Annonce

DiTeKiPol/Act-Hib, komb.


Producent: AJ Vaccines

Indeholder
diTeKiPol/Act-Hib er en vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste, børnelammelse og infektion med Hib.

Virksomme stoffer
Difteritoksoid
Hæmophilus influenzae type b polysaccharid
Pertussistoksoid
Poliovirus (inaktiveret)
Tetanustoksoid

Anvendelse

diTeKiPol/Act-Hib anvendes til:

 • Beskyttelse mod difteri, stivkrampe (tetanus), kighoste og børnelammelse (polio) samt til beskyttelse mod alvorlige infektioner med Haemophilus influenzae type b (Hib), som kan give strubelågsbetændelse eller meningitis.

  Indgår i Sundhedsstyrelsens børnevaccinationsprogram.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.Børn. 0,5 ml.

Fuld grundvaccination består af 3 indsprøjtninger. De gives, sædvanligvis, når barnet er 3 måneder, 5 måneder og 1 år. Se endvidere Sundhedsstyrelsens børnevaccinationsprogram.

Beskyttelse

 • Efter 3 indsprøjtninger varer beskyttelsen mod difteri og stivkrampe i ca. 5 år.
 • Der opnås også langvarig beskyttelse mod Haemophilus influenzae type b.
 • Det er endnu ikke endelig fastslået, hvor længe man er beskyttet mod kighoste.
 • En ny vaccination mod difteri, stivkrampe og kighoste anbefales i 5-års-alderen, hvorefter beskyttelsen mod difteri og stivkrampe varer i mindst 10 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Nedsat appetit
Almindelige (1-10%)
Feber, Reaktioner på indstiksstedet, Utilpashed
Diarré, Kvalme, Opkastning
Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1%)
Betændelse i huden
Sjældne (0,01-0,1%)
Knudedannelse ved indstiksstedet
Kramper
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt
Hævelse i struben
Væskeophobning i ansigtet

Bør ikke anvendes

diTeKiPol/Act-Hib bør ikke anvendes ved:

 • Allergi over for indholdsstofferne, herunder formaldehyd
 • Tidligere alvorlige reaktioner på vaccination
 • Vaccination bør udskydes ved febersygdom.

Graviditet
Ikke relevant.

Amning
Ikke relevant.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Specielle karantæneregler ved vacciner.


Virkning

ved at kroppen danner antistoffer mod difteri-, stivkrampe- og kighostebakterier, mod poliovirus samt mod Haemophilus influenzae type b.Lægemiddelformer

Vaccinen består af:

 • 1 hætteglas med pulver til injektionsvæske, som indeholder Act-Hib®
 • 1 injektionssprøjte med solvens til injektionsvæske, som indeholder DiTeKiPol.

Efter rekonstituering indeholder en brugsfærdig dosis (0,5 ml) injektionsvæske, suspension:

 • Difteritoksoid ≥ 30 IU
 • Tetanustoksoid ≥ 40 IU
 • Pertussistoksoid 40 mikrogram
 • Poliovirus D-antigen:
  • Type 1, inaktiveret 40 U
  • Type 2, inaktiveret 8 U
  • Type 3, inaktiveret 32 U
 • Haemophilus influenzae type b polysaccharid 10 mikrogram, konjugeret til ca. 24 mikrogram tetanusprotein.

Se Egenskaber, håndtering og holdbarhed vedr. tilberedning af brugsfærdig injektionsvæske.Særlige advarsler
 • Efter hver vaccination skal der gå mindst en uge, før der gives andre vacciner, medmindre de gives på en gang.
 • Hvis der forekommer vedvarende gråd i mere end 3 timer uden anden påviselig årsag inden for 2 døgn efter vaccinationen eller kramper med eller uden feber inden for 3 dage efter vaccinationen, bør lægen kontaktes.
 • diTeKiPol/Act-Hib beskytter ikke mod infektioner med andre typer af Haemophilus influenzaeeller mod meningitis, som skyldes andre bakterier eller virus, fx meningokok-meningitis.Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 5 x (0,5 ml + 1 ds)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til injektionsvæske, susp.
Pris i kr. 3.114,25Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI