Annonce

Diflucan®

J02AC01

Diflucan® er et svampemiddel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Diflucan® anvendes til behandling af infektioner med svampe, som kan påvirkes af fluconazol, fx:

 • udbredte svampeinfektioner i mundhulen
 • udbredte svampeinfektioner i skeden
 • udbredte svampeinfektioner i huden
 • alvorlige svampeinfektioner i blodbanen.

Doseringsforslag

Findes som oral suspension (væske til at drikke).

Svamp i skeden

 • Voksne. 150 mg som enkeltdosis.
 • Ved gentagne infektioner 150-300 mg med 1-4 ugers mellemrum i op til 6 måneder.

Svamp i munden

 • Voksne. 50-100 mg 1 gang i døgnet i 1-2 uger, ved nedsat immunforsvar i 6-8 uger eller evt. som langtidsbehandling.
 • Børn over 4 uger. 3 mg pr. kg legemsvægt i døgnet.

Forebyggelse af tilbagefald af kryptokokmeningitis

 • Voksne. 200 mg 1 gang i døgnet.
 • Børn > 4 uger. 6 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Højst 400 mg i døgnet.

Svamp i huden

 • Voksne. Sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet eller 150 mg om ugen i 4-6 uger.
 • Voksne. Ved pityriasis versicolor sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet i 2-4 uger eller 300 mg om ugen i 2-3 uger.

Svamp i neglene

 • Voksne. 150 mg 1 gang om ugen.
 • Behandlingen varer sædvanligvis:
  • 3-6 måneder for svamp i fingernegle
  • 6-12 måneder for svamp i tånegle.

Udbredte svampeinfektioner

 • Voksne. Sædvanligvis 400 mg 1 gang i døgnet i mindst 2 uger efter feberfrihed.
 • Børn over 4 uger. 6-12 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet fordelt på 2 doser.
 • Børn 3-4 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 2. døgn (dvs. 48 timer mellem hver dosis).
 • Børn 1-2 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 3. døgn (dvs. 72 timer mellem hver dosis).

Bemærk:

 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning.
Leverpåvirkning.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Ophobning af galde.
Kramper.
Ændring i hudens følesans.
Søvnighed.
Svimmelhed.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Alvorlig hudreaktion, Hårtab.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Væskeophobning i ansigtet.
Påvirkning af ekg.
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Leverskade.
For lidt kalium i blodet, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Hjertebanken.
Rysten.
Ikke kendt.Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Diflucan® skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved behandling af børn under 4 uger.
 • Risiko for påvirkning af ekg.
 • Risiko for leverskade.
 • Under behandlingen kontrolleres:
  • nyrernes funktion
  • leverens funktion
  • blodets indhold af kalium og natrium.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Du må ikke tage Diflucan®, hvis du er i behandling med:
  • amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • erythromycin (antibiotikum)
  • fluvastatin (kolesterolsænkende middel)
  • pimozid (middel mod psykoser).
 • Du bør også undgå samtidig behandling med:
  • amitriptylin (middel mod depression)
  • kolesterolsænkende midler (atorvastatin og simvastatin).
 • Diflucan® øger virkningen ibrutinib (middel til immunterapi). Dosis af ibrutinib nedsættes til 280 mg i døgnet under behandlingen med begge midler
 • Diflucan® øger virkningen af ivacaftor (middel mod cystisk fibrose). Dosis af ivacaftor vil derfor sædvanligvis blive nedsat til 150 mg én gang daglig.
 • Diflucan® kan påvirke virkningen af:
  • alfentanil (smertestillende middel)
  • carbamazepin (epilepsimiddel)
  • ciclosporin (middel ved organtransplantation)
  • sovemidler (midazolam, triazolam)
  • rifabutin (tuberkulosemiddel).
 • Diflucan® øger virkningen af warfarin (blodfortyndende middel), og samtidig brug kan forårsage alvorlige blødninger. Derfor vil dit blods evne til at størkne blive kontrolleret nøje under samtidig behandling med warfarin, og det kan være nødvendigt at justere dosis af warfarin.
  • Rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Diflucan®.
  • Ved samtidig behandling med prednisolon (binyrebarkhormon) kan der i sjældne tilfælde ses dårligere fungerende binyrebark.

  Graviditet

  Må kun anvendes under visse forudsætninger.

  Høje doser kan give fosterskade ved langtidsbehandling. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

  Læs mere om gravide og medicin.

  Amning

  Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

  Amning bør ophøre, hvis du skal behandles i længere tid og med høje doser. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.

  Trafik

  Bloddonor

  Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

  Doping

  Infusionsvæske: Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.

  Kapsler og oral suspension: Kan anvendes.

  Schengenattest (pillepas)

  Virkning

  • Virker ved at ødelægge svampenes cellevægge, så de går til grunde.
  • Halveringstiden i blodet () er 25-30 timer (voksne), 15-25 timer (børn) og 55-88 timer (for tidligt fødte).

  Håndtering og holdbarhed

  Håndtering

  Oral suspension skal omrystes før hver brug.

  Holdbarhed

  Brugsfærdig oral suspension:

  • Kan opbevares i højst 28 dage ved temperaturer under 30°C.
  • Må ikke fryses.

  Lægemiddelformer

  Pulver til oral suspension. 1 ml oral suspension indeholder 10 mg fluconazol.

  Hjælpestoffer

  Farve:

  Titandioxid (E171) : pulver til oral suspension 10 mg/ml

  Konservering:

  Natriumbenzoat (E211) : pulver til oral suspension 10 mg/ml

  Smag:

  Appelsin : pulver til oral suspension 10 mg/ml

  Firma

  Tilskud

  Pakninger, priser, tilskud og udlevering

  TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
  (Recept)pulver til oral suspension 10 mg/ml35 ml170,25
  (Recept)pulver til oral suspension 10 mg/ml35 ml170,90
  (Recept)pulver til oral suspension 10 mg/ml35 ml225,90

  Substitution

  Foto og identifikation

  Revisionsdato

  on. 16. sep. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 19. oktober 2020.

  Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

  Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI