Annonce

Dupixent


Producent: Sanofi

Indeholder
Dupixent er et middel mod atopisk eksem og astma.

Virksomme stoffer
Dupilumab

Anvendelse
 • Dupixent anvendes til behandling af atopisk eksem hos voksne og børn over 12 år. Typisk anvendes Dupixent ved svære tilfælde af eksem, når andre midler ikke har haft den ønskede effekt.
 • Tillæg til vedligeholdelsesbehandling til voksne og børn over 12 år med svær astma , der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med høj dosis inhalationskortikosteroid plus et andet lægemiddel til vedligeholdelsesbehandling.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden (subkutan injektion).

Atopisk eksem

Voksne

 • Den anbefalede startdosis er 600 mg (to injektioner af 300 mg), efterfulgt af 300 mg givet hver 2. uge. Dupixent indsprøjtes under huden på låret eller maven (undtagen de 5 cm omkring navlen).

Børn over 12 år

Den anbefalede dosis af Dupixent til børn og unge i alderen 12-17 år er afhængig af barnets kropsvægt:

 • Børn under 60 kg: 400 mg (to injektioner af 200 mg), efterfulgt af 200 mg givet hver 2. uge. Dupixent indsprøjtes under huden på låret eller maven (undtagen de 5 cm omkring navlen).
 • Børn over 60 kg: 600 mg (to injektioner af 300 mg), efterfulgt af 300 mg givet hver 2. uge. Dupixent indsprøjtes under huden på låret eller maven (undtagen de 5 cm omkring navlen).

Bemærk:

 • Hvis der ikke ses synlig effekt efter 16 uger, bør behandlingen afbrydes. Hos nogle patienter, som har haft delvis effekt af Dupixent, kan det gavne at fortsætte behandlingen i længere tid.

Astma

Voksne og børn over 12 år

 • Til:

  - patienter med alvorlig astma, som får tabletbehandling med binyrebarkhormon eller

  - patienter med alvorlig astma og samtidig moderat til svær atopisk eksem eller

  - voksne patienter med alvorlig astma og samtidig alvorlig kronisk bihulebetændelse med polypper i næsen

  skal have en startdosis på 600 mg (to injektioner af 300 mg) efterfulgt af 300 mg hver anden uge.
 • Alle andre patienter skal have en startdosis på 400 mg efterfulgt af 200 mg hver anden uge.
 • Hos patienter, der samtidig får tabletbehandling med binyrebarkhormon, kan dosis af binyrebarkhormon nedsættes, så snart der kan ses bedring. Dosis af binyrebarkhormon bør nedsættes gradvist.
 • Dupixent indsprøjtes under huden på låret eller maven (undtagen de 5 cm omkring navlen).
 • Dupixent er beregnet til langtidsbehandling. Der bør mindst én gang årligt træffes beslutning om at fortsætte behandlingen på baggrund af en lægelig vurdering af astmakontrol.

Bemærk:

 • Det anbefales at skifte injektionssted for hver injektion. Dupixent må ikke indsprøjtes i hud, som er øm, beskadiget eller har blå mærker eller ar.
 • Glemt dosis skal tages hurtigst muligt.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 12 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Reaktioner på indstiksstedet
Almindelige (1-10%)
Hovedpine
Forkølelsessår
Allergisk reaktion i øjet, Betændelse i øjenlåget, Øjenbetændelse, Øjenkløe
Meget sjældne (under 0,01%)
Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Hæmmer de stoffer (cytokiner IL-4 og IL-13) i huden, som er aktive, når man har atopisk eksem.
 • Hæmmer også FeNO og andre stoffer, som er aktive ved astma.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i sprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 200 mg eller 300 mg dupilumab.Særlige advarsler
 • Dupixent nedsætter kroppens modstandskraft over for parasitter som fx ormeinfektioner. Har du tegn på tarmparasitter (diarré, luft i maven, mavetilfælde, fedtet afføring og dehydrering), skal det behandles, inden du får Dupixent. Hvis du bor i et område, hvor disse infektioner er almindelige, eller hvis du rejser til et sådant område, skal du spørge din læge til råds.
 • Tal med din læge, hvis du får øjenbetændelse.
 • Hvis du har astma og tager astmamedicin, skal du tale med din læge, inden du stopper behandlingen med Dupixent.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes.
Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 2 x 1,14 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i sprøjte200 mg
Pris i kr. 12.731,05
Pakning 2 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i sprøjte300 mg
Pris i kr. 12.731,05Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI