Annonce

Edurant


Producent: Janssen

Indeholder
Edurant er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmer.

Virksomme stoffer
Rilpivirin

Anvendelse

Edurant anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af:

 • HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne og børn over 12 år

 • 25 mg 1 gang i døgnet.
 • Tabletterne skal tages sammen med et måltid. 



Bemærk:

 • Tabletterne bør synkes hele.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis. 
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. 
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme, Leverpåvirkning, Påvirkning af bugspytkirtlen
For meget kolesterol i blodet
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit, Stemmeforandring, Træthed
Forhøjet galdefarvestof, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
For meget fedt i blodet
Depression, Døsighed, Søvnforstyrrelser, Unormale drømme
Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Reaktioner fra immunforsvaret
 • Leverpåvirkning ses oftere hos patienter med leverbetændelse.
 • Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.



Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.



Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at hæmme enzymet reverse transcriptase, som er nødvendigt for, at HIV kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 45 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg rilpivirin (som hydrochlorid).





Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Du må ikke tage Edurant, hvis du er i behandling med en lang række lægemidler, fx:
  • midler mod epilepsi (carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin)
  • syrepumpehæmmere (midler mod mavesår)
  • rifampicin (tuberkulosemiddel)
  • naturlægemidler med perikon.
  da de kan nedsætte virkningen af Edurant
 • Under samtidig behandling med rifabutin (tuberkulosemiddel) skal dosis af Edurant øges.
 • Samtidig brug af Edurant og H2-blokkere (midler mod mavesår) bør begrænses til kortest mulig tid. H2-blokkere bør indtages mindst 12 timer før eller mindst 4 timer efter Edurant.
 • Syreneutraliserende midler bør tages mindst 2 timer før eller 4 timer efter Edurant.
 • Visse antibiotika (clarithromycin, erythromycin) øger virkningen af Edurant.
 • Edurant kan øge virkningen af metformin (tabletter mod diabetes), og omhyggelig diabeteskontrol er derfor nødvendig.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter25 mg
Pris i kr. 2.559,10

Farvestoffer
Titandioxid (E171)



Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI