Annonce

Ethosuximid "2care4"


Producent: Parallelimport

Indeholder
Ethosuximid "2care4" er et middel mod epilepsi.

Virksomme stoffer
Ethosuximid

Anvendelse

Ethosuximid "2care4" anvendes til at forebygge epileptiske anfald, især ved anfald med kortvarigt bevidsthedstab uden kramper.


Doseringsforslag

Findes som oral opløsning (væske til at drikke).

  • Voksne og børn over 6 år. Begyndelsesdosis sædvanligvis 500 mg i døgnet. Dosis kan om nødvendigt øges med 250 mg hver 4.-7. dag indtil den ønskede virkning.

    Vedligeholdelsesdosis sædvanligvis 1-1,5 g i døgnet.
  • Børn under 6 år. Vedligeholdelsesdosis 20-40 mg pr. kg legemsvægt fordelt på 2-3 doser i døgnet.

Bemærk:

  • Dosis kan tages på en gang eller fordeles på 2-3 doser.
  • Midlet bør tages i forbindelse med måltiderne for at undgå irritation af maven og tarmene.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Nedsat appetit
Almindelige (1-10%)
Aggressivitet, Døsighed, Hyperaktivitet, Irritabilitet, Opstemthed
Svimmelhed
Hikke
Hovedpine
Hudkløe, Hududslæt
Nældefeber
Ikke almindelige (0,1-1%)
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Sjældne (0,01-0,1%)
Blodmangel
Allergiske reaktioner, Alvorlig hudreaktion
Besvær med at styre arme og ben
Depression, Koncentrationsbesvær, Selvmordsadfærd
Blod i urinen
Alvorlig bindevævssygdom
Ikke kendt
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer

Bør ikke anvendes
  • Bør ikke anvendes ved den sjældne arvelige sygdom porfyri, der viser sig ved kolikagtige smerter i maven ledsaget af kvalme og opkastning.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
  • Virkningen er ikke klarlagt.
  • Halveringstiden i blodet (T½) er 30-60 timer.


Lægemiddelformer

Oral opløsning. 1 ml indeholder 50 mg ethosuximid.Særlige advarsler

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Samtidig anvendelse af andre epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og primidon) nedsætter virkningen af Ethosuximid "2care4", hvorimod valproat øger virkningen af Ethosuximid "2care4".

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 200 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke oral opløsning50 mg/ml2care4
Pris i kr. 446,00

Substitution
oral opløsning 50 mg/ml


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI