Annonce

Diflucan®


Producent: Pfizer

Indeholder
Diflucan® er et svampemiddel.

Virksomme stoffer
Fluconazol

Anvendelse

Diflucan® anvendes til behandling af infektioner med svampe, som kan påvirkes af fluconazol, fx:

 • udbredte svampeinfektioner i mundhulen
 • udbredte svampeinfektioner i skeden
 • udbredte svampeinfektioner i huden
 • alvorlige svampeinfektioner i blodbanen.

Doseringsforslag

Findes som oral suspension (væske til at drikke).Svamp i skeden

 • Voksne. 150 mg som enkeltdosis.
 • Ved gentagne infektioner 150-300 mg med 1-4 ugers mellemrum i op til 6 måneder.

Svamp i munden

 • Voksne. 50-100 mg 1 gang i døgnet i 1-2 uger, ved nedsat immunforsvar i 6-8 uger eller evt. som langtidsbehandling.
 • Børn over 4 uger. 3 mg pr. kg legemsvægt i døgnet.

Forebyggelse af tilbagefald af kryptokokmeningitis

 • Voksne. 200 mg 1 gang i døgnet.
 • Børn > 4 uger. 6 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Højst 400 mg i døgnet.

Svamp i huden

 • Voksne. Sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet eller 150 mg om ugen i 4-6 uger.
 • Voksne. Ved pityriasis versicolor sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet i 2-4 uger eller 300 mg om ugen i 2-3 uger.

Svamp i neglene

 • Voksne. 150 mg 1 gang om ugen.
 • Behandlingen varer sædvanligvis:
  • 3-6 måneder for svamp i fingernegle
  • 6-12 måneder for svamp i tånegle.

Udbredte svampeinfektioner

 • Voksne. Sædvanligvis 400 mg 1 gang i døgnet i mindst 2 uger efter feberfrihed.
 • Børn over 4 uger. 6-12 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet fordelt på 2 doser.
 • Børn 3-4 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 2. døgn (dvs. 48 timer mellem hver dosis).
 • Børn 1-2 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 3. døgn (dvs. 72 timer mellem hver dosis).

Bemærk:

 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Diarré, Kvalme, Leverpåvirkning, Mavesmerter, Opkastning
Hovedpine
Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Ophobning af galde
Blodmangel
Kramper, Svimmelhed, Søvnighed, Ændring i hudens følesans
Sjældne (0,01-0,1%)
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Leverskade
Hjertebanken, Påvirkning af ekg
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
For lidt kalium i blodet, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet
Rysten
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Hårtab, Væskeophobning i ansigtet
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Høje doser kan give fosterskade ved langtidsbehandling. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning bør ophøre, hvis du skal behandles i længere tid og med høje doser. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning
 • Virker ved at ødelægge svampenes cellevægge, så de går til grunde.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 25-30 timer (voksne), 15-25 timer (børn) og 55-88 timer (for tidligt fødte).


Lægemiddelformer

Pulver til oral suspension. 1 ml oral suspension indeholder 10 mg fluconazol.Særlige advarsler

Diflucan® skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved behandling af børn under 4 uger.
 • Risiko for påvirkning af ekg.
 • Risiko for leverskade.
 • Under behandlingen kontrolleres:
  • nyrernes funktion
  • leverens funktion
  • blodets indhold af kalium og natrium.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Du må ikke tage Diflucan®, hvis du er i behandling med:
  • amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • domperidon (mave-tarmmiddel)
  • erythromycin (antibiotikum)
  • fluvastatin (kolesterolsænkende middel)
  • pimozid (middel mod psykoser).
 • Du bør også undgå samtidig behandling med:
  • amitriptylin (middel mod depression)
  • kolesterolsænkende midler (atorvastatin og simvastatin).
 • Diflucan® øger virkningen af ivacaftor (middel mod cystisk fibrose). Dosis af ivacaftor vil derfor sædvanligvis blive nedsat til 150 mg én gang daglig.
 • Diflucan® kan påvirke virkningen af:
  • alfentanil (smertestillende middel)
  • carbamazepin (epilepsimiddel)
  • ciclosporin (middel ved organtransplantation)
  • sovemidler (midazolam, triazolam)
  • rifabutin (tuberkulosemiddel).
 • Diflucan® øger virkningen af warfarin (blodfortyndende middel), og samtidig brug kan forårsage alvorlige blødninger. Derfor vil dit blods evne til at størkne blive kontrolleret nøje under samtidig behandling med warfarin, og det kan være nødvendigt at justere dosis af warfarin.
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Diflucan®.
 • Ved samtidig behandling med prednisolon (binyrebarkhormon) kan der i sjældne tilfælde ses dårligere fungerende binyrebark.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted pulver til oral suspension10 mg/ml 35 ml 282,20
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted pulver til oral suspension10 mg/mlOrifarm 35 ml 306,90
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted pulver til oral suspension10 mg/ml2care4 35 ml 292,90

Farvestoffer
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI