Annonce

Eviplera, komb.

J05AR08

Eviplera er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere. Kombinationspræparat.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Eviplera anvendes til behandling af:

 • HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.
Voksne. 1 tablet 1 gang i døgnet. Skal tages sammen med et måltid.

Bemærk:

 • Tabletten skal synkes hel med rigeligt vand.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis til et måltid, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed.
Leverpåvirkning, Påvirkning af bugspytkirtlen.
For meget kolesterol i blodet.
Svimmelhed, Hovedpine.
Søvnløshed.
Hududslæt.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Mavesmerter, Luft fra tarmen, Mundtørhed.
Smerter, Træthed.
Allergiske reaktioner, Nældefeber.
Forhøjet galdefarvestof.
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker, Nedsat appetit.
Depression, Døsighed, Søvnforstyrrelser, Unormale drømme.
Hudkløe, Misfarvning af huden, Plettet udslæt med fortykkelse af huden.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Reaktioner fra immunforsvaret.
For lidt kalium i blodet.
Muskelsvaghed, Nedbrydning af muskelvæv.
Påvirkning af nyrerne.
Alvorlige hudreaktioner.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse.
For meget mælkesyre i blodet.
Kalktab i knoglerne med knoglesmerter og evt. knoglebrud, Muskelsygdom.
Betændelsestilstand i nyren, Nefrogen diabetes insipidus - lidelse med udskillelse af store mængder urin og deraf følgende øget tørst og stort væskeindtag, Nyresvigt.

* Sammen med alvorlige hudreaktioner ses også andre symptomer, fx feber, allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet eller leverpåvirkning.

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Nyrernes funktion kontrolleres ved blodprøvetagning før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:
  • efter 2-4 ugers behandling
  • efter 3 måneders behandling
  • derefter hver 3.-6. måned.
  • hyppigere kontrol ved:
   • risiko for dårligt fungerende nyrer
   • samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler.
 • Ved alvorlige hudreaktioner eller slimhindereaktioner skal behandlingen med Eviplera straks ophøre.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Du må ikke tage Eviplera, hvis du er i behandling med en lang række lægemidler, fx:
  • midler mod epilepsi (carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin)
  • syrepumpehæmmere (midler mod mavesår)
  • rifampicin (tuberkulosemiddel)
  • naturlægemidler med perikon, da de kan nedsætte virkningen af Eviplera.
 • Under samtidig brug af rifabutin (tuberkulosemiddel) suppleres med 1 tablet indeholdende 25 mg rilpivirin (HIV-middel, som er et af de virksomme stoffer i Eviplera), da rifabutin nedsætter virkningen af rilpivirin i Eviplera.
 • Samtidig brug af Eviplera og H2-blokkere (midler mod mavesår) bør begrænses til kortest mulig tid. H2-blokkere bør indtages mindst 12 timer før eller mindst 4 timer efter Eviplera.
 • Syreneutraliserende midler bør tages mindst 2 timer før eller 4 timer efter Eviplera.
 • Visse antibiotika (clarithromycin, erythromycin) øger virkningen af Eviplera.
 • Eviplera kan øge virkningen af metformin (tabletter mod diabetes), og omhyggelig diabeteskontrol er derfor nødvendig.
 • Eviplera øger virkningen af didanosin (middel mod HIV).
  Samtidig behandling med Eviplera og atazanavir (middel mod HIV) nedsætter virkningen af atazanavir.
 • Samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler kræver meget hyppig kontrol af nyrernes funktion.
 • Hvis du har knogleskørhed, bør du ikke være i samtidig behandling med visse proteasehæmmere, da kombinationen kan medføre nedsat knoglemineraltæthed.

Graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker på grund af såvel emtricitabin, rilpivirin som tenofovirdisoproxil. Alle tre stoffer hæmmer enzymet reverse transcriptase, som er nødvendigt, for at HIV kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 10 timer (emtricitabin), (ca. 45 timer (rilpivirin) og 12-18 timer (tenofovirdisoproxil).

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg emtricitabin, 25 mg rilpivirin (som hydrochlorid) og 245 mg tenofovirdisoproxil (som fumarat).

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg

Andre:

Lactose : filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg30 stk.10.862,75
(Recept)filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg30 stk. (Abacus)10.862,75
(Recept)filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg30 stk. (Orifarm)10.862,75

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg
PrægGSI
KærvIngen kærv
Farvelyserød
Mål i mm.8,5 x 19
filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg

Revisionsdato

to. 13. jan. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI