Annonce

Eviplera, komb.


Producent: Gilead Sciences

Indeholder
Eviplera er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere. Kombinationspræparat. 

Virksomme stoffer
Emtricitabin
Rilpivirin
Tenofovirdisoproxil

Anvendelse

Eviplera anvendes til behandling af:

 • HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne. 1 tablet 1 gang i døgnet. Skal tages sammen med et måltid.

Bemærk:

 • Tabletten skal synkes hel med rigeligt vand.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis til et måltid, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
For meget kolesterol i blodet
Kraftesløshed, Svimmelhed
Diarré, Kvalme, Opkastning
Leverpåvirkning, Påvirkning af bugspytkirtlen
Hovedpine
Hududslæt
Søvnløshed
Almindelige (1-10%)
Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed
Allergiske reaktioner, Nældefeber
Depression, Døsighed, Søvnforstyrrelser
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker, Nedsat appetit
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Smerter, Træthed
Unormale drømme
Forhøjet galdefarvestof
Hudkløe, Misfarvning af huden, Plettet udslæt med fortykkelse af huden
Ikke almindelige (0,1-1%)
Alvorlige hudreaktioner*
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Reaktioner fra immunforsvaret
Påvirkning af nyrerne
For lidt kalium i blodet
Muskelsvaghed, Nedbrydning af muskelvæv
Betændelse i bugspytkirtlen
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverbetændelse
Betændelsestilstand i nyren, Nefrogen diabetes insipidus - lidelse med udskillelse af store mængder urin og deraf følgende øget tørst og stort væskeindtag, Nyresvigt
For meget mælkesyre i blodet
Kalktab i knoglerne med knoglesmerter og evt. knoglebrud, Muskelsygdom

* Sammen med alvorlige hudreaktioner ses også andre symptomer, fx feber, allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet eller leverpåvirkning.

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Må ikke anvendes.

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker på grund af såvel emtricitabin, rilpivirin som tenofovirdisoproxil. Alle tre stoffer hæmmer enzymet reverse transcriptase, som er nødvendigt, for at HIV kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 10 timer (emtricitabin), (ca. 45 timer (rilpivirin) og 12-18 timer (tenofovirdisoproxil).


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg emtricitabin, 25 mg rilpivirin (som hydrochlorid) og 245 mg tenofovirdisoproxil (som fumarat).Særlige advarsler
 • Nyrernes funktion kontrolleres ved blodprøvetagning før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:
  • efter 2-4 ugers behandling
  • efter 3 måneders behandling
  • derefter hver 3.-6. måned.
  • hyppigere kontrol ved:
   • risiko for dårligt fungerende nyrer
   • samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler.
 • Ved alvorlige hudreaktioner eller slimhindereaktioner skal behandlingen med Eviplera straks ophøre.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Du må ikke tage Eviplera, hvis du er i behandling med en lang række lægemidler, fx:
  • midler mod epilepsi (carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin)
  • syrepumpehæmmere (midler mod mavesår)
  • rifampicin (tuberkulosemiddel)
  • naturlægemidler med perikon,
  da de kan nedsætte virkningen af Eviplera.
 • Under samtidig brug af rifabutin (tuberkulosemiddel) suppleres med 1 tablet indeholdende 25 mg rilpivirin (HIV-middel, som er et af de virksomme stoffer i Eviplera), da rifabutin nedsætter virkningen af rilpivirin i Eviplera.
 • Samtidig brug af Eviplera og H2-blokkere (midler mod mavesår) bør begrænses til kortest mulig tid. H2-blokkere bør indtages mindst 12 timer før eller mindst 4 timer efter Eviplera. 
 • Syreneutraliserende midler bør tages mindst 2 timer før eller 4 timer efter Eviplera. 
 • Visse antibiotika (clarithromycin, erythromycin) øger virkningen af Eviplera. 
 • Eviplera kan øge virkningen af metformin (tabletter mod diabetes), og omhyggelig diabeteskontrol er derfor nødvendig. 
 • Eviplera øger virkningen af didanosin (middel mod HIV). 

  Samtidig behandling med Eviplera og atazanavir (middel mod HIV) nedsætter virkningen af atazanavir.
 • Samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler kræver meget hyppig kontrol af nyrernes funktion.
 • Hvis du har knogleskørhed, bør du ikke være i samtidig behandling med visse proteasehæmmere, da kombinationen kan medføre nedsat knoglemineraltæthed.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter200+25+245 mg
Pris i kr. 10.933,60
Pakning 30 stk. (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter200+25+245 mg
Pris i kr. 10.933,60
Pakning 30 stk. (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter200+25+245 mg
Pris i kr. 10.806,00

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI