Annonce

Fentanyl "B. Braun"


Producent: B. Braun Medical

Indeholder
Fentanyl "B. Braun" er et smertestillende middel til anvendelse ved fuld bedøvelse.

Virksomme stoffer
Fentanyl

Anvendelse

Fentanyl "B. Braun" anvendes som smertestillende middel til patienter, der skal i fuld bedøvelse, fx ved operationer.


Doseringsforslag
Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre.

Dosering er individuel og afhænger dels af patientens alder, vægt, nyre- og leverfunktion, dels af operationens art og bedøvelsens varighed.


Mulige bivirkninger
På nær allergiske reaktioner er bivirkningerne dosisafhængige.
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme, Opkastning
Hoste, Udvidelse af blodkarrene
Muskelstivhed
Døsighed, Sløvhed, Svimmelhed, Øget tryk i kraniet
Små pupiller
Almindelige (1-10%)
Forstoppelse
Blodtryksfald når man rejser sig, Forhøjet blodtryk, Hjerterytmeforstyrrelser, Hurtig puls, Langsom puls, Lavt blodtryk, Nedsat vejrtrækning(efter operationen), Pauser i vejrtrækningen(forbigående)
Forvirring, Hæmning af centralnervesystemet, Uro og rastløshed
Allergiske reaktioner(herunder øget svedtendens, hudkløe og nældefeber)
Manglende vandladning
Synsforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1%)
Opstemthed
Sjældne (0,01-0,1%)
For meget kuldioxid i blodet, Sammentrækninger i strubemuskulaturen
Kramper
Meget sjældne (under 0,01%)
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Stivhed i struben, Væske i lungerne
Ikke kendt
Abstinenser, Tilvænning
Tarmslyng
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Muskelkramper, Serotoninsyndrom

Nedsat vejrtrækning kan opstå efter operationen.

Længere tids anvendelse kan føre til toleransudvikling, evt. afhængighed og abstinenssymptomer (bl.a. kvalme, diarré, kulderystelser, angst) efter behandlingen er stoppet.Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er meget begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Der er muligvis en let øget risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet ved anvendelse i forbindelse med fødslen. Anvendes kun i særlige tilfælde efter lægelig vurdering.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning

Morfinlignende smertestillende middel til brug i forbindelse med bedøvelse. Har betydeligt kraftigere virkning end morfin og virker stærkt hæmmende på vejrtrækningen.Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram fentanyl (som citrat).Særlige advarsler
  • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved nogle typer nedsat stofskifte, alkoholisme, stort væsketab, for lavt blodtryk, epilepsi, den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, forstørret prostata, tilstopning af tarmen samt ved dårligt fungerende lunger.
  • Evnen til at køre bil og betjene farlige maskiner kan være nedsat nogen tid efter bedøvelsen.
  • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
  • Alkohol og Fentanyl "B. Braun" øger hinandens virkning.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Visse epilepsimidler (carbamazepin, phenytoin og primidon) nedsætter virkningen af Fentanyl "B. Braun", mens visse antibiotika (erythromycin og clarithromycin), itraconazol (svampemiddel), midler til behandling af HIV-infektion (lopinavir og ritonavir) øger virkningen af Fentanyl "B. Braun".
  • Andre midler, der dæmper centralnervesystemet, fx phenobarbital (epilepsimiddel), benzodiazepiner (beroligende middel) eller visse narkosemidler øger risikoen for vejrtrækningsproblemer - også hvis de tages lige efter operationen.
  • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 x 2 ml
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.50 mikrogram/ml
Pris i kr. 77,50
Pakning 10 x 10 ml
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.50 mikrogram/ml
Pris i kr. 259,60Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI