Annonce

Cyclogyl®


Producent: Alcon

Indeholder
Cyclogyl® er et øjenmiddel.

Virksomme stoffer
Cyclopentolat

Anvendelse

Cyclogyl® anvendes til udvidelse af pupillerne i forbindelse med øjenundersøgelse.


Doseringsforslag

Findes som øjendråber.

Voksne

 • 1 dråbe ca. 30 minutter før undersøgelsen.

Bemærk:

 • Sikkerhed og virkning vedr. langvarig behandling af børn er ikke klarlagt. Cyclogyl® anbefales ikke til langvarig brug til børn. Kan anvendes ved undersøgelse af skelen hos børn.
 • Luk øjet straks efter inddrypning af hver dråbe og pres med en finger ved den inderste øjenkrog i et par minutter. Så bevarer du lægemidlet i øjet i længere tid og mindsker de systemiske bivirkninger.
 • Ved anvendelse sammen med andre øjenmidler skal der gå mindst 5 minutter mellem drypning af de enkelte præparater. Øjensalve skal påføres til sidst.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Feber
Forstoppelse
Hurtig puls
Forvirring, Hallucinationer, Uro, Uro og rastløshed
Rødme
Lysfølsomhed i øjet, Sløret syn, Uskarpt syn, Øjensmerter
Ikke almindelige (0,1-1%)
Allergiske reaktioner
Sjældne (0,01-0,1%)
Bevidsthedspåvirkning
Sår på hornhinden*
Meget sjældne (under 0,01%)
Psykoser
Ikke kendt
Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Svimmelhed, Søvnighed

* Benzalkoniumchlorid kan i meget sjældne tilfælde medføre skade på hornhinden.

I meget alvorlige tilfælde kan der opstå psykotiske symptomer.


Bør ikke anvendes

Cyclogyl® bør ikke anvendes ved:

 • visse former for grøn stær (snævervinklet glaukom)
 • overfølsomhed over for indholdsstofferne.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning
 • Virker ved at ophæve virkningen af acetylkolin, som er et signalstof i det automatiske (autonome) nervesystem. Herved afslappes den muskel, som trækker regnbuehinden sammen.
 • Virkningen er kraftigst i løbet af ½ - 1 time og varer ca. 24 timer.


Lægemiddelformer

Øjendråber, opløsning 1%. 1 ml indeholder 10 mg cyclopentolat-hydrochlorid.



Særlige advarsler
 • Cyclogyl® bør anvendes med forsigtighed, hvis du tidligere har været overfølsom over for atropin.
 • Patienter, som er i risiko for at have grøn stær (fx ældre) bør have undersøgt trykket i øjet inden behandling med Cyclogyl®.
 • Der har været tilfælde af kramper, psykotiske reaktioner og adfærdsforstyrrelser ved brug af Cyclogyl® hos særligt følsomme voksne og børn (især hos for tidligt fødte børn, spædbørn, små børn eller børn med Downs syndrom, spastisk parese, hjerneskader eller kendt epilepsi). 
 • Da øjendråberne indeholder benzalkoniumchlorid, kan de misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser skal fjernes før inddrypning, og man bør vente mindst 15 minutter, før kontaktlinserne isættes igen.
 • Cyclogyl® kan medføre døsighed, sløret syn og lysfølsomhed, hvorfor kørsel eller betjening af farlige maskiner bør undgås, indtil synet er normaliseret igen. 



Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke øjendråber, opløsning1%
Pris i kr. 116,90
Pakning 10 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke øjendråber, opløsning10 mg/gOrifarm
Pris i kr. 116,80



Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI