Annonce

Duloxetin "Stada" (depression)


Producent: Stada

Indeholder
Duloxetin "Stada" er et middel mod depression. SNRI.

Virksomme stoffer
Duloxetin

Anvendelse
 • Duloxetin "Stada" anvendes til behandling af depression.
 • Midlet anvendes desuden ved nervesmerter hos diabetikere (perifere neuropatiske smerter) og ved generaliseret angst.

Doseringsforslag

Findes som enterokapsler.

Depression

Voksne. Sædvanligvis 60 mg 1 gang i døgnet.

Neuropatiske smerter

Voksne. Sædvanligvis 60 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til 120 mg i døgnet.

Generaliseret angst

Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis 30 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til den sædvanlig vedligeholdelsesdosis på 60 mg i døgnet.

Bemærk

 • Enterokapslerne skal synkes hele.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre ved anvendelse af 120 mg i døgnet.
 • Man har ikke erfaring med behandling af børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige (over 10%)
Søvnighed
Hovedpine
Kvalme, Mundtørhed
Almindelige (1-10%)
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning
Angst, Søvnløshed
Manglende eller forsinket sædafgang, Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer, Unormal orgasme
Faldtendens*
Forhøjet blodtryk
Svimmelhed, Søvnlignende sløvhedstilstand, Træthed, Uro
Muskelkramper, Muskelsmerter
Rysten, Unormale drømme, Ændring i hudens følesans
Sløret syn
Tinnitus
Hyppig vandladning, Smertefuld vandladning
Gaben
Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens
Nedsat appetit
Hjertebanken
Vægttab
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forvirring, Koncentrationsbesvær, Motorisk uro, Nervøsitet, Selvmordstanker, Sløvhed
Gangforstyrrelser, Ufrivillige rykkende bevægelser
Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder
Alvorlig leversvigt, Leverbetændelse
Blødning i mave-tarmkanalen
For meget kalium i blodet, Forhøjet blodsukker**
Hududslæt ved kontakt med midlet
Betændelse i struben, Sammentrækninger i strubemuskulaturen
Manglende vandladning, Nedsat urinmængde
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig
Seksuelle forstyrrelser, Vandladningsbesvær
Hjerterytmeforstyrrelser
Synstab
Øresmerter
Sjældne (0,01-0,1%)
Aggressivitet, Hallucinationer, Manier, Selvmordsadfærd
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
For lidt natrium i blodet, For meget kolesterol i blodet, Væskemangel
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Vedvarende krampe i tyggemusklen
Allergisk lungebetændelse, Lungesygdom
Grøn stær
Nedsat stofstifte, Speciel nyresygdom - Schwartz-Bartters syndrom, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Akut alvorligt forhøjet blodtryk
Blødning fra endetarmen, Mundbetændelse, Tyktarmsbetændelse
Kramper
Dårligt fungerende lever
Blødning efter fødsel***
Serotoninsyndrom
Meget sjældne (under 0,01%)
Karbetændelse i huden

* Forekommer oftest hos ældre over 65 år.

** Særligt set ved diabetes.

*** Øget risiko for blødning efter fødsel er set ved behandling inden for 1 måned før fødslen.

 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SNRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser.
 • Der er set tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuelle forstyrrelser (fx impotens, nedsat sexlyst) er blevet ved, efter behandlingen med SSRI- eller SNRI-midler er stoppet.
 • Visse bivirkninger som fx træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen.

Bør ikke anvendes

Ved forhøjet blodtryk, der ikke er under kontrol med medicin, bør midlet ikke anvendes.


Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstofferne noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-4 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 8-17 timer.


Lægemiddelformer

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 30 mg eller 60 mg duloxetin (som hydrochlorid).Særlige advarsler
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Nedsat krampetærskel
  • Forhøjet blodtryk, hvor blodtrykket bør måles regelmæssigt
  • Forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
  • Øget tendens til blødninger
  • Øget risiko for nedsat natriumindhold i blodet
  • Tidligere mani.
 • Risiko for påvirkning af blodsukkeret ved diabetes.
 • Duloxetin "Stada" kan forstærke den sløvende virkning af alkohol.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed.

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Fluvoxamin (middel mod depression) og ciprofloxacin (antibiotikum) øger virkningen af Duloxetin "Stada", og midlerne bør ikke tages samtidigt.
 • Duloxetin "Stada" kan forstærke den sløvende virkning af beroligende midler og sovemidler.
 • Duloxetin "Stada" må kun med forsigtighed tages samtidig med midler mod hjerterytmeforstyrrelser (flecainid og propafenon).
 • Duloxetin "Stada" må desuden ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol), visse midler mod ADHD (amfetamin) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Hvis man er i behandling med warfarin (blodfortyndende middel), bør man have kontrolleret blodets fortyndingsgrad (INR), når man starter og efter man slutter behandlingen med Duloxetin ”Stada”.
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Duloxetin "Stada".

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke enterokapsler30 mg
Pris i kr. 86,95
Pakning 98 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke enterokapsler30 mg
Pris i kr. 116,65
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke enterokapsler60 mg
Pris i kr. 46,50
Pakning 98 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke enterokapsler60 mg
Pris i kr. 143,60

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
enterokapsler 30 mg
enterokapsler 60 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI