Annonce

Diovan®


Producent: Novartis

Indeholder
Diovan® er et middel mod forhøjet blodtryk. Angiotensin II-blokker.

Virksomme stoffer
Valsartan

Anvendelse

Diovan® anvendes mod:

 • forhøjet blodtryk
 • hjertesvigt.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og oral opløsning (væske til at drikke).

Forhøjet blodtryk

Tabletter

Voksne

 • Sædvanligvis 80 mg 1 gang i døgnet.
 • Dosis kan øges op til 320 mg 1 gang i døgnet.

Børn over 6 år

 • Legemsvægt over 35 kg. Sædvanligvis 80 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til 160 mg 1 gang i døgnet.
 • Legemsvægt under 35 kg. Sædvanligvis 40 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til 80 mg 1 gang i døgnet.

Oral opløsning

Børn over 6 år

 • Legemsvægt over 35 kg. Sædvanligvis 40 mg (13 ml) 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til 80 mg (26 ml) 1 gang i døgnet.
 • Legemsvægt under 35 kg. Sædvanligvis 20 mg (7 ml) 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til 40 mg (13 ml) 1 gang i døgnet.

Bemærk:

 • Ved skift mellem oral opløsning og tabletter skal dosis ændres.

Hjertesvigt

Tabletter

Voksne

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 20 mg 2 gange i døgnet.
 • Dosis kan evt. øges langsomt til højst 320 mg i døgnet.

Bemærk:

 • Delekærven i 160 mg tablet kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.


Mulige bivirkninger
I forbindelse med de første doser kan der hos enkelte personer, der samtidig er i behandling med et vanddrivende middel, komme udtalt blodtryksfald.
Almindelige (1-10%)
Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk
Nyresvigt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter
Hjertesvigt
For meget kalium i blodet
Besvimelsesanfald, Svimmelhed
Ikke kendt
Karbetændelse
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
For lidt natrium i blodet
Hududslæt med blæredannelse
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Overfølsomhedsreaktioner
Akut nyresvigt, Påvirkning af nyrerne

Diarré, kvalme, lavt blodtryk og påvirkning af nyrerne ses hyppigere ved behandling af hjertesvigt.


Bør ikke anvendes

Diovan® bør ikke anvendes ved:

 • tilstopning af galdevejene
 • tidligere reaktioner med overfølsomhed over for angiotensin II-blokkere.

Graviditet
Må ikke anvendes.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes, hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk.


Virkning
 • Hæmmer virkningen af det blodtryksforhøjende hormon, angiotensin II. Herved udvides blodkarrene, og blodtrykket falder.
 • Påvirker endvidere salt- og vandudskillelsen gennem nyrerne.
 • Maksimal virkning indtræder i løbet af 4-6 timer og varer i ca. 24 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 9 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg (delekærv) eller 160 mg valsartan.

Oral opløsning. 1 ml indeholder 3 mg valsartan.Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed:

 • ved forsnævring i legemspulsåren eller i pulsårerne til nyrerne
 • hvis tidligere anvendelse af ACE-hæmmere har medført overfølsomhed.

Indholdet af kalium i blodet bør kontrolleres under behandlingen, da forstyrrelser i kaliumbalancen kan optræde.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midlet må ikke tages samtidig med aliskiren (et andet middel mod forhøjet blodtryk), hvis du har diabetes eller dårligt fungerende nyrer.
 • Samtidig indtagelse af kaliumtabletter eller kaliumbesparende diuretika kan i visse tilfælde medføre forhøjelse af kaliumindholdet i blodet.
 • NSAID (midler mod gigt og smerter) kan nedsætte virkningen af Diovan®.
 • Diovan® øger risikoen for forgiftning med lithium (middel mod manier).
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med rifampicin (antibiotika), ciclosporin (middel mod afstødning af organer efter transplantation) og ritonavir (middel mod HIV), da disse muligvis kan øge virkningen af Diovan®.
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere eller aliskiren (andre midler mod forhøjet blodtryk) øger risikoen for lavt blodtryk, forhøjet kalium i blodet og påvirkning af nyrerne.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter40 mg 14 stk. (blister) Udgået 17-06-2019
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter160 mgParanova Danmark 98 stk. (blister) 828,35
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted oral opløsning3 mg/ml 160 ml 117,90

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 40 mg
filmovertrukne tabletter 160 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI