Annonce

Deferoxaminmesilat "Orifarm"


Producent: Parallelimport

Indeholder
Deferoxaminmesilat "Orifarm" er et middel mod jernforgiftning.

Virksomme stoffer
Deferoxaminmesilat

Anvendelse

Deferoxaminmesilat "Orifarm" anvendes som modgift ved

  • akut jernforgiftning
  • ophobning af store mængder jern i organismen.

Doseringsforslag

Findes som pulver til injektions- og infusionsvæske, der efter opløsning indgives i en muskel, i en blodåre eller under huden.

  • Sædvanligvis 25-35 mg pr. kg legemsvægt i døgnet.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Ubehag ved indstiksstedet
Almindelige (1-10%)
Kvalme
Væksthæmning
Knogleforandringer
Hovedpine
Nældefeber
Ikke almindelige (0,1-1%)
Høretab, Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1%)
Grå stær, Påvirkning af nethinden i øjet, Synsforstyrrelser
Meget sjældne (under 0,01%)
Vejrtrækningsbesvær
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Nervebetændelse, Ændring i hudens følesans
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning
  • Virker ved at binde sig til jern, som derved lettere udskilles med urinen.
  • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 20 minutter (ved indsprøjtning i en blodåre) og ca. 6 timer (ved indsprøjtning i en muskel eller under huden).


Lægemiddelformer

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg deferoxaminmesilat.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Ascorbinsyre (C-vitamin) i store doser (over 200 mg i døgnet) øger risikoen for hjerteproblemer.
  • Samtidig anvendelse af prochlorperazin (midel mod psykoser) kan medføre bevidsthedssvækkelse.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.500 mgOrifarm
Pris i kr. 695,00

Substitution
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 500 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI