Annonce

Duodopa®, komb.


Producent: AbbVie

Indeholder
Duodopa® er et middel mod Parkinsons sygdom.

Virksomme stoffer
Carbidopa
Levodopa

Anvendelse

Duodopa® anvendes ved alvorlige tilfælde af Parkinsons sygdom, hvor anden behandling ikke har været effektiv.


Doseringsforslag

Findes som enteralgel, der via en sonde gennem huden på maven indgives direkte ind i tarmen.

Doseringen er individuel og styres ved hjælp af en bærbar pumpe.Mulige bivirkninger
Hos nogle patienter er der observeret en stigende afhængighed af Duodopa®, selvom parkinson-symptomerne med tiden ikke forværres. Dette forekommer dog relativt sjældent.
Meget almindelige (over 10%)
Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter
Angst, Depression, Søvnløshed
Ufrivillige rykkende bevægelser
Blodtryksfald når man rejser sig**
Reaktioner og ubehag ved indsættelsesstedet(bl.a. rødme, arvæv, blødning, smerter)
Sårinfektion
Vægttab
Almindelige (1-10%)
Forvirring, Hallucinationer, Impulskontrolforstyrrelser(bl.a. ludomani, tvangsspisning)***, Mareridt, Opstemthed, Psykoser, Søvnforstyrrelser, Søvnighed, Uro og rastløshed
Blodmangel
Lungebetændelse pga. opkast i lungerne, Smerter i svælget, Åndenød
Hovedpine, Nedsat følesans, Nervebetændelse, Pludselig søvnanfald, Rysten, Sløvhed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ændring i hudens følesans
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning
Hududslæt ved kontakt med midlet
Muskelkramper, Nakkesmerter
Bitter smag, Bughindebetændelse*****, Diarré*, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Opkastning, Synkebesvær
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed
Nedsat appetit, Vitaminmangel(B6 og B12)
Leverpåvirkning, Vægtøgning
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Hjertebanken, Uregelmæssig puls, Ændret puls
Ikke almindelige (0,1-1%)
Hårtab, Rødme
Besvær med at styre arme og ben, Øget rysten på hænderne
Demens, Selvmordsadfærd
Betændelse i synsnerven, Dobbeltsyn, Grøn stær, Synsforstyrrelser
Talebesvær
Årebetændelse
Kramper
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Sjældne (0,01-0,1%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Blødning i mave-tarmkanalen
Modermærkekræft****
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Ufrivillige øjenbevægelser
Langvarig smertefuld erektion
Tankeforstyrrelser
Ikke kendt
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Dopaminafhængighed******
Hul på tarmen

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage Duodopa® med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat).

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel).

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes Parkinsonssygdommen og ikke den medicinske behandling.

***** Flere bivirkninger, fx smerter i næse og hals samt ubehag i maven er komplikationer i forbindelse med anlæggelsen af sonden.

****** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret.


Bør ikke anvendes
 • Ved meget dårligt fungerende hjerte bør midlet ikke anvendes.
 • Må desuden ikke anvendes ved visse former for grøn stær (snævervinklet glaukom).
 • Duodopa® bør ikke anvendes, hvis du lider af alvorlige nyre- eller hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte)
 • Må normalt ikke bruges til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin. Carbidopa sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 1-2 timer (både for carbidopa og levodopa).


Lægemiddelformer

Enteralgel. 1 ml indeholder 5 mg carbidopa og 20 mg levodopa.Særlige advarsler
 • Hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser, alvorlige lungesygdomme, astma, mavesår eller kramper skal man være opmærksom, når man anvender Duodopa, da disse tilstande kan forværres.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis du tidligere har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller hjertet.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Hvis man i forvejen er i behandling med blodtryksnedsættende midler, kan tendensen til pludseligt blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt op - blive forstærket.  Dosis af Duodopa® skal muligvis nedsættes. 
 • Visse midler mod psykoser, benzodiazepiner (beroligende), isoniazid (tuberkulosemiddel), phenytoin (epilepsimiddel) og jernpræparater samt pyridoxin (vitamin B6) i store doser kan nedsætte effekten af Duodopa®. Omvendt kan Duodopa® også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Duodopa® øger hjertebivirkningerne af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Duodopa® bør ikke tages, hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Jern kan nedsætte virkningen af Duodopa®, og derfor bør Duodopa® og jern indtages med mindst 4 timers interval.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 7 x 100 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke enteralgel20+5 mg/ml
Pris i kr. 8.563,40Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI