Annonce

Elvanse


Producent: Shire Sweden

Indeholder
Elvanse er et middel mod ADHD.

Virksomme stoffer
Lisdexamfetamin

Anvendelse

Elvanse anvendes til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD) hos voksne, unge og børn over 6 år.

Elvanse bør kun anvendes, når behandlingen er indledt af en læge med særligt kendskab til behandling af ADHD.


Doseringsforslag

Findes som kapsler.

Voksne, unge og børn over 6 år

Dosis er individuel. Sædvanlig begyndelsesdosis er 20 mg i døgnet, taget om morgenen. Dosis kan øges med 20 mg ugentlig til normalt højst 70 mg i døgnet.

Bemærk:

 • Kapslerne kan synkes hele.
 • Kapslerne kan åbnes. Indholdet opløses i et glas vand eller blandes med lidt blød mad - fx yoghurt eller æblemos, umiddelbart før indtagelse.
 • Ingen erfaring vedr. børn under 6 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Mavesmerter
Hovedpine
Nedsat appetit
Søvnløshed
Vægttab
Almindelige (1-10%)
Aggressivitet, Irritabilitet, Manglende evne til at styre følelsesmæssige udtryk, Søvnighed, Tics
Feber, Svimmelhed, Træthed
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Hududslæt
Hurtig puls
Ikke almindelige (0,1-1%)
Angst, Depression, Hallucinationer, Humørsvingninger, Hyperaktivitet, Manier, Sygelig trang til afpilning af egen hud, Uro og rastløshed
Rysten, Ufrivillige rykkende bevægelser
Åndenød
Overfølsomhed
Forhøjet blodtryk, Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene
Sløret syn
Ikke kendt
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Leverbetændelse
Opstemthed, Psykoser
Sygdom i hjertemuskulaturen
Kramper

De ovennævnte bivirkninger gælder for børn 6-12 år. Lignende bivirkninger ses hos børn 13-17 år, dog forekommer hjertebanken, åndenød, rastløshed og rysten som almindelige bivirkninger og sygdom i hjertemuskulaturen og opstemthed som ikke almindelig bivirkninger.

For voksne ses desuden også brystsmerter, nedsat sexlyst og rejsningsproblemer, tænderskæren, forhøjet blodtryk og hyperaktivitet som almindelige bivirkninger og mundtørhed som meget almindelig bivirkning.


Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes, hvis du lider af:

 • Agitation (ophidselse, uro og rastløshed)
 • Hjerte-kar-sygdomme, der giver symptomer
 • Fremskreden åreforkalkning
 • Moderat til stærkt forhøjet blodtryk
 • Forhøjet stofskifte
 • Grøn stær

Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Virker mod ADHD ved at øge mængden af visse signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 11 timer (dexamfetamin).


Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg eller 70 mg lisdexamfetamindimesylat svarende til 5,9 mg, 8,9 mg, 11,9 mg, 14,8 mg, 17,8 mg eller 20,8 mg dexamfetamin.Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Bipolar lidelse (maniodepressiv sygdom), da der er risiko for starte en periode med mani eller blandet mani og depression.
  • Psykoser pga. risiko for forværring.
  • Hjerte-kar-sygdomme. Pludselig død er set ved hjertefejl eller andre alvorlige hjertesygdomme. Midlet kan øge puls og blodtryk og bør undgås ved bl.a. forstyrrelser af hjerterytmen, forhøjet blodtryk og hjertekrampe (angina pectoris).
  • Tidligere tilfælde af kramper eller unormalt resultat af en EEG-undersøgelse (undersøgelse af hjernens elektriske aktivitet), da midlet kan øge tendensen til kramper.
  • Misbrug, da midlet kan give opstemthed (eufori) og virke afhængighedsskabende hos misbrugere.
  • Ufrivillige bevægelser i muskulaturen (motoriske tics) eller Tourettes sygdom (en neurologisk lidelse med ufrivillige trækninger og udstøden af lyde) også hvis disse sygdomme findes i din familie.
 • Hos børn bør behandlingen vurderes hver halve år. En evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for tilbagefald øges. Ved behandling af voksne skal fordele og ulemper nøje overvejes før en evt. pause.
 • Ved behandling af børn bør man kontrollere højde og vægt jævnligt.
 • Det anbefales, at lægen kontrollerer blodtryk og hjertefunktion og symptomer på psykiske sygdomme før og under behandlingen.
 • Hvis man oplever hjerte-kar-symptomer (fx hjertebanken, åndenød, brystsmerter udløst af anstrengelse) under behandlingen, skal man søge læge.
 • Hvis der under behandlingen opstår angst, uro, aggressivitet, selvmordstanker eller symptomer på psykoser eller mani, skal man kontakte lægen.
 • Man skal være opmærksom på tegn på depression, når behandlingen stoppes, specielt hvis der har været tale om misbrug.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Elvanse må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (en alvorlig tilstand, der kræver hurtig lægehjælp og bl.a. består af feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand).
 • Midler der påvirker urinens surhedsgrad kan påvirke udskillelsen og dermed virkningen af Elvanse.
 • Disulfiram (middel mod alkoholmisbrug) kan øge virkningen af Elvanse.
 • Clonidin (middel mod migræne og hedeture) kan forlænge virkningen af Elvanse.
 • Blodtrykket kan stige ved kombination med bl.a. visse midler til bedøvelse. Hvis det er muligt, skal behandlingen med Elvanse stoppes på operationsdagen.
 • Kombination med visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva) kan give øget risiko for hjerte-kar sygdom.
 • Elvanse kan øge virkningen af en række midler, bl.a.: Visse blodfortyndende midler (fx warfarin), visse midler mod epilepsi (fx phenobarbital, phenytoin, primidon), morphin (middel mod smerter) og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva og SSRI).
 • Visse midler (fx midler mod psykoser) kan nedsætte virkningen af Elvanse.
 • Elvanse kan nedsætte effekten af midler mod forhøjet blodtryk.
 • Visse midler mod fx forhøjet blodtryk og Elvanse modvirker hinandens effekt.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler20 mg
Pris i kr. 927,25
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler20 mg2care4
Pris i kr. 954,15
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler30 mg
Pris i kr. 773,75
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler30 mgOrifarm
Pris i kr. 781,85
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler30 mgParanova Danmark
Pris i kr. 842,25
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler30 mg2care4
Pris i kr. 850,00
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler40 mg
Pris i kr. 844,05
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler40 mgParanova Danmark
Pris i kr. 858,00
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler40 mg2care4
Pris i kr. 858,00
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler50 mg
Pris i kr. 859,60
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler50 mg2care4
Pris i kr. 923,00
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler50 mgOrifarm
Pris i kr. 886,00
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler50 mgParanova Danmark
Pris i kr. 854,40
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler60 mg
Pris i kr. 939,80
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler60 mg2care4
Pris i kr. 960,00
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler60 mgParanova Danmark
Pris i kr. 1.040,55
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler70 mg
Pris i kr. 1.143,05
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler70 mgOrifarm
Pris i kr. 981,00
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler70 mg2care4
Pris i kr. 955,00
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler70 mgParanova Danmark
Pris i kr. 793,70

Farvestoffer
Brilliant Blue FCF (E133)
Erythrosin (E127)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
hårde kapsler 30 mg
hårde kapsler 50 mg
hårde kapsler 70 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI