Annonce

Depo-Medrol®

H02AB04

Depo-Medrol® er et binyrebarkhormon.

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Depo-Medrol® anvendes fortrinsvis som lokalbehandling i seneskeder ved seneskedebetændelse (fx tennisalbue) eller i led ved fx slidgigt eller leddegigt.
 • Anvendes desuden ved en række andre gigtsygdomme og ved visse allergiske tilstande.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller et led.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Bivirkninger

Når binyrebarkhormon anvendes som erstatning for den manglende normale produktion af binyrebarkhormon, til behandling af anafylaktisk chok eller til kortvarig behandling af alvorlige astmatilfælde, optræder bivirkninger sjældent.

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Væksthæmning.
Grå stær.
Mavesår.
Sårhelingsproblemer.
Infektioner.
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Dårligt fungerende binyrebark, For lidt kalium i blodet.
Knogleskørhed, Muskelsvaghed, Muskelsygdom.
Småblødninger i hud og slimhinder, Acne, Tynd hud.
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben, Væskeophobning i kroppen.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Knoglebrud pga. svækkede knogler.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Allergiske reaktioner.
Ikke kendt.Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertesvigt.
Nedsat funktion af kønskirtlerne.
Forhøjet tryk i øjet, Grøn stær, Sløret syn, Stressøje, Udstående øjne.
Betændelse i bugspytkirtlen, Blødning i mave-tarmkanalen, Bughindebetændelse, Forværret mavesår, Hul på tarmen.
Leverbetændelse.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Nedsatte symptomer ved infektioner.
Seneskader.
Diabetes, For meget syre i blodet, Nedsat følsomhed over for glukose, Unormal aflejring af fedt omkring rygmarven, Ændringer i blodets fedtindhold.
Henfald af musklerne, Kramper, Ledproblemer, Nedbrydning af knoglevæv.
Hukommelsesbesvær, Øget tryk i hjernen.
Angst, Depression, Forvirring, Humørsvingninger, Personlighedsændringer, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Psykoser.
Rødme.
Lavt blodtryk.

* Er set ved brug af høje doser til børn.

** Risikoen er størst ved længerevarende behandling af børn og ses ved ændringer i dosis, evt. i forbindelse med aftrapning af behandlingen.

 • Der er bl.a. set nedsat følsomhed over for glucose, frembrud af latent diabetes og forværring af eksisterende diabetes.
 • Psykiske forstyrrelser som eufori, depression, psykoser, søvnforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser kan forekomme under behandlingen.
 • Ved langtidsbrug af høje doser binyrebarkhormoner kan der forekomme unormal aflejring af fedt omkring rygmarven (epidural lipomatose).
 • Symptomer som kvalme, opkastning, træthed, muskelsmerter, ledsmerter og feber samt nedsat funktion af binyrebarken kan ses, hvis man pludseligt stopper en længerevarende behandling.
 • Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.

Bør ikke anvendes

Hvis man har en infektion og ikke samtidig anvender et middel, som dræber de virus, bakterier eller svampe, som er årsag til infektionen bør midlet ikke anvendes.

Der er visse typer vacciner, man ikke bør få, hvis man har fået nedsat kroppens immunforsvar af behandlingen.

Særlige advarsler

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber).

Hvis midlet anvendes til lokal behandling, vil man kun sjældent se påvirkning i resten af kroppen.

Immunforsvaret

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

Risiko for knogleskørhed

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

Særlige patientgrupper

 • Man bør om muligt undgå behandling med binyrebarkhormoner, hvis man har kramper.
 • Blodpropper er forekommet ved behandling med binyrebarkhormon. Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man har tendens til at danne blodpropper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Systemisk sklerose
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Binyrebarkhormoner som Depo-Medrol® kan påvirke kroppens evne til at omsætte sukker og give forhøjelse af blodsukkeret. Under behandlingen er der set udvikling af diabetes, særligt hos personer med overvægt og tilfælde af diabetes i den nærmeste familie. Har du diabetes, kan der være behov for øget behandling og ekstra kontrol af blodsukker anbefales.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Børn. Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. Ved længerevarende behandling af børn, skal hjertefunktion, vækst og udvikling følges.

Ophør med behandlingen

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

Øvrige

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

De følgende oplysninger gælder kun, hvis du er i længerevarende behandling med Depo-Medrol® og får indsprøjtningerne i en muskel. Hvis indsprøjtningen i stedet gives som lokalbehandling af et led, er oplysningerne uden praktisk betydning.

 • En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Depo-Medrol®:
  • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel) samt midler indeholdende østrogener - fx svangerskabsforebyggende midler med hormoner (bl.a. p-piller).
  • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Depo-Medrol® kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Depo-Medrol® nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig behandling med NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Hvis kroppens immunforsvar er nedsat af behandlingen, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at hæmme de vævsreaktioner, som fx ses ved overfølsomhed og ved bindevævs- og gigtsygdomme.
 • Halveringstiden I blodet () er 3-4 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, suspension. 1 ml indeholder 40 mg methylprednisolon som acetat.

Hjælpestoffer

Konservering:

Myristyl-&gamma-picolinchlorid : injektionsvæske, susp. 40 mg/ml

Andre:

Macrogoler : injektionsvæske, susp. 40 mg/ml
Natriumchlorid : injektionsvæske, susp. 40 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, susp. 40 mg/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, susp. 40 mg/ml1 htgl. a 1 ml57,25
(Recept)injektionsvæske, susp. 40 mg/ml1 ml62,00
(Recept)injektionsvæske, susp. 40 mg/ml2 ml84,15
(Recept)injektionsvæske, susp. 40 mg/ml1 htgl. a 2 ml91,85
(Recept)injektionsvæske, susp. 40 mg/ml2 ml92,50
(Recept)injektionsvæske, susp. 40 mg/ml1 htgl. a 5 ml193,60
(Recept)injektionsvæske, susp. 40 mg/ml5 mlUdgået 01-05-2023
(Recept)injektionsvæske, susp. 40 mg/ml24 x 1 ml524,40
(Recept)injektionsvæske, susp. 40 mg/ml25 htgl. a 1 ml999,10
(Recept)injektionsvæske, susp. 40 mg/ml25 x 1 ml545,00
(Recept)injektionsvæske, susp. 40 mg/ml25 x 1 ml589,70
(Recept)injektionsvæske, susp. 40 mg/ml30 x 1 ml655,80
(Recept)injektionsvæske, susp. 40 mg/ml24 x 2 mlUdgået 15-05-2023
(Recept)injektionsvæske, susp. 40 mg/ml25 htgl. a 2 ml1.625,50
(Recept)injektionsvæske, susp. 40 mg/ml25 x 2 ml1.694,50

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ti. 23. maj. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI