Annonce

Coversyl® Comp Novum, komb.


Producent: Servier Danmark

Indeholder
Coversyl® Comp. Novum er et middel mod forhøjet blodtryk. ACE-hæmmer og andet blodkarudvidende middel i kombination.

Virksomme stoffer
Indapamid
Perindopril

Anvendelse

Coversyl® Comp. Novum anvendes mod forhøjet blodtryk, hvor behandling med ét middel ikke er tilstrækkelig.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Sædvanligvis 1 tablet om morgenen før morgenmaden.

Bemærk:

 • Der er ingen erfaring vedr. børn og unge under 17 år.


Mulige bivirkninger
I forbindelse med de første doser kan der hos enkelte, der samtidig er i behandling med et vanddrivende middel, komme udtalt blodtryksfald.
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed
Fordøjelsesbesvær, Smagsforstyrrelser
Hoste, Åndenød
For lidt kalium i blodet
Muskelkramper
Hovedpine, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Hudkløe, Hududslæt, Plettet udslæt med fortykkelse af huden
Overfølsomhed
Synsforstyrrelser, Tinnitus
Ikke almindelige (0,1-1%)
Lavt blodtryk, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Væskeophobning i fx arme og ben
For lidt natrium i blodet, For meget kalium i blodet, Lavt blodsukker
Ledsmerter
Besvimelsesanfald, Humørsvingninger
Hududslæt med blæredannelse, Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Påvirkning af nyrerne, Rejsningsproblemer
Sjældne (0,01-0,1%)
Forværret psoriasis
Meget sjældne (under 0,01%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Leverbetændelse
Allergisk lungebetændelse, Blodprop i hjertet, Hjerneblødning/blodprop i hjernen, Hjertekrampe
Blodmangel, Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Forhøjet calcium i blodet
Forvirring
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Akut nyresvigt
Ikke kendt
Påvirkning af ekg
Forværring af alvorlig hudlidelse
Nærsynethed, Sløret syn

Bør ikke anvendes

Coversyl® Comp. Novum bør ikke anvendes:

 • hvis tidligere anvendelse af ACE-hæmmere har medført overfølsomhed
 • ved påvirkning af hjernen på grund af alvorlig leversygdom
 • ved lavt indhold af kalium i blodet
 • ved kendt overfølsomhed over for vanddrivende midler af thiazid-typen eller over for lægemidler, som kemisk ligner thiazider, fx sulfamethizol (middel mod blærebetændelse) eller visse tabletter mod diabetes.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Må ikke anvendes.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes, hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Perindopril hæmmer det enzym, der omdanner angiotensin I til det blodtryksforhøjende hormon, angiotensin II. Et fald i mængden af dette hormon fører til, at blodkarrene udvides, så blodtrykket falder. Midlet påvirker desuden salt- og vandudskillelsen gennem nyrerne, så hjertet belastes mindre.
 • Indapamid virker direkte på de helt små blodkars muskulatur, så blodkarrene udvides, og blodtrykket falder.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 18 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg perindoprilarginin og 1,25 mg indapamid.Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:

 • tendens til allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet (angioødem)
 • forsnævring i legemspulsåren eller i pulsårerne til nyrerne
 • visse hjertesygdomme
 • bindevævssygdomme
 • fald i antallet af blodplader
 • mangel på hvide blodlegemer
 • tendens til lavt kaliumindhold i blodet.

Indholdet af kalium og natrium i blodet bør kontrolleres under behandlingen, da forstyrrelser i kaliumbalancen kan optræde.

Hvis du har diabetes, skal du regelmæssigt kontrollere dit blodsukker.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Kombinationspræparatet sacubitril/valsartan må ikke anvendes sammen med Coversyl® Comp. Novum, og der skal være mindst 36 timer mellem behandling med de to præparater.
 • NSAID og acetylsalicylsyre i smertestillende doser (midler mod gigt og smerter) kan nedsætte virkningen af Coversyl® Comp. Novum og samtidig øge risikoen for nyreskade, især hos ældre.
 • Coversyl® Comp. Novum øger risikoen for forgiftning med lithium (middel mod manier).
 • Coversyl® Comp. Novum kan øge virkningen af digoxin (hjertemiddel) og visse muskelafslappende midler.
 • Samtidig behandling med kalium, vanddrivende midler, trimethoprim/sulfamethoxazol (antibiotika), ciclosporin (middel mod afstødning af organer ved transplantation), binyrebarkhormon, beta2-stimulerende midler, og amphotericin B (svampemiddel) kan påvirke blodets indhold af kalium.
 • Coversyl® Comp. Novum skal tages med forsigtighed sammen med visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, moxifloxacin og erythromycin (antibiotika) og visse antipsykotika, antidepressiva og antihistaminer.
 • Ved samtidig brug af midler mod diabetes (sukkersyge) skal du jævnligt kontrollere dit blodsukker.
 • Samtidig behandling med allopurinol (middel mod urinsyregigt) kan give alvorlige overfølsomhedsreaktioner.
 • Hvis du har diabetes eller nedsat nyrefunktion, må du ikke behandles med aliskiren (en andet middel mod forhøjet blodtryk).
 • Samtidig behandling med angiotensin II-hæmmere eller aliskiren (andre midler mod forhøjet blodtryk) øger risikoen for lavt blodtryk, forhøjet kalium i blodet og påvirkning af nyrerne.
 • Ved samtidig behandling med everolimus (celledræbende middel) eller sirolimus (middel mod afstødning af organer efter transplantation) er der øget risiko for allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet (angioødem).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter5+1,25 mg 30 stk. 134,50
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter5+1,25 mg 90 stk. 263,30Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI