 195 hætteglas
  • Kan fjernes fra opbevaring på frost (fra -25°C til -15°C) og udsættes for temperaturer på højst 25°C i højst 3 minutter.
 • Bakker med åbne låg eller bakker indeholdende < 195 hætteglas
  • Kan fjernes fra opbevaring på frost (fra -25°C til -15°C) og udsættes for temperaturer på højst 25°C i højst 1 minut.
 • Bemærk
  • Når et hætteglas er fjernet fra bakken med hætteglas, skal det optøs til brug.

Bemærk: Se også medfølgende brugsvejledning.

Lægemiddelformer

Koncentrat til injektionsvæske, dispersion

 • 1 dosis indeholder 30 mikrogram COVID-19 mRNA-vaccine (indkapslet i lipid-nanopartikler).
 • 1 hætteglas indeholder efter fortynding 6 doser.

Hjælpestoffer

Andre:

ALC-0159 (2-[(polyethylenglycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid) : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
ALC-0315 ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoat)) : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
DSPC (1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholin) : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
Cholesterol : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
Dinatriumphosphat : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
Kaliumchlorid : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
Kaliumdihydrogenphosphat : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
Macrogoler : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
Natriumchlorid : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
Saccharose : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
Sterilt vand : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)Koncentrat til injektionsvæske, dispersion 195 x 6 doser

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ma. 14. jun. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 14. juni 2021.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI