Annonce

Efastad


Producent: STADA Nordic

Indeholder
Efastad er et middel mod depression. SNRI.

Virksomme stoffer
Venlafaxin

Anvendelse

Efastad anvendes til forebyggelse og behandling af depression samt ved generaliseret angst, socialfobi og panikangst.


Doseringsforslag

Findes som depotkapsler.

Depression, generaliseret angst, socialfobi

Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 75 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan gradvis øges til højst 375 mg i døgnet (ved depression) eller 225 mg i døgnet (ved generaliseret angst og socialfobi).

Panikangst

Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 37,5 mg 1 gang i døgnet, der efter 7 dage øges til 75 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan herefter gradvis øges til højst 225 mg i døgnet.Bemærk:

 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Depotkapslerne må ikke tygges eller knuses.
 • Depotkapslerne må ikke opløses i munden.
 • Dosis bør tages i forbindelse med et måltid.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.
 • Hvis man har taget midlet i mere end 6 uger, skal dosis nedsættes gradvis, når man ophører med behandlingen, idet der ved pludseligt ophør kan optræde hovedpine, svimmelhed, kvalme og angst.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed
Hovedpine, Sløvhed, Svimmelhed, Søvnløshed
Øget svedtendens(herunder nattesved)
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Kuldegysninger, Nedsat appetit, Træthed, Vægttab, Vægtøgning
Diarré, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Forhøjet blodtryk, Hurtig puls, Åndenød
For meget kolesterol i blodet, Hedeture
Forvirring, Gaben, Motorisk uro, Nervøsitet, Rysten, Unormale drømme, Uro og rastløshed, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding
Hudkløe, Hududslæt
Blødning fra livmoderen, Hyppig vandladning, Kraftig menstruation, Manglende eller forsinket sædafgang, Manglende orgasme, Manglende vandladning, Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer, Vandladningsbesvær
Forstørrede pupiller, Synsforstyrrelser, Tinnitus, Uskarpt syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blødning i mave-tarmkanalen, Leverpåvirkning
Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk
Balanceforstyrrelser, Besvimelsesanfald, Hallucinationer, Koordinationsbesvær, Let øget stemningsleje, Manier, Muskelkramper, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uvirkelighedsfølelse over for omgivelser og begivenheder omkring en
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Ufrivillig vandladning
Sjældne (0,01-0,1%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Leverbetændelse
Allergisk lungebetændelse, Hjertebanken*, Hjerterytmeforstyrrelser, Lungesygdom, Påvirkning af ekg*
Blodmangel, Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
For lidt natrium i blodet
Nedbrydning af muskelvæv
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Serotoninsyndrom, Ufrivillige langsomme bevægelser
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Grøn stær
Meget sjældne (under 0,01%)
Blødning(fra slimhinder), Tendens til blødninger, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Ufrivillige bevægelser

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser.
 • Der er set tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuelle forstyrrelser (fx impotens, nedsat sexlyst) er blevet ved, efter behandlingen med SSRI- eller SNRI-midler er stoppet.
 • Visse bivirkninger som fx træthed og søvnløshed kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.


Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Man har kendskab til flere tusinde gravide, som i 1. trimester har været behandlet, uden der er opstået fosterskade. Barnet kan efter fødslen virke irritabel med gråd, rystelser og besvær med at die og sove.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstofferne serotonin og noradrenalin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter ca. 4 ugers behandling.
 • Venlafaxin bliver i kroppen omdannet til stoffet O-desmethylvenlafaxin, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 5 timer for venlafaxin og ca. 11 timer for O-desmethylvenlafaxin.


Lægemiddelformer

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 75 mg eller 150 mg venlafaxin (som hydrochlorid).Særlige advarsler
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for både selvmordsadfærd og aggressivitet.
 • Forsigtighed tilrådes ved:
  • Nedsat krampetærskel
  • Tidligere tilfælde af mani
  • Tendens til blødning
  • Grøn stær
  • Øget risiko for nedsat natriumindhold i blodet
  • Forhøjet blodtryk.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Risiko for påvirkning af blodsukkeret, hvis man lider af diabetes.
 • Blodtrykket bør måles før behandlingen, i starten af behandlingen og ved øgning af dosis.
 • Ved længere tids behandling kan det overvejes at måle niveauet af kolesterol i blodet.
 • Da midlet kan give mundtørhed og dermed øge risikoen for huller i tænderne, bør man gå til regelmæssig tandlægekontrol.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-70 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Efastad må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer). Behandling med MAO-hæmmere må først påbegyndes 1 uge efter endt behandling med Efastad.
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol), visse midler mod ADHD (amfetamin) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Efastad kan øge virkningen af warfarin (blodfortyndende middel).
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Efastad.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde depotkapsler75 mg
Pris i kr. Udgået 06-04-2020
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde depotkapsler150 mg
Pris i kr. Udgået 27-01-2020

Farvestoffer
Allura Red AC (E129)
Brilliant Blue FCF (E133)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110)
Titandioxid (E171)

Substitution
hårde depotkapsler 75 mg
hårde depotkapsler 150 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI