Annonce

Comirnaty

J07BX

Comirnaty er en vaccine mod COVID-19.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Comirnaty anvendes til vaccination mod COVID-19 hos voksne samt unge på 16 år og derover.

Doseringsforslag

Findes som koncentrat til injektionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en muskel.

Voksne og unge over 16 år

 • Vaccinationen består af i alt 2 doser på hver 0,3 ml.
 • 2. dosis gives mindst 21 dage efter 1. dosis.
 • Du vil også få 2. dosis med Comirnaty, da der ikke må skiftes til en anden COVID-19 vaccine, når du har fået 1. dosis med Comirnaty.

Beskyttelse

 • Vaccinen giver fuld beskyttelse 7 dage efter 2. dosis.
 • Varighed af beskyttelse er endnu ukendt.

Bemærk:

 • Comirnaty gives mindst 7 dage før eller efter andre vacciner.
 • Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt for børn og unge under 16 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Kuldegysninger, Træthed.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i lymfekirtler.
Smerter i arme og ben.
Ikke kendt.Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhed.

*Feber ses hyppigere efter 2. dosis end 1. dosis.

Bør ikke anvendes

Comirnaty bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for indholdsstofferne eller macrogoler.
 • 2. dosis bør ikke gives, hvis der opstår alvorlig overfølsomhedsreaktion efter 1. dosis af Comirnaty.
 • Vaccination bør udskydes ved:
  • Alvorlig sygdom med feber
  • Akut infektion.

Særlige advarsler

 • Du vil blive observeret omhyggeligt i mindst 15 minutter efter indsprøjtning af hver af de to doser.
 • Comirnaty skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Blodfortyndende behandling eller andre ændringer i blodets evne til at størkne, da blødning og blå mærker ses efter indsprøjtning i en muskel.
  • Nedsat immunforsvar eller behandling med immunundertrykkende midler, da vaccinen muligvis kan have mindre virkning hos disse patienter.

Brug af anden medicin

Graviditet

Amning

Trafik

Bloddonor

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Vaccinen virker ved, at den får immunsystemet (kroppens naturlige forsvar) til at danne antistoffer og blodlegemer, der modarbejder COVID-19 virus. Dermed giver den beskyttelse mod COVID-19.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Opbevaring
  • Opbevares i fryser ved temperaturer fra -90°C til -60°C.
  • Opbevares i original emballage beskyttet mod lys.
  • Under opbevaring minimeres udsættelse for belysning i lokale, og direkte sollys eller UV-lys undgås.
  • Lukkede bakker med 195 hætteglas, som fjernes fra opbevaring i fryser (under - 60°C) kan udsættes for stuetemperatur (under 25°C) i højst 5 minutter for flytning mellem omgivelser med ultralave temperaturer. Når bakkerne med hætteglas er genplaceret I fryseren efter udsættelse for stuetemperatur, skal de opbevares i fryseren i mindst 2 timer, før de igen må fjernes fra fryseren.
 • Optøning og klargøring af vaccine
  • Åbne bakker med hætteglas eller hætteglas-bakker med under 195 hætteglas, som fjernes fra opbevaring i fryser (under - 60°C) kan udsættes for stuetemperatur (under 25°C) i højst 3 minutter for at fjerne hætteglas eller for flytning mellem omgivelser med ultralave temperaturer.
  • Når et hætteglas er fjernet fra bakken med hætteglas, skal det optøs til brug.
  • Når bakker med hætteglas er genplaceret I fryseren efter udsættelse for stuetemperatur, skal de opbevares i fryseren i mindst 2 timer, før de igen må fjernes fra fryseren.
 • Efter flytning af hætteglas fra fryser
  • Uåbnede hætteglas kan opbevares i højst 5 dage i køleskab (2-8°C) og højst 2 timer ved højst 30°C.
  • Optøede hætteglas kan håndteres i lokale med belysning.
  • Optøet vaccine må ikke genplaceres i fryser.
 • Bemærk: Se også medfølgende brugsvejledning.

Lægemiddelformer

Koncentrat til injektionsvæske, dispersion

 • 1 dosis indeholder 30 mikrogram COVID-19 mRNA-vaccine (indkapslet i lipid-nanopartikler).
 • 1 hætteglas indeholder efter fortynding 5 doser.

Hjælpestoffer

Andre:

ALC-0159 (2-[(polyethylenglycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid) : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
ALC-0315 ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoat)) : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
DSPC (1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholin) : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
Cholesterol : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
Dinatriumphosphat : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
Kaliumchlorid : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
Kaliumdihydrogenphosphat : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
Macrogoler : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
Natriumchlorid : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
Saccharose : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion
Sterilt vand : Koncentrat til injektionsvæske, dispersion

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)Koncentrat til injektionsvæske, dispersion 195 x 5 doser

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ti. 12. jan. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 11. januar 2021.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI