Annonce

Dupixent

D11AH05

Dupixent er et middel mod atopisk eksem og astma.

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Dupixent anvendes til behandling af atopisk eksem hos voksne og børn over 12 år. Typisk anvendes Dupixent ved svære tilfælde af eksem, når andre midler ikke har haft den ønskede effekt.
 • Tillæg til vedligeholdelsesbehandling til voksne og børn over 12 år med svær astma , der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med høj dosis inhalationskortikosteroid plus et andet lægemiddel til vedligeholdelsesbehandling.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden (subkutan injektion).

Atopisk eksem

Voksne

 • Den anbefalede startdosis er 600 mg (to injektioner af 300 mg), efterfulgt af 300 mg givet hver 2. uge. Dupixent indsprøjtes under huden på låret eller maven (undtagen de 5 cm omkring navlen).

Børn over 12 år

Den anbefalede dosis af Dupixent til børn og unge i alderen 12-17 år er afhængig af barnets kropsvægt:

 • Børn under 60 kg: 400 mg (to injektioner af 200 mg), efterfulgt af 200 mg givet hver 2. uge. Dupixent indsprøjtes under huden på låret eller maven (undtagen de 5 cm omkring navlen).
 • Børn over 60 kg: 600 mg (to injektioner af 300 mg), efterfulgt af 300 mg givet hver 2. uge. Dupixent indsprøjtes under huden på låret eller maven (undtagen de 5 cm omkring navlen).

Bemærk:

 • Hvis der ikke ses synlig effekt efter 16 uger, bør behandlingen afbrydes. Hos nogle patienter, som har haft delvis effekt af Dupixent, kan det gavne at fortsætte behandlingen i længere tid.

Astma

Voksne og børn over 12 år

 • Til:
  - patienter med alvorlig astma, som får tabletbehandling med binyrebarkhormon eller
  - patienter med alvorlig astma og samtidig moderat til svær atopisk eksem eller
  - voksne patienter med alvorlig astma og samtidig alvorlig kronisk bihulebetændelse med polypper i næsen
  skal have en startdosis på 600 mg (to injektioner af 300 mg) efterfulgt af 300 mg hver anden uge.
 • Alle andre patienter skal have en startdosis på 400 mg efterfulgt af 200 mg hver anden uge.
 • Hos patienter, der samtidig får tabletbehandling med binyrebarkhormon, kan dosis af binyrebarkhormon nedsættes, så snart der kan ses bedring. Dosis af binyrebarkhormon bør nedsættes gradvist.
 • Dupixent indsprøjtes under huden på låret eller maven (undtagen de 5 cm omkring navlen).
 • Dupixent er beregnet til langtidsbehandling. Der bør mindst én gang årligt træffes beslutning om at fortsætte behandlingen på baggrund af en lægelig vurdering af astmakontrol.

Bemærk:

 • Det anbefales at skifte injektionssted for hver injektion. Dupixent må ikke indsprøjtes i hud, som er øm, beskadiget eller har blå mærker eller ar.
 • Glemt dosis skal tages hurtigst muligt.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 12 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner på indstiksstedet.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Allergisk reaktion i øjet, Betændelse i øjenlåget, Øjenbetændelse, Øjenkløe.
Forkølelsessår.
Hovedpine.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene.
Ikke kendt.Ledsmerter.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Dupixent nedsætter kroppens modstandskraft over for parasitter som fx ormeinfektioner. Har du tegn på tarmparasitter (diarré, luft i maven, mavetilfælde, fedtet afføring og dehydrering), skal det behandles, inden du får Dupixent. Hvis du bor i et område, hvor disse infektioner er almindelige, eller hvis du rejser til et sådant område, skal du spørge din læge til råds.
 • Tal med din læge, hvis du får øjenbetændelse.
 • Hvis du har astma og tager astmamedicin, skal du tale med din læge, inden du stopper behandlingen med Dupixent.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes.

Brug af anden medicin

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Hæmmer de stoffer (cytokiner IL-4 og IL-13) i huden, som er aktive, når man har atopisk eksem.
 • Hæmmer også FeNO og andre stoffer, som er aktive ved astma.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Injektionssprøjten må ikke rystes.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 14 dage ved stuetemperatur (højst 25°C). Må ikke genplaceres i køleskab efter opbevaring ved stuetemperatur. Dvs. evt. resterende injektionssprøjter efter 14 dage skal kasseres.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i sprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 200 mg eller 300 mg dupilumab.

Hjælpestoffer

Andre:

Eddikesyre, koncentreret : injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
L-Argininhydrochlorid : injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
L-Histidin : injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Natriumacetat : injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Saccharose : injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i sprøjte 200 mg2 x 1,14 ml11.941,65
(Recept)injektionsvæske, opl. i sprøjte 300 mg2 stk.12.644,00

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ma. 27. jan. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 21. september 2020.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI