Annonce

Diural®


Producent: TEVA

Indeholder
Diural® er et vanddrivende middel. Slyngediuretikum.

Virksomme stoffer
Furosemid

Anvendelse

Diural® anvendes:

 • ved ødemer (ophobning af vand i kroppen), som optræder ved fx svigtende hjertefunktion
 • mod forhøjet blodtryk.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og orale dråber (væske til at drikke).

Tabletter, voksne

 • Sædvanligvis 20-160 mg i døgnet fordelt på 1-3 doser.
 • Eventuelt større doser ved dårligt fungerende nyrer.

Bemærk

 • Tabletterne bør indtages på tom mave, dvs. mindst 0,5 timer før et måltid eller to timer efter et måltid.

Dråber, børn

 • Sædvanligvis 0,1-0,3 ml (1-3 mg) pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-3 doser
 • Højst 40 mg i døgnet.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
For lille væskevolumen i blodet(især hos ældre)
For meget fedt i blodet, Forhøjet urinsyre i blodet, Forstyrrelse i saltbalancen, Væskemangel(især hos ældre)
Forhøjet kreatinin i blodet
Almindelige (1-10%)
Anfald af urinsyregigt, For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet
Besvimelsesanfald, Hjernebetændelse pga. leversygdom*
Øget urinmængde
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodtryksfald når man rejser sig
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Diabetes, Forhøjet blodsukker(efter 2-4 uger), Nedsat følsomhed over for glucose
Alvorlig hudreaktion, Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder
Høretab(oftest midlertidigt)
Sjældne (0,01-0,1%)
Karbetændelse
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Akut nyreskade
Gulsyn, Synsforstyrrelser
Meget sjældne (under 0,01%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Ophobning af galde
Blodmangel
Porfyri(sjælden arvelig stofskiftesygdom)
Tinnitus
Ikke kendt
Blodprop, Hjerterytmeforstyrrelser, Kredsløbschok, Lavt blodtryk
For lidt calcium i blodet
Nedbrydning af muskelvæv
Bevidsthedstab, Forvirring, Kramper
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Alvorlig bindevævssygdom(forværring eller aktivering)
Impotens, Manglende vandladning

* Ved patienter med skrumpelever.


Bør ikke anvendes

Diural® bør ikke anvendes ved:

 • kendt overfølsomhed over for andre slynge-diuretika som bumetanid, pga. risiko for krydsallergi
 • væskemangel
 • ophørt urinproduktion
 • meget lavt indhold af natrium eller kalium i blodet
 • hjernebetændelse pga. leversygdom.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Der er en let øget risiko for fosterskader i de første 3 måneder af graviditeten. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes. Hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Virker ved at øge saltudskillelsen i nyrerne.
 • Den øgede saltudskillelse vil "trække" vand med, og herved øges urinmængden, ligesom udskillelsen af kalium øges.
 • Den øgede urinmængde vil i de første dage af behandlingen ofte føre til hyppige vandladninger.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ½ - 2 timer.
 • Tabletter og orale dråber: Virkningen indtræder efter ½ - 1 time, er kraftigst efter 1-2 timer og varer 4-8 timer.
 • Depotkapsler: Virkningen indtræder efter ca. 45 minutter, taget på tom mave, og efter 2 timer indtaget sammen med mad. Depotkapslerne frigør det aktive stof jævnt over dagen og virker i 10-12 timer.
 • Injektionsvæske: Virkningen indtræder efter 5 minutter og varer 2-4 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 40 mg (delekærv) furosemid.

Orale dråber. 1 ml indeholder 10 mg furosemid.Særlige advarsler

Mængden af kalium og natrium i blodet bør kontrolleres under behandlingen.

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:

 • diabetes
 • porfyri (sjælden arvelig sygdom)
 • lavt blodtryk
 • forsnævring af de store blodkar i hjertet eller hjernen
 • leversygdomme
 • urinsur gigt
 • Systemisk Lupus Erythematosus
 • forstørret prostata
 • vandladningsbesvær
 • visse nyresygdomme
 • for tidligt fødte spædbørn med vejrtrækningsbesvær.
 • hvis du tidligere har oplevet alvorlig overfølsomhed for visse sulfonamider, som sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.

Alkoholindhold:

 • Orale dråber indeholder ca. 10% alkohol. 1 dosis indeholder op til 1,6 g alkohol, der svarer til 13% af alkoholindholdet i én genstand. Skadelig for alkoholikere.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Orale dråber indeholder alkohol og må ikke anvendes sammen med disulfiram (Antabus®) eller metronidazol (antibiotika).
 • Colestyramin og colestipol (kolesterolsænkende midler) samt NSAID (midler mod gigt og smerter) nedsætter virkningen af Diural®.
 • Diural® øger virkningen af ceftazidim (antibiotika), og ceftazidim bør tages mindst 2 timer før furosemid.
 • Diural® øger virkningen af digoxin (hjertemiddel) og muskelafslappende midler.
 • Diural® øger endvidere bivirkningerne af aminoglykosider (antibiotika).
 • Diural® nedsætter virkningen af visse tabletter mod diabetes.
 • Ved samtidig behandling med Diural® og binyrebarkhormon kan mængden af kalium i blodet nedsættes yderligere.
 • Dosis af Diural® skal nedsættes eller ophøre midlertidig, hvis man begynder behandling med eller øger dosis af en ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorantagonist (midler mod forhøjet blodtryk).
 • Hos ældre personer med demens er der set øget dødelighed ved samtidig behandling med risperidon (middel mod psykoser).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 50 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter40 mg
Pris i kr. 47,85
Pakning 300 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter40 mg
Pris i kr. 107,75
Pakning Flaske a 30 ml med pipette
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke orale dråber10 mg/ml
Pris i kr. 252,85

Substitution
tabletter 40 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI