Annonce

Fluoxetine "Vitabalans"

N06AB03

Fluoxetine "Vitabalans" er et middel mod depression. SSRI.

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Fluoxetine "Vitabalans" anvendes til behandling af depression.
 • Midlet anvendes desuden til behandling af bulimi samt tvangsforestillinger og -handlinger (obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)).

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Depression

 • Voksne. Sædvanligvis 20 mg i døgnet. Dosis kan efter 3 uger øges til sædvanligvis højst 60 mg i døgnet.
 • Børn over 8 år. Sædvanlig begyndelsesdosis er 10 mg i døgnet, dosis kan efter 1-2 uger øges til 20 mg i døgnet. Behandlingen af børn og unge under 18 år bør ske i kombination med samtaleterapi og skal varetages af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
 • Bemærk: Til ældre skal behandlingen indledes med lavere begyndelsesdosis: Sædvanligvis 10 mg i døgnet eller 20 mg hver 2. dag.

Bulimi
Sædvanligvis 60 mg i døgnet.

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
Begyndelsesdosis: 20 mg i døgnet. Dosis kan efter 3 uger øges til sædvanligvis højst 60 mg i døgnet.

Bemærk:

 • Ved meget dårligt fungerende lever nedsættes dosis, fx til 10 mg dgl. eller 20 mg hver 2. dag.
 • Man har ikke erfaring med doser over 80 mg i døgnet.
 • Ved ophør af behandlingen anbefales det, at man nedtrapper dosis gradvis over mindst 1-2 uger.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Træthed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Angst, Anspændthed, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Rastløshed, Søvnforstyrrelser, Søvnighed.
Ledsmerter.
Manglende eller forsinket sædafgang, Menstruationsforstyrrelser, Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer.
Påvirkning af ekg, Vægttab.
Rysten, Sløvhed, Unormale drømme.
Sløret syn.
Kulderystelser, Svimmelhed.
Fordøjelsesbesvær, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Gaben.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens.
Hyppig vandladning.
Nedsat appetit.
Hjertebanken.
Nældefeber.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder.
Besvær med at styre arme og ben, Hukommelsesbesvær, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Balanceforstyrrelser.
Hyperaktivitet, Let øget stemningsleje, Opstemthed, Selvmordstanker eller -adfærd, Tankeforstyrrelser, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop.
Åndenød.
Blødning i mave-tarmkanalen.
Lavt blodtryk.
Muskelkramper.
Seksuelle forstyrrelser.
Tinnitus.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Aggressivitet, Forvirring, Hallucinationer, Manier, Motorisk uro, Panikanfald, Talebesvær, Uro og rastløshed.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene.
Ufrivillige tunge- og kæbebevægelser.
Alvorlig hudreaktion, Overfølsomhed over for sollys.
Leverbetændelse.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
For lidt natrium i blodet.
Kramper.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Symptomer fra lungerne.
Langvarig smertefuld erektion, Vandladningsbesvær.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Serotoninsyndrom.
Karbetændelse.
Hjerterytmeforstyrrelser.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SSRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser.
 • Der er set tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuelle forstyrrelser (fx impotens, nedsat sexlyst) er blevet ved, efter behandlingen med SSRI- eller SNRI-midler er stoppet.
 • Visse bivirkninger, fx træthed og søvnforstyrrelser, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • Nedsat natriumindhold i blodet ses særligt hos ældre.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for selvmordsadfærd og aggressivitet og mani forekommer som en almindelig bivirkning.
  Behandlingen af børn og unge under 18 år skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
  Ved langtidsbehandling af børn, bør fysisk og psykisk udvikling kontrolleres jævnligt. Man bør desuden have særlig opmærksomhed på tegn på selvmordsadfærd eller mani.
 • Ved angst kan angsten midlertidigt blive værre i starten af behandlingen.
 • Hvis man lider af skizofreni, kan de psykotiske symptomer forværres.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Grøn stær
  • Mani
  • Øget tendens til blødning
  • Øget risiko for nedsat natriumindhold i blodet.
 • Ved tegn på allergisk reaktion, mani eller kramper skal behandlingen stoppes.
 • Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
  Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Øget risiko for for lavt blodsukker under behandlingen, hvis man lider af diabetes. Forhøjet blodsukker er set, efter behandlingen er stoppet.
 • Kan forstærke alkohols påvirkning af bevidsthed og motorik, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel og betjening af maskiner.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis over mindst 1-2 uger, idet der ved pludseligt ophør i sjældne tilfælde kan optræde rysteture, hjertebanken, almen utilpashed og feber.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Fluoxetine "Vitabalans" kan øge virkningen af insulin (middel mod diabetes), blodfortyndende midler, tricykliske antidepressiva (andre midler mod depression), midler mod psykoser samt epilepsimidler (phenytoin og carbamazepin).
 • Fluoxetine "Vitabalans" må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer). Behandling med MAO-hæmmere må først begynde 5 uger efter endt behandling med Fluoxetine "Vitabalans".
 • Samtidig behandling med metoprolol (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) skal undgås.
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (fx andre SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl), visse midler mod ADHD (amfetamin), visse midler mod migræne (triptaner) samt midler indeholdende tryptophan (visse midler til kunstig ernæring) giver øget risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Samtidig behandling med lithium (middel mod manier) kan øge risikoen for visse bivirkninger (fx kvalme, uro og søvnforstyrrelser).
 • Forsigtighed ved kombination med midler, der kan øge risikoen for kramper (fx visse andre midler mod depression (TCA), visse midler mod psykoser og visse midler mod smerter (tramadol)).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Fluoxetine "Vitabalans".

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Bør kun anvendes, hvis lægen vurderer, at der er særlige grunde til, at et andet middel ikke kan vælges.

Man har kendskab til flere tusinde gravide, som har været behandlet i de første 3 måneder af graviditeten, uden der er opstået fosterskade. Der kan dog være en lille risiko for, at barnet kan have forhøjet blodtryk i lungekredsløbet med åndenød, hurtig vejrtrækning og blålig hud og læber.
Hvis man bliver behandlet sidst i graviditeten, kan barnet være påvirket efter fødslen. I langt de fleste tilfælde ses lette symptomer (gråd, rystelser og besvær med at die og sove), der forsvinder af sig selv. I enkelte sjældne tilfælde kan symptomerne være mere alvorlige med kramper og vejrtrækningsbesvær.

Læs mere om gravide og medicin.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er risiko for bivirkninger hos barnet. Man bør derfor vælge en anden behandling efter aftale med lægen.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling og ved bulimi først efter 8-12 ugers behandling.
 • Fluoxetin bliver i kroppen omdannet til stoffet norfluoxetin, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er 2-3 dage for fluoxetin (4-6 dage efter behandling i længere tid) og 7-15 dage for norfluoxetin.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg (delekærv) fluoxetin (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer

Farve:

Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 20 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 20 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 20 mg

Andre:

Macrogoler : filmovertrukne tabletter 20 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 20 mg30 stk. (blister)Udgået 24-08-2020
(Recept)filmovertrukne tabletter 20 mg100 stk. (blister)355,00

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 20 mg
Prægintet præg
KærvDelekærv
Farvelysegrøn
Mål i mm.9 x 9
filmovertrukne tabletter 20 mg

Revisionsdato

ti. 29. sep. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 19. oktober 2020.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI