Annonce

Gentamicin "B. Braun"

J01GB03

Virksomme stoffer

Anvendelse

Gentamicin "B. Braun" er et antibiotikum. Aminoglykosid.

Gentamicin "B. Braun" anvendes til behandling af:

  • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af gentamicin, fx blodforgiftning, som er udgået fra urinvejene eller mave-tarmkanalen.

Midlet anvendes ofte sammen med andre antibiotika.

Doseringsforslag

Findes som infusionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre.

Voksne. Sædvanligvis 5 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tinnitus.
Forhøjet urinstof og kreatinin i blodet.
Svimmelhed.
Påvirkning af nyrerne, Krystaller i urinen.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Forstørret milt, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Synsforstyrrelser.
Mundbetændelse.
Forstørret lever.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Ledsmerter, Muskelkramper.
Besvær med at styre arme og ben, Føleforstyrrelser i arme og ben.
Nedsat vejrtrækning.
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
For lidt calcium i blodet, For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet.
Øget tryk i hjernen.
Depression, Forvirring.
Forhøjet nitrogenforbindelser i blodet, Nedsat urinproduktion.
Arvæv i lungerne.
Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Alvorlig hudreaktion.
Nyresvigt.
Hævelse i struben.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Ikke kendt.Høretab.
Tyktarmsbetændelse.
Infektion med resistente bakterier eller svampe.
Nervebetændelse.

*Ses ved behandling i over 4 uger.

Bør ikke anvendes

Gentamicin "B. Braun" bør ikke anvendes ved:

Særlige advarsler

Gentamicin "B. Braun" skal anvendes med forsigtighed ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Samtidig anvendelse af cisplatin (celledræbende middel) kan medføre nyreskade og bør derfor undgås.
  • Samtidig anvendelse af polymyxin (antibiotikum), ciclosporin (middel ved organtransplantation), visse kræftmidler (carboplatin) eller visse vanddrivende midler (slyngediuretika) øger risikoen for nyreskade, høretab og øresusen (tinnitus).
  • Visse andre antibiotika (fx penicilliner, tobramycin, cefalosporiner) og slyngediuretika (vanddrivende midler) øger virkningen af Gentamicin "B. Braun".
  • Ved samtidig brug af andre antibiotika er der set diarré og tyktarmsbetændelse. Hvis du får kraftig diarré og/eller blodig diarré under behandlingen med Gentamicin "B. Braun", skal du kontakte din læge, da behandlingen med Gentamicin "B. Braun" formentlig skal ophøre.
  • Andre antibiotika (fx chloramphenicol, tetracycliner og polymyxin) nedsætter virkningen af Gentamicin "B. Braun".
  • Gentamicin "B. Braun" kan forstærke virkningen af muskelafslappende midler.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Der er en let øget risiko for øreskader. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er en lille øget risiko for bivirkninger som diarré hos det ammede barn. Du kan fortsætte med at amme efter aftale med lægen.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.

Schengenattest (pillepas)

Virkning

  • Virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde.
  • Gentamicin er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
  • Halveringstiden i blodet () er 1,5-2,5 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg eller 3 mg gentamicin (som sulfat).

Hjælpestoffer

Andre:

Dinatriumedetat : infusionsvæske, opløsning 3 mg/ml
Natriumchlorid : infusionsvæske, opløsning 1 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 3 mg/ml
Sterilt vand : infusionsvæske, opløsning 1 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 3 mg/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)infusionsvæske, opløsning 1 mg/ml10 x 80 ml633,25
(Recept)infusionsvæske, opløsning 3 mg/ml10 x 80 ml1.315,30
(Recept)infusionsvæske, opløsning 3 mg/ml10 x 120 ml1.912,95

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 3. feb. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI