Annonce

Fluconazol "Fresenius Kabi"

J02AC01

Fluconazol "Fresenius Kabi" er et svampemiddel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Fluconazol "Fresenius Kabi" anvendes til behandling af:

 • Infektioner med svampe, som kan påvirkes af fluconazol.

Doseringsforslag

Findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre.

Kryptokokmeningitis

 • Voksne. 400 mg på dag 1 og derefter sædvanligvis 200-400 mg i døgnet.
 • Børn > 4 uger. 6-12 mg/kg legemsvægt i døgnet og højst 400 mg i døgnet.

Forebyggelse af tilbagefald af kryptokokmeningitis

 • Voksne. 200 mg i døgnet.
 • Børn > 4 uger. 6 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Højst 400 mg i døgnet

Udbredte svampeinfektioner

 • Voksne.
  • Sædvanligvis 800 mg første dag, derefter 400 mg i døgnet i mindst 2 uger efter feberfrihed.
  • Langtidsbehandling kan være nødvendig ved nedsat immunforsvar.
 • Børn over 4 uger. 6-12 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.
 • Børn 3-4 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 2. døgn (dvs. 48 timer mellem hver dosis).
 • Børn 1-2 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 3. døgn (dvs. 72 timer mellem hver dosis).

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Leverpåvirkning.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Ophobning af galde.
Kramper.
Svimmelhed, Ændring i hudens følesans.
Søvnighed.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hjertebanken.
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Leverskade.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Væskeophobning i ansigtet.
Påvirkning af ekg.
For lidt kalium i blodet, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet.
Rysten.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Hårtab.
Ikke kendt.Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Fluconazol "Fresenius Kabi" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved behandling af børn under 4 uger.
 • Risiko for påvirkning af ekg.
 • Risiko for leverskade.
 • Under behandlingen kontrolleres:
  • nyrernes funktion
  • leverens funktion
  • blodets indhold af kalium og natrium.
 • I sjældne tilfælde kan der være risiko for at få dårligere fungerende binyrebark.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Du må ikke tage Fluconazol "Fresenius Kabi", hvis du er i behandling med
  • amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • erythromycin (antibiotikum)
  • fluvastatin (kolesterolsænkende middel)
  • pimozid (middel mod psykoser).
 • Du bør også undgå samtidig behandling med
  • amitriptylin (middel mod depression)
  • visse kolesterolsænkende midler (atorvastatin og simvastatin).
 • Fluconazol "Fresenius Kabi" øger virkningen af ibrutinib (middel til immunterapi). Dosis af ibrutinib nedsættes til 280 mg i døgnet under behandlingen med begge midler.
 • Fluconazol "Fresenius Kabi" øger virkningen af ivacaftor (middel mod cystisk fibrose). Dosis af ivacaftor vil derfor sædvanligvis blive nedsat til 150 mg én gang daglig.
 • Fluconazol "Fresenius Kabi" kan påvirke virkningen af
  • alfentanil (smertestillende middel)
  • carbamazepin (epilepsimiddel)
  • ciclosporin (middel ved organtransplantation)
  • visse sovemidler (midazolam, triazolam)
  • rifabutin (tuberkulosemiddel).
 • Fluconazol "Fresenius Kabi" øger virkningen af warfarin (blodfortyndende middel), og samtidig brug kan forårsage alvorlige blødninger. Derfor vil dit blods evne til at størkne blive kontrolleret nøje under samtidig behandling med warfarin, og det kan være nødvendigt at justere dosis af warfarin.
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Fluconazol "Fresenius Kabi".
 • Fluconazol "Fresenius Kabi" øger markant virkningen af tolvaptan (middel mod speciel nyresygdom). Derfor bør dosis af tolvaptan nedsættes, og der bør hyppigt holdes øje med eventuelle bivirkninger, fx væskemangel og akut nyresvigt.
 • Ved samtidig behandling med prednisolon (binyrebarkhormon) kan der i sjældne tilfælde ses dårligere fungerende binyrebark.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Høje doser kan give fosterskade ved langtidsbehandling. Fluconazol "Fresenius Kabi" bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning bør ophøre, hvis du skal behandles med Fluconazol "Fresenius Kabi" i længere tid og med høje doser. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Infusionsvæske: Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.

Kapsler og oral suspension: Kan anvendes.

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Fluconazol "Fresenius Kabi" virker ved at ødelægge svampenes cellevægge, så de går til grunde.
 • Halveringstiden i blodet () er 25-30 timer (voksne), 15-25 timer (børn) og 55-88 timer (for tidligt fødte).

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg fluconazol.

Hjælpestoffer

Andre:

Natriumchlorid : infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml
Sterilt vand : infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml10 x 50 ml177,65
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml10 x 100 ml392,05
(Recept)infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml10 x 200 ml558,20

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

fr. 6. maj. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI