Annonce

Dumirox


Producent: Parallelimport

Indeholder
Dumirox er et middel mod depression. SSRI.

Virksomme stoffer
Fluvoxamin

Anvendelse
 • Dumirox anvendes til behandling af depression.
 • Midlet anvendes desuden til behandling af tvangsforestillinger og -handlinger (obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)).

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Depression

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 50-100 mg om aftenen. Dosis kan øges til 200 mg i døgnet. Døgndoser på 100 mg tages som engangsdosis om aftenen.
 • Ældre. Sædvanligvis 50-100 mg i døgnet.
 • Bør ikke anvendes til personer under 18 år.

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 50 mg i døgnet i 3-4 dage. Dosis kan øges gradvis til 100-300 mg i døgnet.
 • Børn over 8 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 25 mg i døgnet. Dosis kan øges med 25 mg hver 4.-7. dag til højst 200 mg dgl.
 • Doser over 50 mg dgl. bør fordeles på 2 doser, evt. største dosis gives ved sengetid.

Bemærk:

 • Langsom dosisøgning anbefales til ældre.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)Mulige bivirkninger
Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Nedsat appetit, Utilpashed
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Mavesmerter, Mundtørhed
Hjertebanken, Hurtig puls
Angst, Hovedpine, Nervøsitet, Rysten, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed, Uro og rastløshed
Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodtryksfald når man rejser sig
Ledsmerter
Besvær med at styre arme og ben, Bivirkninger fra bevægeapparatet, Forvirring, Hallucinationer
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverpåvirkning
Kramper, Manier
Overfølsomhed over for sollys
 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SSRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser.
 • Der er set tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuelle forstyrrelser (fx impotens, nedsat sexlyst) er blevet ved, efter behandlingen med SSRI- eller SNRI-midler er stoppet.
 • Visse bivirkninger som fx angst, træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Det er kun meget små mængder af lægemidlet, der er i modermælk. Kan derfor formentlig anvendes. Spørg dog altid din læge til råds.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes af spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 17-22 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) 50 mg eller 100 mg fluvoxaminmaleat. Særlige advarsler
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, specielt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for både selvmordsadfærd og aggressivitet. Midlet bør kun anvendes til børn og unge under 18 år ved Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) og man skal være særlig opmærksom på tegn på selvmordsadfærd. Behandlingen af børn og unge under 18 år skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
 • Ved panikangst kan angsten midlertidigt blive værre i starten af behandlingen.
 • Hvis man lider af skizofreni, kan de psykotiske symptomer forværres.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Grøn stær
  • Mani
  • I de første måneder efter en blodprop i hjertet
  • Øget tendens til blødning
  • Øget risiko for nedsat natriumindhold i blodet
 • Ved tegn på mani eller kramper skal behandlingen stoppes.
 • Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression.
 • Risiko for påvirkning af blodsukkeret ved diabetes.
 • Kan forstærke alkohols påvirkning af bevidsthed og motorik, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel og betjening af maskiner.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Dumirox kan øge virkningen af midler mod psykoser (clozapin, olanzapin), phenytoin (epilepsimiddel), theophyllin (astmamiddel), propranolol (middel mod forhøjet blodtryk), tricykliske antidepressiva (andre midler mod depression) samt blodfortyndende midler.
 • Lithium (middel mod manier) øger virkningen af Dumirox.
 • Kombination med det antipsykotiske middel clozapin, mavesårsmidlerne lansoprazol og omeprazol samt tizanidin (middel mod spastisitet) bør undgås.
 • Dumirox må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer). Behandling med MAO-hæmmere må først begynde 1 uge efter endt behandling med Dumirox.
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (fx andre SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl), visse midler mod ADHD (amfetamin) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Dumirox.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 90 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter50 mg2care4
Pris i kr. 416,90
Pakning 90 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter100 mg2care4
Pris i kr. 675,70Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI