Annonce

Erythromycin "Panpharma"

J01FA01

Erythromycin "Panpharma" er et antibiotikum af makrolidtypen.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Erythromycin "Panpharma" anvendes til behandling af infektioner med bakterier, som kan påvirkes af erythromycin, fx:

Doseringsforslag

Findes som pulver til infusionsvæske, der efter opløsning indgives i en blodåre.

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

 • Voksne. Sædvanligvis 1 g i døgnet fordelt på 2-4 doser.
 • Børn. Sædvanligvis 15 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-4 doser.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-10 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Nedsat appetit.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forhøjet galdefarvestof, Leverpåvirkning.
Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Årebetændelse.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Høretab.
Betændelse i bugspytkirtlen, Mavemundsforsnævring hos spædbørn, Tyktarmsbetændelse.
Leverbetændelse, Leverskade, Ophobning af galde.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Påvirkning af ekg.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Tinnitus.
Alvorlig hudreaktion.
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Ikke kendt.Hjertestop.
Synsforstyrrelser.
Dårligt fungerende lever, Forstørret lever.
Allergiske reaktioner.
Nedbrydning af muskelvæv.
Hallucinationer.
Betændelsestilstand i nyren.
Lavt blodtryk.

* Høretab er midlertidigt og ses især hos patienter med dårligt fungerende nyrer.

Der er set tilfælde af mavemundsforsnævring hos spædbørn, især hos spædbørn med en alder under 14 dage.

Bør ikke anvendes

Erythromycin "Panpharma" bør ikke anvendes ved:

Særlige advarsler

Erythromycin "Panpharma" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Erythromycin "Panpharma" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.
 • Den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan forværres.
 • Forsigtighed ved visse hjertesygdomme.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Erythromycin "Panpharma" må ikke tages, hvis man er i behandling med:
  • bromocriptin (middel mod Parkinsons sygdom)
  • visse kolesterolsænkende midler (atorvastatin, simvastatin)
  • visse midler ved organtranspantation (everolimus, siolimus , tacrolimus)
  • visse svampemidler (fluconazol og itraconazol)
  • pimozid (middel mod psykoser)
  • ebastin (antihistamin)
  • ergotamin (migrænemiddel)
  • lomitapid (kolesterolsænkende).
 • Erythromycin "Panpharma" kan øge virkningen af:
  • alfentanil (smertestillende middel)
  • visse beroligende midler (alprazolam og buspiron)
  • bromocriptin (middel mod Parkinsons sygdom)
  • carbamazepin (epilepsimiddel)
  • ciclosporin (middel ved organtransplantation)
  • felodipin (middel mod forhøjet blodtryk)
  • glukokortikoider (binyrebarkhormon)
  • quetiapin (middel mod psykoser)
  • sovemidler (midazolam, triazolam og zopiclon)
  • theophyllin (astmamiddel).
 • Erythromycin "Panpharma" kan i sjældne tilfælde forstærke virkningen af:
  • digoxin (hjertemiddel)
  • visse blodfortyndende midler (fx warfarin, rivaroxaban).
 • Erythromycin "Panpharma" kan nedsætte virkningen af andre typer antibiotika (penicilliner og cefalosporiner).
 • Samtidig brug af voriconazol (svampemiddel) kan påvirke ekg.
 • Ved samtidig brug af phenprocoumon (blodfortyndende middel) tages ekstra blodprøver ved begyndelse og ophør af kombinationsbehandlingen.
 • Ved samtidig behandling med vinblastin (celledræbende middel) øges risikoen for bivirkninger fra vinblastin.
 • Ved samtidig indtagelse af sertralin (middel mod depression) kan der forkomme psykiske bivirkninger.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Midlet bør ikke anvendes i 1. trimester, men kan anvendes efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering. Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g erythromycin (som lactobionat).

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)pulver til infusionsvæske, opl. 1 g10 stk.3.164,50

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

on. 26. apr. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI