Annonce

Ferriprox®


Producent: Apotex

Indeholder
Ferriprox® er et middel mod ophobning af jern.

Virksomme stoffer
Deferipron

Anvendelse

Ferriprox® anvendes ved den sjældne form for blodmangel, thalassaemia major, hvor store mængder jern ophobes i organismen.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

  • Voksne og børn over 10 år. Sædvanligvis 25 mg pr. kg legemsvægt 3 gange i døgnet.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Misfarvning af urinen
Almindelige (1-10%)
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Ledsmerter
Diarré
Leverpåvirkning
Hovedpine
Træthed
Øget appetit
Ikke kendt
Allergiske reaktioner

Episoder med nerveforstyrrelser (fx gangforstyrrelser og koordinationsbesvær) er set hos børn.


Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis man tidligere har haft tilbagevendende tilfælde af lavt indhold af hvide blodlegemer i blodet.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
  • Virker ved at binde sig til jern og derved lette udskillelsen af jern med urinen.
  • Halveringstiden i blodet (T½) er 2-3 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) eller 1.000 mg (delekærv) deferipron.



Særlige advarsler
  • Ved tegn på infektion skal patienten afbryde behandlingen og kontakte sygehusafdelingen.
  • Under behandlingen bør der jævnligt foretages kontrol af leverens og nyrernes funktion samt af blodets indhold af hvide blodlegemer, ferritin og zink.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.



Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Ferriprox® må ikke tages, hvis man behandles med lægemidler, der kan nedsætte mængden af hvide blodlegemer.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter500 mg
Pris i kr. 2.639,20
Pakning 100 stk. (Paranova)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter500 mg
Pris i kr. 2.606,45
Pakning 50 stk. (blister) (Paranova)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter1000 mg
Pris i kr. 2.606,45
Pakning 50 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter1000 mg
Pris i kr. 2.639,20

Farvestoffer
Titandioxid (E171)



Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI