Annonce

Dostinex


Producent: Pfizer

Indeholder
Dostinex er et middel til hæmning af mælkeproduktionen samt til behandling af visse sygdomme i hypofysen.

Virksomme stoffer
Cabergolin

Anvendelse

Dostinex anvendes:

 • til at hæmme mælkeproduktionen, når amning skal ophøre.
 • ved hypofysetumorer, som producerer for meget væksthormon eller prolaktin.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Hæmning af mælkeproduktion:

Sædvanligvis 2 tabletter (1 mg) som engangsdosis inden for 24 timer efter fødslen.

Afbrydelse af mælkeproduktion:

Sædvanligvis ½ tablet (0,25 mg) 2 gange i døgnet i 2 dage.

For at undgå blodtryksfald når man rejser sig, bør denne dosis (max 1 mg) ikke overskrides.

Bemærk:

 • Tabletterne bør tages i forbindelse med et måltid for at undgå mavegener.


Mulige bivirkninger
Ved kortvarig behandling i forbindelse med afbrydelse eller hæmning af mælkeproduktionen, er bivirkningerne oftest milde og forbigående. Ved længerevarende behandling ses:
Meget almindelige (over 10%)
Kraftesløshed
Betændelse i mavens slimhinde, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mavesmerter
Betændelse i hjertets hinder, Hjerteklaplidelse, Væskeansamling omkring hjertet
Hovedpine, Svimmelhed
Almindelige (1-10%)
Forstoppelse, Opkastning
Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk
Hedeture, Smerter i brysterne
Depression, Døsighed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Ardannelse
Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød
Benkramper, Besvimelsesanfald, Pludselig søvnanfald, Ændring i hudens følesans
Synsforstyrrelser
Ikke kendt
Arvæv i lungerne, Betændelse i lungehinderne, Hjertekrampe, Væskesamling i lungehinderne
Aggressivitet, Hallucinationer, Rysten, Spillelidenskab, Øget seksualdrift

* Disse bivirkninger er set hos patienter, der samtidig lider af Parkinsons sygdom.


Bør ikke anvendes

Dostinex bør ikke anvendes:

 • ved overfølsomhed over for indholdsstofferne
 • hvis du tidligere har haft alvorlige sygdomme i lunger, i hjerte- eller bughinden. 

Ved langtidsbehandling bør Dostinex ikke anvendes, hvis du lider af alvorlige hjerte-karsygdomme som fx lidelser i hjerteklapperne.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Fertile kvinder og mænd

Graviditet bør undgås i mindst 1 måned efter behandling med lægemidlet er afsluttet.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at påvirke balancen mellem forskellige signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og acetylkolin.
 • Hæmmer på ukendt måde dannelsen af væksthormon og prolaktin i hypofysen. Øget dannelse af væksthormon resulterer i sygdommen akromegali, og øget prolaktindannelse kan medføre blødningsforstyrrelser, sterilitet og øget mælkeproduktion.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 65 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,5 mg (delekærv) cabergolin.Særlige advarsler

Dostinex skal anvendes med forsigtighed:

 • hvis du har eller tidligere har haft mavesår
 • ved forhøjet blodtryk
 • hjerte-karsygdomme
 • depression og andre psykiske lidelser
 • ved visse lungesygdomme
 • hvis du lider af Raynauds sygdom (hvide fingre og tæer på grund af sammentrækning af blodkarrene). 
 • Da midlet kan nedsætte blodtrykket, bør dette kontrolleres både mens man ligger ned og står op, især ved starten af behandlingen.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser. 


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse antibiotika (makrolider) kan øge Dostinex´s bivirkninger.
 • Visse midler mod psykoser samt metoclopramid (middel mod kvalme) kan nedsætte virkningen af Dostinex.
 • Kombinationen af Dostinex og itraconazol (svampemiddel) kan medføre kraftig reaktion af Dostinex, og kombinationen bør undgås. 


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter0,5 mg 8 stk. 447,95

Substitution
tabletter 0,5 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI