Annonce

Dacogen


Producent: Janssen

Indeholder
Dacogen er et celledræbende middel (antimetabolit). 

Virksomme stoffer
Decitabin

Anvendelse

Dacogen anvendes til behandling af akut myeloid leukæmi (AML), som er en særlig form for kræft i blodet.

Anvendes kun på sygehus.


Doseringsforslag

Findes som pulver til koncentrat til infusionsvæske, der efter opløsning og fortynding indsprøjtes i en blodåre.

Voksne over 65 år

  • Dosis er individuel og fastsættes ud fra patientens legemsoverflade.
  • Sædvanligvis 20 mg pr. m2 legemsoverflade 1 gang i døgnet, 5 dage i træk. Denne cyklus gentages hver 4. uge afhængigt af virkning og graden af bivirkninger.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Feber
Diarré, Kvalme, Opkastning
Lungebetændelse, Næseblod
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Forhøjet blodsukker
Hovedpine
Andre infektioner
Urinvejsinfektion
Almindelige (1-10%)
Mundbetændelse
Bihulebetændelse, Kredsløbschok pga. blodforgiftning
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Blodforgiftning
Ikke almindelige (0,1-1%)
Sygdom i hjertemuskulaturen
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Hududslæt med betændte blærer og feber
Ikke kendt
Tarmbetændelse
Lungesygdom


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.

Fertile kvinder og mænd

  • Kvinder bør anvende sikker prævention under behandlingen. Det vides ikke, hvor længe der bør gå efter behandlingen, før det er sikkert at blive gravid.
  • Mænd bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 3 måneder efter, at behandlingen er afsluttet.


Amning
Må ikke anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
  • Virker ved at hæmme cellens opbygning af bl.a. DNA (cellens genetiske kode), som herved bliver defekt.
  • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 1 time.


Lægemiddelformer

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg decitabin.Særlige advarsler

På grund af sygdommen er knoglemarven dårligt fungerende, og dens funktion kan yderligere forværres ved behandling med Dacogen.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes.
Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke pulver til konc. til infusionsvæske, opl.50 mg
Pris i kr. 11.813,70
Pakning 1 stk. (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke pulver til konc. til infusionsvæske, opl.50 mg
Pris i kr. 12.401,35Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI