Annonce

Darunavir "Medical Valley"


Producent: Medical Valley

Indeholder
Darunavir "Medical Valley" er et middel mod HIV. Proteasehæmmer.

Virksomme stoffer
Darunavir

Anvendelse

Darunavir "Medical Valley" anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af:

 • HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne og børn over 3 år. Individuel dosering.

Dosis afhænger bl.a. af:

 • Alder
 • Legemsvægt
 • Tidligere behandling
 • Andre HIV-midler, der behandles med, specielt om Darunavir "Medical Valley" tages sammen med ritonavir eller cobicistat.

Yderligere information om dosering kan ses på pro.medicin.dk.

Bemærk:

 • Bør indtages sammen med HIV-midlet ritonavir eller cobicistat sammen med et måltid eller senest 30 minutter efter et måltid.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået højst 6 timer siden sidste dosis.
  • Hvis der er gået mere end 6 timer efter sidste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré
Almindelige (1-10%)
Forstoppelse, Kvalme, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning, Oppustethed
Diabetes, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet
Hovedpine, Nervebetændelse fx på arme og ben
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed
Påvirkning af bugspytkirtlen
Hudkløe, Hududslæt
Søvnløshed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Akut nyresvigt, Nyresten, Påvirkning af nyrerne
Betændelse i huden, Hårtab
Blodprop i hjertet, Hjertekrampe
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Overfølsomhedsreaktioner, Reaktioner fra immunforsvaret
Angst, Depression, Forvirring, Koncentrationsbesvær, Spisevægring, Søvnighed
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Knogleskørhed, Ledbetændelse, Ledsmerter, Muskelkramper, Nedbrydning af knoglevæv
Åndenød
Rejsningsproblemer, Udvikling af bryster hos mænd
Påvirkning af ekg
Forstørret lever, Leverbetændelse
Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær, Nedsat følesans, Ændring i hudens følesans
Forhøjet blodsukker, Nedsat følsomhed over for insulin
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Nedsat stofstifte
Smerter, Søvnlignende sløvhedstilstand
Betændelse i bugspytkirtlen, Mundbetændelse
Sjældne (0,01-0,1%)
Allergiske reaktioner
Langsom puls
Alvorlig hudreaktion
Humørsvingninger
Opkastning af blod
Kramper, Ledstivhed
Besvimelsesanfald
Synsforstyrrelser
Ikke kendt
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes.

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.


Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at hæmme enzymet protease, der er nødvendigt, for at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 15 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 800 mg darunavir (som propylenglycolat).Særlige advarsler
 • Darunavir "Medical Valley" skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Overfølsomhed over for sulfonamider (antibiotika)
  • Øget tendens til blødning hos patienter med blødersygdom (hæmofili)
  • Ældre.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Brug af anden medicin sammen med Darunavir "Medical Valley" kan være afhængig af, om Darunavir "Medical Valley" anvendes sammen med ritonavir eller cobicistat.

Generelt:

 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) og naturlægemidler med perikon må ikke anvendes sammen med Darunavir "Medical Valley", da de kan nedsætte virkningen af Darunavir "Medical Valley".
 • Samtidig behandling med en lang række lægemidler kan ændre virkningen af såvel Darunavir "Medical Valley" som af de andre lægemidler. Derfor er der en lang række lægemidler, som Darunavir "Medical Valley" ikke må anvendes sammen med, fx visse antidepressiva.
 • Darunavir "Medical Valley" må ikke anvendes samtidig med visse midler mod psykoser (pimozid, quetiapin, sertindol) eller dabigatran (blodfortyndende middel), da Darunavir "Medical Valley" øger virkningen af disse.
 • Darunavir "Medical Valley" må ikke tages samtidig med avanafil (middel mod impotens), sildenafil (mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar) og visse kolesterolsænkende midler (lovastatin, simvastatin). Darunavir "Medical Valley" øger virkningen af de kolesterolsænkende midler (atorvastatin, pravastatin og rosuvastatin) og midler mod impotens (sildenafil, tadalafil, vardenafil).
 • Darunavir "Medical Valley" øger virkningen af rifabutin (tuberkulosemiddel).
 • Darunavir "Medical Valley" bør ikke anvendes sammen med everolimus (celledræbende middel) eller blodfortyndende midler (apixaban, dabigatran, rivaroxaban).

Sammen med ritonavir, desuden:

 • Darunavir "Medical Valley" sammen med ritonavir nedsætter virkningen af fx metadon (stærkt smertestillende middel) og svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller. Darunavir "Medical Valley" bør derfor ikke anvendes sammen med disse midler.
 • Darunavir "Medical Valley" sammen med ritonavir øger virkningen af digoxin (hjertemiddel).

Sammen med cobicistat, desuden:

 • Darunavir "Medical Valley" sammen med cobicistat må ikke tages sammen med en række andre HIV-midler.
 • Ved samtidig brug af en række HIV-midler og Darunavir "Medical Valley" sammen med cobicistat nedsættes nyrernes funktion.
 • Darunavir "Medical Valley" sammen med cobicistat kan forøge virkningen af metadon (stærkt smertestillende middel).
 • Darunavir "Medical Valley" sammen med cobicistat kan øge plasmakoncentrationen af visse antidepressiva (amitriptylin, imipramin og nortriptylin).
 • Ved samtidig brug af Darunavir "Medical Valley" og metformin (middel mod diabetes 2) kan det være nødvendigt at ændre dosis af metformin.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter800 mg
Pris i kr. 3.671,95

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 800 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI