Annonce

Eylea


Producent: Bayer

Indeholder
Eylea er et middel mod flere forskellige øjensygdomme, der giver synsnedsættelse bl.a. forkalkning (AMD) i øjet på grund af alder eller i forbindelse med diabetes eller blodprop i nethinden. 

Virksomme stoffer
Aflibercept

Anvendelse

Eylea kan anvendes ved synssvækkelse som følge af skader på nethinden (det lysfølsomme lag bagest i øjet).

Skaderne kan fx skyldes:

 • aldersbetinget nedbrydning af nethinden (våd AMD)
 • blodprop i nethinden (RVO)
 • fremskreden diabetes (DME)
 • svær nærsynethed (myopisk CNV)

Anvendes kun på sygehus.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i øjet.

Voksne

 • 2 mg (50 mikroliter) indsprøjtes i det sygdomsramte øje 1 gang om måneden i 3 måneder (ved diabetes 5 måneder).
 • Derefter en injektion hver anden måned eller efter øjenlægens anvisning.
 • Efter de første 12 måneders behandling kan behandlingsintervallerne evt. forlænges afhængig af effekten.
 • Ved synssvækkelse som følge af hævelser efter blodprop i øjet indsprøjtes 2 mg (50 mikroliter) i det sygdomsramte øje 1 gang om måneden, indtil synet er genoprettet og/eller der ikke er flere tegn på øjensygdom.
 • Ved myopisk CNV indsprøjtes kun én gang, men din øjenlæge kan gentage behandlingen tidligst efter en måned, hvis din sygdom vender tilbage.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af myopisk CNV hos ikke-asiatiske patienter og patienter, der tidligere har gennemgået behandling for myopisk CNV eller har øjenskader uden for det skarpe syn.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Blødning fra øjets slimhinder, Synsforstyrrelser, Øjensmerter
Almindelige (1-10%)
Blødning i glaslegeme, Forandringer på hornhinden, Forhøjet tryk i øjet, Glaslegemeløsning, Grå stær, Hornhindebetændelse, Hævede øjenlåg, Nethindeforandringer, Røde øjne, Rødmen af øjet, Sløret syn, Synspåvirkning, Sår på hornhinden, Tåreflåd, Øjenirritation
Ubehag ved indstiksstedet(smerter og blødning)
Ikke almindelige (0,1-1%)
Allergiske reaktioner(herunder også alvorlige tilfælde af anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand)
Betændelse inde i øjet*, Hævelse af hornhinden, Nethindeløsning, Regnbuehindebetændelse, Årehindebetændelse i øjet
Sjældne (0,01-0,1%)
Betændelse i øjets glaslegeme, Blindhed
 • Der er begrænset erfaring om sikkerheden ved behandling af AMD-patienter med tidligere hjerneblødning eller blodprop i hjerte eller hjernen inden for de sidste 3 måneder.
 • Bivirkninger, der ikke rammer øjnene (fx blødninger eller blodpropper), er set hos patienter efter injektion med VEGF-hæmmere. Der er derfor en mulig risiko for, at disse hændelser kan være forbundet med VEGF-behandlingen.

* Betændelsen skyldes ofte injektionsproceduren og ikke selve lægemidlet.


Bør ikke anvendes
 • Ved infektion i eller omkring øjet bør midlet ikke anvendes.
 • Eylea må desuden ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. 

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Fertile kvinder og mænd

Hvis du ønsker at blive gravid, bør du vente i mindst 3 måneder, efter behandling er afsluttet.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes.


Virkning

Virker ved at stoppe væksten af nye unormale blodkar i øjet og mindsker dermed væskeansamlinger og blødninger i øjet, der er relateret til våd AMD.Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning 40 mg/ml i hætteglas. 1 hætteglas (100 mikroliter) indeholder 4 mg aflibercept. Anbefalet enkeltdosis (50 mikroliter) indeholder 2 mg aflibercept.

Injektionsvæske, opløsning 40 mg/ml i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 3,6 mg aflibercept. Anvendelig enkeltdosis (50 mikroliter) indeholder 2 mg aflibercept.Særlige advarsler
 • Trykket i øjet kan øges lige efter indsprøjtningen og skal derfor kontrolleres 60 minutter efter indsprøjtningen.
 • Hvis du får akut nedsat syn, rødt smertende øje eller tåreflåd efter indsprøjtningen, skal du med det samme henvende dig til en øjenlæge.
 • Efter injektion med Eylea kan du opleve nogle midlertidige synsforstyrrelser. Du bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, så længe du har disse synsforstyrrelser.Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.40 mg/ml
Pris i kr. 7.848,75
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i sprøjte40 mg/ml
Pris i kr. 7.848,75Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI