Annonce

Dolol®


Producent: Takeda Pharma

Indeholder
Dolol® er et smertestillende middel.

Virksomme stoffer
Tramadol

Anvendelse

Dolol® anvendes ved moderate til stærke smerter.

Depotkapsler er ikke egnede til behandling af akutte smerter, men anvendes ved kroniske smerter.


Doseringsforslag

Findes som kapsler og depotkapsler.

Kapsler

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 50-100 mg 3-4 gange i døgnet.

Dolol Retard UNO, depotkapsler

 • Voksne og børn over 12 år . Sædvanligvis 100-200 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges efter behov til 300-400 mg 1 gang i døgnet.
 • Bemærk:
  • Depotkapslerne skal synkes hele.
  • Depotkapslerneikke tygges.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme
Svimmelhed
Almindelige (1-10%)
Træthed
Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning
Døsighed, Hovedpine
Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodtryksfald når man rejser sig, Kredsløbschok
Sjældne (0,01-0,1%)
Forhøjet blodtryk, Langsom puls, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Åndenød
Muskelsvaghed
Angst, Besvimelsesanfald, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Forvirring, Hallucinationer, Humørsvingninger, Koordinationsbesvær, Kramper, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Rysten, Talebesvær, Ændring i hudens følesans
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Manglende vandladning
Sløret syn
Ikke kendt
Lavt blodsukker

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved ubehandlet epilepsi.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er en let øget risiko for misdannelser hos barnet. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling med ikke-depot præparater.Bloddonor
Må ikke tappes. 2 døgns karantæne.

Ved indtag på grund af akutte smerter (fx akut lændehold) kan donor tappes efter karantæne på 2 døgn.

Ved fast dagligt forbrug må donor ikke tappes.Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.
Virkning
 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Tramadol er et morfinlignende middel, men har svagere smertestillende virkning end morfin og har desuden ikke morfins afhængighedsskabende egenskaber.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 5-6 timer.


Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg tramadolhydrochlorid.

Dolol Retard UNO, depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 100 mg, 150 mg eller 200 mg tramadolhydrochlorid.Særlige advarsler
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Skal anvendes med forsigtighed til ældre og til patienter med vejrtrækningsbesvær eller tendens til krampeanfald.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Dolol®.
 • Dolol® kan øge den sløvende virkning af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Dolol® kan øge virkningen af blodfortyndende midler.
 • Dolol® må ikke anvendes til patienter, som er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom). Der skal gå mindst 14 dage mellem behandling med Dolol® og MAO-hæmmere.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 hårde kapsler50 mg 20 stk. (blister) 25,10
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 hårde kapsler50 mg 50 stk. (blister) 30,35
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 hårde kapsler50 mg 100 stk. (blister) 39,80
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 hårde kapsler50 mg 5 x 50 stk. (blister) 142,35
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 hårde depotkapsler100 mg 20 stk. (blister) 93,35
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 hårde depotkapsler100 mg 100 stk. (blister) 157,95
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 hårde depotkapsler150 mg 20 stk. (blister) 130,70
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 hårde depotkapsler150 mg 100 stk. (blister) 228,95
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 hårde depotkapsler200 mg 20 stk. (blister) 159,15
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 hårde depotkapsler200 mg 100 stk. (blister) 297,30

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)
Titandioxid (E171)

Substitution
hårde kapsler 50 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI