Annonce

Epidyolex®

N03AX24

Epidyolex® er et middel mod sjældne former for epilepsi.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Epidyolex® anvendes til behandling af Lennox-Gastaut Syndrom og Dravets Syndrom, som er sjældne former for epilepsi.

Epidyolex® anvendes desuden til behandling af anfald forbundet med tuberøs sklerose-kompleks.

Doseringsforslag

Findes som oral opløsning (væske til at drikke)

Voksne og børn over 2 år.

 • Begyndelsesdosis 2,5 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet.
 • Efter 1 uge kan dosis øges til 5 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet.
 • Maksimal dosis 10 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet.
 • Ved anfald forbundet med tuberøs sklerose-kompleks er maksimal dosis 12,5 mg pr. kg legemsvægt i døgnet.

Bemærk:

 • Skal konsekvent tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 2 år og ældre over 65 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Opkastning.
Feber, Træthed.
Nedsat appetit.
Døsighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme, Øget spytdannelse.
Søvnlignende sløvhedstilstand.
Leverpåvirkning.
Luftvejsinfektion.
Vægttab.
Øget appetit.
Rysten.
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Uro og rastløshed, Irritabilitet, Søvnløshed.
Urinvejsinfektion.
Lungebetændelse, Forkølelsessymptomer, Hoste.
Hududslæt.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Du vil få udført leverfunktionstest under behandling med Epidyolex®.
 • Epidyolex® kan give let øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd.
 • Epidyolex® kan øge hyppigheden af krampeanfald.

Alkoholindhold
Den orale opløsning indeholder ca. 10 % v/v alkohol. 1 dosis på 100 mg indeholder op til 0,7 g alkohol, der svarer til ca. 6 % af én genstand. Skadelig for alkoholikere.

Indhold af benzylalkohol

 • Indeholder små mængder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Der er set dødelige bivirkninger hos nyfødte og alvorlige bivirkninger hos børn under 3 år ved brug af midler, der indeholder benzylalkohol. Midler med benzylalkohol må derfor ikke anvendes til nyfødte (under 4 uger gamle) eller i mere end 1 uge til børn under 3 år, med mindre det er godkendt af en læge.
 • Forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. Begyndelsesdosis skal være lavere.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse epilepsimidler (clobazam, stiripentol, phenytoin og lamotrigin) kan give hyppigere bivirkninger.
 • Samtidig behandling med visse kræft- eller immunhæmmende midler (fx everolimus, sirolimus og tacrolimus) eller bestemte midler mod hjertesvigt (digoxin) kan øge virkningen af disse midler, og dosisreduktion kan blive nødvendig for at undgå bivirkninger.
 • Carbamazepin (middel mod epilepsi), midler mod kræft (enzalutamid, mitotan), rifampicin (antibiotikum) og naturlægemidler, der indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af Epidyolex®.
 • Samtidig behandling med visse epilepsimidler (valproat og clobazam) kan påvirke leverfunktionen.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Bloddonor

Må ikke tappes. (30 dages karantæne).

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Virkemåden er ikke klarlagt.

Halveringstiden i blodet () er 56-61 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

Efter åbning: Kan opbevares i højst 12 uger.

Lægemiddelformer

Oral opløsning. 1 ml indeholder 100 mg cannabidiol.

Hjælpestoffer

Konservering:

Benzylalkohol : oral opløsning 100 mg/ml

Smag:

Jordbær : oral opløsning 100 mg/ml

Andre:

Ethanol : oral opløsning 100 mg/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)oral opløsning 100 mg/ml100 ml (Orifarm)12.410,00
(Recept)oral opløsning 100 mg/ml100 ml12.642,30
(Recept)oral opløsning 100 mg/ml100 ml (Abacus)11.882,55

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ma. 25. jul. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI