Annonce

Frisium®


Producent: Sanofi

Indeholder
Frisium® er et beroligende middel. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer
Clobazam

Anvendelse

Frisium® anvendes

 • som beroligende middel ved angst og uro
 • i den forebyggende behandling af visse former for epilepsi
 • til behandling af abstinenser efter medicinmisbrug.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Angst og uro

 • Voksne. Sædvanligvis 1-3 tabletter (10-30 mg) i døgnet fordelt på 1-3 doser.

  Behandlingsvarighed normalt højst 8-12 uger.

Epilepsi

 • Voksne. Sædvanligvis 1-8 tabletter (10-80 mg) i døgnet fordelt på 1-3 doser.
 • Børn over 6 år. Begyndelsesdosis sædvanligvis ½ tablet (5 mg) i døgnet.

  Vedligeholdelsesdosis normalt 0,3-1 mg/kg legemsvægt. Forsigtighed ved dosisøgning.

Bemærk:

 • Lav begyndelsesdosering og forsigtig dosisøgning til ældre.
 • Tabletterne kan evt. knuses og drysses på kold, blød og syrlig mad, fx æblemos, umiddelbart før indtagelsen.


Mulige bivirkninger
Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.
Meget almindelige (over 10%)
Træthed
Døsighed
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit, Tilvænning
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed
Blodtryksfald når man rejser sig
Aggressivitet, Besvimelsesanfald, Besvær med at styre arme og ben, Bevidsthedspåvirkning, Depression, Hovedpine, Irritabilitet, Rastløshed, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Talebesvær, Uro og rastløshed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Angst, Faldtendens, Forvirring, Følelsesforfladigelse, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro
Ikke kendt
Fysisk og psykisk afhængighed, Lav legemstemperatur
Nedsat vejrtrækning
Muskelsvaghed
Gangforstyrrelser, Nedsat reaktionsevne, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Psykoser, Selvmordstanker eller -adfærd
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Overfølsomhed over for sollys
Dobbeltsyn, Ufrivillige øjenbevægelser

Paradokse psykiske reaktioner er forekommet (fx aggressivitet, angst, hallucinationer). Ses de, skal behandlingen afbrydes.


Bør ikke anvendes
 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du har epilepsi, skal du udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder inden for 1-4 timer.
 • Clobazam bliver i kroppen omdannet til stoffet N-desmethylclobazam, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 36 timer (clobazam) og ca. 79 timer (N-desmethylclobazam). Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 12 døgn.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) clobazam.Særlige advarsler
 • Forsigtighed ved skift til/fra behandling med clobazam-præparater som oral suspension, da der ved indtagelse af tilsvarende middel med oral suspension opnås kraftigere virkning end ved indtagelse af Frisium® tabletter.
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved muskelsvaghed og til ældre.
 • Særligt i de første 8 uger af behandlingen skal man holde øje med evt. hudreaktioner. Ved tegn på alvorlige hudreaktioner skal man stoppe behandlingen med det samme.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Antihistaminer, clonidin (middel mod migræne og hedeture), stærke smertestillende midler, sovemidler og midler mod psykoser forstærker Frisium®s hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. øget sløvhed og påvirkning af vejrtrækningen).
 • Visse midler, fx stiripentol (middel mod epilepsi), fluconazol (svampemiddel), fluvoxamin (middel mod depression) samt alkohol kan øger virkningen af clobazam.
 • Disulfiram (Antabus®) kan øge virkningen af Frisium®.
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Frisium®.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen tabletter10 mg 50 stk. (blister) 146,50
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen tabletter10 mgOrifarm 50 stk. (blister) 147,85
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen tabletter10 mg2care4 50 stk. (blister) 149,25Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI