Annonce

Fluzone®

J07BB

Fluzone® er en højdosis 3-valent vaccine mod influenza A og B.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Fluzone® anvendes til beskyttelse mod influenza hos ældre over 65 år.

Fluzone® er reserveret til ældre over 85 år og ældre over 65 år med allergi over for neomycin og gentamicin (antibiotika).

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i skuldermusklen.

Voksne over 65 år

  • 1 dosis á 0,5 ml.

Beskyttelse

  • De virusstammer, som indgår i vaccinen, kan variere fra år til år og afhænger af, hvilke virusstammer der i følge WHO's anbefalinger forventes at fremkalde influenza det pågældende år. Vaccinationen bør derfor gentages hvert år, sædvanligvis i oktober eller november.
  • Den beskyttende virkning begynder efter 2-3 uger og varer ca. 6 måneder.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Muskelsmerter.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i lymfekirtler.
Svimmelhed.
Smerter i arme og ben.
Ikke kendt.Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Røde øjne.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhedsreaktioner.
Kramper, Ledsmerter.
Hjerne- og rygmarvsbetændelse, Nervebetændelse, Nerveforstyrrelser - fx føleforstyrrelser og lammelser i arme og ben, Ændring i hudens følesans.
Åndenød.
Besvimelsesanfald, Karbetændelse.

Bør ikke anvendes

Fluzone® bør ikke anvendes ved:

  • Overfølsomhed over for indholdsstofferne, herunder æg- og kyllingeproteiner, formaldehyd eller octoxinol-9.
  • Vaccination bør udskydes ved febersygdom.

Særlige advarsler

Brug af anden medicin

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

  • Virker ved at kroppen danner antistoffer mod influenza-virus.
  • Fluzone® er specielt egnet til ældre over 85 år, fordi vaccinen har et højere indhold af influenzavirusantigener end almindelig influenzavaccine.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

  • Injektionssprøjten omrystes før brug.


Holdbarhed

  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte (0,5 ml) indeholder højdosis (60 mikrogram af hver virusstamme) influenzavirusantigener (3-valent).

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

on. 21. okt. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 6. september 2021.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI