Annonce

Flexilev, komb.


Producent: Sensidose

Indeholder
Flexilev er et middel mod Parkinsons sygdom.

Virksomme stoffer
Carbidopa
Levodopa

Anvendelse

Flexilev anvendes ved Parkinsons sygdom.


Doseringsforslag

Findes som dispergible tabletter i dosisdispenser (MvFID).Doseringen er meget individuel. Der begyndes med små doser, som langsomt øges hver 3.-6. dag.

Bemærk:

 • Dispergible tabletter må kun tages ud ved brug af dosisdispenseren MvFID. Se yderligere information om dosisdispenseren under "Håndtering og holdbarhed"
 • Dispergible tabletter opløses i et halvt glas postevand, og opløsningen drikkes straks.
 • Det anbefales, at Flexilev indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid for at opnå en hurtigere virkning, da samtidig proteinindtag nedsætter optagelsen af levodopa. Hvis du får mavegener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage Flexilev sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Mavegener forekommer oftest i starten af behandlingen.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit, Spisevægring, Træthed
Bitter smag, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Blodtryksfald når man rejser sig**, Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser
Besvimelsesanfald, Bivirkninger fra bevægeapparatet, Demens, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Langsomme bevægelser****, Mareridt, Opstemthed, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed, Ufrivillige bevægeforstyrrelser, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser, Unormale drømme
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forhøjet blodtryk, Hæshed, Væskeophobning i fx arme og ben
Muskelkramper
Besvær med at styre arme og ben
Sjældne (0,01-0,1%)
Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesmerter, Mavesår
Åndenød, Årebetændelse
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Angst, Faldtendens, Gangforstyrrelser, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Nerveskade med påvirkning af øjet og øjenomgivelser, Psykoser, Spillelidenskab***, Tankeforstyrrelser, Ufrivillige øjenbevægelser, Uro og rastløshed, Vedvarende krampe i tyggemusklen, Ændring i hudens følesans, Øget seksualdrift***
Hårtab
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Langvarig smertefuld erektion, Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning
Dobbeltsyn, Sløret syn
Meget sjældne (under 0,01%)
Pludselig søvnanfald, Selvmordstanker eller -adfærd
Ikke kendt
Dopaminafhængighed*****
Hudkræft****, Modermærkekræft****

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage medicinen med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat).

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel).

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes Parkinsonssygdommen og ikke den medicinske behandling.

***** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret.


Bør ikke anvendes
 • Flexilev bør ikke anvendes, hvis man har nedsat hjertefunktion.
 • Bør heller ikke anvendes hvis man har alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, eller hvis man har forhøjet tryk i øjet.
 • Flexilev må ikke anvendes sammen med visse MAO-hæmmere (midler mod depression eller parkinsonisme).
 • Flexilev bør ikke anvendes, hvis du lider af alvorlige nyre- eller hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte).
 • Må normalt ikke bruges til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin. Carbidopa sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 1-2 timer (både for carbidopa og levodopa).


Lægemiddelformer

Dispergible tabletter til dosisdispenser. 1 tablet indeholder 5 mg levodopa og 1,25 mg carbidopa.Særlige advarsler

Flexilev skal anvendes med forsigtighed:

 • Hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser, alvorlige lungesygdomme, astma, mavesår eller kramper, da disse tilstande kan forværres.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis du tidligere har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller hjertet.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Hvis man i forvejen er i behandling med blodtryksnedsættende midler, kan tendensen til pludseligt blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt op - blive forstærket. Dosis af Flexilev skal muligvis nedsættes.
 • Visse midler mod psykoser, benzodiazepiner (beroligende), isoniazid (tuberkulosemiddel), phenytoin (epilepsimiddel) og jernpræparater samt pyridoxin (vitamin B6) i store doser kan nedsætte effekten af Flexilev. Omvendt kan Flexilev også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Flexilev øger hjertebivirkningerne af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Flexilev bør ikke tages, hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Jern kan nedsætte virkningen af Flexilev, og derfor bør Flexilev og jern indtages med mindst 4 timers interval.
 • Anvendelse af levodopa/carbidopa sammen med lægemidler mod ufrivillige muskelbevægelser (fx tetrabenazin) anbefales ikke.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 x 750 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke dispergible tabletter t. dosisdispenser5+1,25 mg
Pris i kr. 8.424,30Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI