Annonce

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Krka", komb.

J05AR06

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Krka" er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere. Kombinationspræparat.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Krka" anvendes til behandling af:

Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • 1 tablet 1 gang i døgnet.
 • Bør tages ved sengetid på tom mave, dvs. mindst 2 timer efter et måltid.

Bemærk:

 • Tabletten skal synkes hel med rigeligt vand.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis du har opkastning mindre end 1 time efter indtagelse af tabletten, skal du tage en ny dosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Hovedpine.
Hududslæt.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Mavesmerter.
Balanceforstyrrelser.
Allergiske reaktioner, Nældefeber.
Hududslæt med betændte blærer.
Forhøjet galdefarvestof, Leverpåvirkning, Påvirkning af bugspytkirtlen.
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker.
Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Søvnighed, Døsighed, Søvnforstyrrelser, Unormale drømme.
Betændelse i huden, Hudkløe, Plettet udslæt med fortykkelse af huden, Øget farve i huden.
Hedeture.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Tinnitus.
Sløret syn.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Leverbetændelse.
Alvorlig hudreaktion, Overfølsomhed.
For lidt kalium i blodet, For meget kolesterol i blodet.
Kramper, Muskelsvaghed, Nedbrydning af muskelvæv.
Besvær med at styre arme og ben, Rysten.
Forvirring, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Manier, Opstemthed, Psykoser, Selvmordsadfærd, Selvmordstanker, Uro og rastløshed.
Påvirkning af nyrerne.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Dårligt fungerende lever.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
For meget mælkesyre i blodet.
Kalktab i knoglerne med knoglesmerter og evt. knoglebrud, Muskelsygdom.
Nefrogen diabetes insipidus - lidelse med udskillelse af store mængder urin og deraf følgende øget tørst og stort væskeindtag, Nyrebetændelse, Nyresvigt.
Overfølsomhed over for sollys.
 • Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.
 • Det har været set, at behandling med midlet kan give falsk positive resultater for cannabinoider (ekstrakter fra cannabis-planten) eller for benzodiazepiner (angstdæmpende, søvnfremkaldende midler) i nogle test.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Hvis du får hududslæt sammen med feber, påvirkning af slimhinder, blæredannelse og afskalning, skal du straks kontakte din læge, da behandlingen muligvis skal afbrydes.
 • Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Krka" skal anvendes med forsigtighed ved kramper.
 • Nyrernes funktion kontrolleres ved blodprøvetagning før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:
  • efter 2-4 ugers behandling
  • efter 3 måneders behandling
  • derefter hver 3.-6. måned.
  • hyppigere kontrol ved:
   • risiko for dårligt fungerende nyrer
   • samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler.
 • Bør ikke anvendes ved knogleskørhed med høj risiko for knoglebrud.
 • Du skal straks kontakte din læge, hvis du får symptomer på depression, psykoser eller selvmordstanker.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Krka" må ikke anvendes sammen med:
  • elbasvir/grazoprevir (middel mod leverbetændelse)
  • visse sovemidler (midazolam, triazolam)
  • pimozid (middel mod psykoser)
  • ergotalkaloider (midler mod migræne)
  • naturlægemidler med perikon
  • lægemidler, der påvirker ekg, fx midler mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser, midler mod psykose, antidepressiva, visse antibiotika og svampemidler, visse antihistaminer, visse malariamidler og metadon (stærkt smertestillende middel).
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Krka".
 • Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Krka" nedsætter virkningen af:
  • visse andre midler mod HIV (saquinavir, atazanavir)
  • voriconazol (svampemiddel).
 • Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Krka" øger virkningen af triazolam (sovemiddel).
 • Samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler kræver meget hyppig kontrol af nyrernes funktion.
 • Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Krka" kan nedsætte virkningen af levonorgestrel (fortrydelsespille) med ca. 50 %. Ved behov for nødprævention i op til 4 uger efter indtagelse af Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Krka" bør derfor anvendes et ikke-hormonalt nødpræventionsmiddel, dvs. en kobberspiral. Du skal derfor kontakte din læge.
 • Samtidig brug af sofosbuvir/velpatasvir frarådes, da plasmakoncentrationen af velpatasvir dermed forventes at blive reduceret.
 • Samtidig brug af metamizol kan medføre en nedsættelse af plasmakoncentrationen af efavirenz med en mulig nedsættelse af virkning.
 • Samtidig brug af lægemiddel med praziquantel anbefales ikke pga. fald i plasmakoncentration af praziquantel med risiko for behandlingssvigt pga. øget levermetabolisme for efavirenz.
 • Samtidig brug af lægemiddel med sofosbuvir og velpatasvir (middel mod leverbetændelse) bør undgås, da Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Krka" kan nedsætte virkningen af lægemidlet mod leverbetændelse.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker på grund af såvel efavirenz, emtricitabin som tenofovirdisoproxil. Alle tre stoffer hæmmer enzymet reverse transcriptase, som er nødvendigt, for at HIV kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet () er 40-55 timer (efavirenz), ca. 10 timer (emtricitabin) og 12-18 timer (tenofovirdisoproxil).

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg efavirenz, 200 mg emtricitabin og 245 mg tenofovirdisoproxil.

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg

Andre:

Macrogoler : filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg30 stk.5.015,05

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvelys orange
Mål i mm.11,2 x 20,3
filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg

Revisionsdato

to. 28. jul. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI