Annonce

Evotaz, komb.


Producent: Bristol-Myers Squibb

Indeholder
Evotaz er et middel mod HIV. Proteasehæmmere.

Virksomme stoffer
Atazanavir
Cobicistat

Anvendelse

Evotaz anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af:

 • HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne. 1 tablet 1 gang i døgnet sammen med mad.

Bemærk: 

 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis. 
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. 
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Gulsot
Kvalme
Almindelige (1-10%)
Diarré, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning, Oppustethed, Smagsforstyrrelser
Svimmelhed, Træthed
Hovedpine, Unormale drømme
Døsighed, Søvnløshed
Forhøjet galdefarvestof
Hududslæt
Øget appetit
Ikke almindelige (0,1-1%)
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Hårtab
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Overfølsomhed
Angst, Depression, Forvirring, Spisevægring
Henfald af musklerne, Ledsmerter
Åndenød
Udvikling af bryster hos mænd
Leverbetændelse, Ophobning af galde
Hukommelsesbesvær, Nervebetændelse fx på arme og ben
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk
Betændelsestilstand i nyren, Blod i urinen, Nyresten
Betændelse i bugspytkirtlen, Mundbetændelse
Hjertebanken
Sjældne (0,01-0,1%)
Betændelse i galdeblæren, Forstørret lever
Eksem
Påvirkning af ekg
Gangforstyrrelser
Muskelsygdom
Smerter i nyrerne
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes.

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning

Atazanavir

 • Virker ved at hæmme enzymet protease, der er nødvendigt, for at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 3-4 timer.

Cobicistat

 • Virker ved at øge virkningen af HIV-midlet atazanavir.
 • Cobicistat alene har ikke nogen virkning på HIV.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat) og 150 mg cobicistat.Særlige advarsler
 • Evotaz skal anvendes med forsigtighed ved risiko for forstyrrelser af hjerterytmen.
 • Hvis du har en blødersygdom, er der risiko for øget tendens til blødning.
 • Evotaz anbefales ikke til patienter i hæmodialyse.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Evotaz må ikke anvendes samtidig med en lang række lægemidler, da der er risiko for alvorlige/livstruende hændelser eller manglende virkning, fx:
  • Alfuzosin (middel mod forstørret prostata)
  • Avanafil (middel mod impotens)
  • Ergotamin (migrænemiddel)
  • Lidocain injektionsvæske (lokalbedøvende middel)
  • Midazolam mundhulevæske (middel mod krampeanfald)
  • Sildenafil til behandling af forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne
  • Triazolam (sovemiddel)
  • Visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser (amiodaron, dronedaron)
  • Visse kolesterolsænkende midler (lovastatin, simvastatin)
  • Visse midler mod psykose (lurasidon, quetiapin).
 • Evotaz må ikke tages sammen mange lægemidler, fordi de kan nedsætte virkningen af Evotaz, fx:
  • Visse midler mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital)
  • Phenytoin (middel mod epilepsi og hjerterytmeforstyrrelser)
  • Rifampicin (antibiotikum)
  • Naturlægemidler med perikon.
 • Andre lægemidler, der indeholder ritonavir eller cobicistat, kan øge virkningen af Evotaz. Derfor må Evotaz ikke tages sammen med disse midler.
 • En række midler kan nedsætte virkningen af Evotaz så kraftigt, at de ikke bør tages sammen med Evotaz, fx:
  • Bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar)
  • Syrepumpehæmmere
  • Visse andre midler mod HIV (efavirenz, etravirin)
 • Visse virusmidler mod leverbetændelse (grazoprevir, glecaprevir/pibrentasvir) må ikke tages sammen med Evotaz, som kan øge virkningen af disse virusmidler.
 • Evotaz kan muligvis påvirke virkningen af p-piller. Derfor bør der også anvendes kondom eller anden sikker prævention.
 • Evotaz øger risikoen for blødning. De blodfortyndende midler dabigatran eller ticagrelor må derfor ikke anvendes. Visse andre blodfortyndende midler, fx apixaban, edoxaban, rivaroxaban eller warfarin, bør ikke anvendes eller kun anvendes under omhyggelig overvågning.
 • Clarithromycin (antibiotikum) øger virkningen af Evotaz og bør derfor ikke tages sammen med Evotaz.
 • Samtidig anvendelse af sildenafil, tadalafil eller vardenafil til behandling af rejsningsproblemer kan øge risikoen for bivirkninger.
 • En række andre lægemidler bør heller ikke tages sammen med Evotaz eller skal tages med forsigtighed, da det kan medføre øget/nedsat virkning af disse midler, øget/nedsat virkning af Evotaz eller alvorlige bivirkninger.
 • Ved samtidig brug af rifabutin (antibiotikum) kan virkningen af rifabutin nedsættes.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter300 mg/150 mg
Pris i kr. 4.147,45

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI