Annonce

Genvoya, komb.


Producent: Gilead Sciences

Indeholder
Genvoya er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere. Kombinationspræparat.

Virksomme stoffer
Cobicistat
Elvitegravir
Emtricitabin
Tenofoviralafenamid

Anvendelse

Genvoya anvendes til behandling af: 

 • HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Sædvanligvis:

 • Voksne og børn over 12 år med legemsvægt over 35 kg
  • 1 tablet 1 gang i døgnet sammen med mad.

I visse tilfælde:

 • Børn over 6 år med legemsvægt over 25 kg
  • 1 tablet 1 gang i døgnet sammen med mad.

Bemærk:

 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 6 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 6 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis du har opkastning inden for 1 time efter indtagelse af en tablet, skal du tage en ny tablet.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme
Almindelige (1-10%)
Træthed
Diarré, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning
Hovedpine, Svimmelhed, Unormale drømme
Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodmangel
Depression
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen.Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Cobicistat forøger virkningen af elvitegravir.
 • Elvitegravir virker ved at hæmme enzymet integrase, der er nødvendigt for, at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Emtricitabin og tenofoviralafenamid hæmmer enzymet reverse transcriptase, som også er nødvendigt for, at HIV-smittede celler kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstid i blodet (T½) er ca. 13 timer (elvitegravir), ca. 3,5 timer (cobicistat), ca. 10 timer (emtricitabin) og ca. 32 timer (tenofoviralafenamid).


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg emtricitabin, 10 mg tenofoviralafenamid, 150 mg elvitegravir og 150 mg cobicistat.Særlige advarsler

Genvoya bør ikke anvendes til børn under 6 år med legemsvægt under 25 kg.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Genvoya bør ikke anvendes sammen med andre midler mod HIV.
 • Du må ikke tage Genvoya, hvis du er i behandling med en lang række lægemidler, som kan nedsætte virkningen af Genvoya, fx:
  • midler mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin)
  • rifampicin (tuberkulosemiddel)
  • naturlægemidler med perikon.
 • Du må heller ikke tage en lang række andre lægemidler sammen med Genvoya, da Genvoya kan øge virkningen af disse midler, fx:
  • alfuzosin (middel mod forstørret prostata)
  • amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • ergotamin (middel mod migræne)
  • pimozid (middel mod psykoser)
  • sildenafil (såfremt midlet bruges i behandlingen af forhøjet blodtryk i lungernes blodkar)
  • visse kolesterolsænkende midler (lovastatin, simvastatin)
  • visse sovemidler (midazolam (tabletter), triazolam).
 • Ved dårligt fungerende nyrer og samtidig behandling med clarithromycin (antibiotikum) og Genvoya bør dosis af clarithromycin nedsættes.
 • Genvoya bør ikke anvendes samtidig med midler mod smitsom leverbetændelse (hepatitis B), som indeholder tenofovirdisoproxilfumarat, lamivudin eller adefovirdipivoxil.
 • Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende p-piller, der indeholder mindst 30 mikrogram ethinylestradiol og norgestimat (et kombinationspræparat med 2. generations gestagen), eller anvende anden sikker præventionsform, fx kondom.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter200+10+150+150 mg
Pris i kr. 13.172,55

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI