Annonce

Desmopressin "2care4" frysetørrede tabletter


Producent: Parallelimport

Indeholder
Desmopressin "2care4" er et middel mod ufrivillig natlig vandladning samt ved øget urinproduktion.

Virksomme stoffer
Desmopressin

Anvendelse

Desmopressin "2care4" anvendes til behandling af sygdommen diabetes insipidus, hvor mængden af urin er kraftigt forøget, ledsaget af en meget stærk tørst.

Endvidere benyttes midlet ved ufrivillig natlig vandladning (enuresis nocturna) samt ved natlig opvågning for at lade vandet (nykturi).


Doseringsforslag

Findes som frysetørrede tabletter.

Diabetes insipidus:

 • Dosis er meget individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad.

Ufrivillig natlig vandladning (enuresis nocturna):

 • Voksne og børn over 5 år. Individuel dosering. Sædvanligvis 120 mikrogram før sengetid. Dosis kan øges til 240 mikrogram.
 • Bemærk:
  • Ved manglende virkning kan man forsøge at tage midlet 1-2 timer før sengetid.
  • Man skal drikke så lidt som muligt, fra 1 time før midlet tages og til 8 timer efter.
  • Der kan forekomme spontan helbredelse. Det anbefales derfor, at man holder en pause i behandlingen hver 3. måned.

Natlig opvågning for at lade vandet (nykturi)

 • Voksne under 65 år. Sædvanlig begyndelsesdosis er 60 mikrogram ved sengetid. Dosis kan øges til 120 mikrogram og derefter til 240 mikrogram Der skal gå 1 uge mellem dosisøgningerne.
 • Ældre over 65 år. Generelt anbefales midlet ikke til ældre over 65 år.

Bemærk:

 • Frysetørrede tabletter skal lægges under tungen, hvor de opløses og derefter optages gennem mundens slimhinde uden indtag af væske.
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være svært at anvende frysetørrede tabletter.
 • Hvis der ikke er effekt efter 4 uger, bør behandlingen normalt stoppes.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Hovedpine
Almindelige (1-10%)
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
For lidt natrium i blodet
Svimmelhed, Træthed
Gener fra blære og urinveje
Ikke almindelige (0,1-1%)
Åndenød
For lidt kalium i blodet
Muskelkramper
Blodtryksfald når man rejser sig
Ændring i hudens følesans
Søvnighed
Synsforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Forvirring
 • Alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok), kramper og koma er set med ukendt hyppighed.
 • Kraftesløshed, væskemangel og forhøjet mængde natrium i blodet er set med ukendt hyppighed ved behandling af diabetes insipidus.
 • Hyppighederne af ovenstående bivirkninger gælder brug til voksne. Visse bivirkninger er kun set hos børn: Aggressivitet og angst er set som ikke-almindelig og sjældne bivirkninger og depression og hallucinationer er set med ukendt hyppighed. Ellers ses de fleste af de nævnte bivirkninger mindre hyppigt hos børn.

Bør ikke anvendes
 • Bør ikke anvendes ved unormalt forøget tørst, som har psykiske årsager, eller som skyldes tilvænning.
 • Anvendes desuden ikke ved hjerte-karsygdomme samt ved samtidig behandling med vanddrivende midler.
 • Hvis man har, eller har risiko for at få, for lidt natrium i blodet.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.


Virkning
Det antidiuretiske hormon (ADH), som dannes i hypofysen, regulerer kroppens væskebalance. Mangel på dette hormon resulterer i forøgede og ofte store mængder urin. Desmoprossin er et kunstigt stof med samme virkning som ADH.

Lægemiddelformer

Frysetørrede tabletter. 1 frysetørret tablet indeholder 60 mikrogram desmopressin.Særlige advarsler
 • Man skal begrænse sit væskeindtag under behandlingen af natlig vandladning. Man skal drikke så lidt væske som muligt fra 1 time før og til 8 timer efter indtagelsen.
 • Hos ældre bør salt- og væskebalancen i kroppen kontrolleres, både før og under behandlingen. Behandling med desmopressin i doser over 25 mikrogram i døgnet for kvinder og 50 mikrogram i døgnet for mænd anbefales ikke til ældre over 65 år.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig anvendelse af visse midler mod depression, epilepsi (carbamazepin) eller svage smertestillende midler (NSAID) kan påvirke salt- og væskebalancen i kroppen.
 • Loperamid (stoppende middel mod diarré) kan øge virkningen af Desmopressin "2care4".

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke frysetørrede tabletter60 mikrogram2care4
Pris i kr. 332,00
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke frysetørrede tabletter60 mikrogram2care4
Pris i kr. 1.024,00

Substitution
frysetørrede tabletter 60 mikrogram


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI