Annonce

Dacarbazine "Medac"

L01AX04

Dacarbazine "medac" er et celledræbende middel (alkylerende middel).

Virksomme stoffer

Anvendelse

Dacarbazine "medac" anvendes til behandling af visse former for kræft, bl.a. lymfeknudekræft (Hodgkins sygdom).
Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som pulver til injektions- og infusionsvæske, der efter opløsning indsprøjtes i en blodåre.

  • Behandlingen er individuel og afpasses dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Kvalme, Opkastning.
Nedsat appetit.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Rødme.
Forvirring.
Kramper.
Søvnlignende sløvhedstilstand.
Nyresvigt.
Ændring i hudens følesans.
Synstab.
Tilstopning af leverens vener.

 Influenzasymptomerne kan opstå ca. en uge efter indsprøjtningen og kan vare i op til 3 uger. 

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

  • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende knoglemarv.
  • Visse vaccinationer bør undgås under behandlingen.

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

  • Virker bl.a. ved at inaktivere DNA (cellens genetiske kode). Dette medfører, at celledelingen hæmmes, samt at den genetiske funktion og hermed styringen af cellens omsætning ødelægges.
  • Den kraftigste virkning indtræder som regel efter 7-14 dages behandling.
  • Halveringstiden i blodet () er 0,5-3,5 timer.

Håndtering og holdbarhed

Bemærk: Ved håndtering af Dacarbazine "medac" skal du være forsigtig. Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling.

Lægemiddelformer

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 200 mg dacarbazin,
pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg dacarbazin.

Hjælpestoffer

Andre:

Citronsyre (E330) : pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 200 mg, pulver til infusionsvæske, opl. 500 mg
Mannitol (E421) : pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 200 mg, pulver til infusionsvæske, opl. 500 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 200 mg10 htgl2.377,15
(Recept)pulver til infusionsvæske, opl. 500 mg1 htgl.826,10

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 7. feb. 2019. Priserne er dog gældende pr.mandag den 19. oktober 2020.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI