Annonce

Hemlibra


Producent: Roche

Indeholder
Hemlibra er et middel mod blødninger ved blødersygdom (hæmofili A med udviklede faktor VIII-inhibitorer).

Virksomme stoffer
Emicizumab

Anvendelse

Hemlibra anvendes ved blødersygdommen hæmofili A med udviklede faktor VIII-inhibitorer til:

 • Forebyggelse af blødninger, fx i forbindelse med operationer hos patienter med blødersygdom.

Anvendes kun på sygehus eller af personen selv efter instruktion.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden.

Begyndelsesdosis

 • 3 mg pr. kg legemsvægt 1 gang om ugen i 4 uger.

Vedligeholdelsesdosis

 • 1,5 mg pr. kg legemsvægt 1 gang on ugen.

Bemærk

 • Indsprøjtes under huden på mave, lår eller ydersiden af overarm.
 • Ved samtidig brug af andre lægemidler til indsprøjtning under huden indsprøjtes disse andre steder på kroppen.
 • Glemt dosis
  • Du skal straks tage den glemte dosis, dog senest dagen før næste planlagte dosis.
  • Hvis der er gået en uge siden den glemte dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Manglende data vedr. ældre over 75 år og børn under 1 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Reaktioner på indstiksstedet
Ledsmerter
Hovedpine
Almindelige (1-10%)
Feber
Diarré
Muskelsmerter
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodprop i hjernen, Blodpropper og blødning i de små kar, Årebetændelse
Kraftig lokalirritation med ødelæggelse af huden


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Patienter med udviklede faktor VIII-hæmmere opnår ikke tilstrækkelig virkning af koagulationsfaktor VIII, der er nødvendig for at få blodet til at størkne. Midlet genopretter virkningen af koagulationsfaktor VIII, så blodet kan størkne.
 • Ved udskillelse fra kroppen er halveringstiden (T½) ca. 28 dage.


Lægemiddelformer

Hemlibra 30 mg/ml, injektionsvæske, opløsning

 • 1 hætteglas (1 ml) indeholder 30 mg emicizumab.

Hemlibra 150 mg/ml, injektionsvæske, opløsning

 • 1 hætteglas (0,4 ml) indeholder 60 mg emicizumab
 • 1 hætteglas (0,7 ml) indeholder 105 mg emicizumab
 • 1 hætteglas (1 ml) indeholder 150 mg emicizumab.


Særlige advarsler

Hemlibra skal anvendes med forsigtighed:

 • Hvis du tidligere har haft blodpropper og blødning i de små kar (trombotisk mikroangiopati - TMA).
 • Hvis du af familiemæssige eller andre årsager har høj risiko for at få blodpropper og blødning i de små kar.
 • Se endvidere Brug af anden medicin.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Da Hemlibra øger blodets evne til at størkne, kan det være nødvendigt med en lavere dosis af koagulationsfaktor VII og VIII (midler mod blødersygdom) end før behandling med Hemlibra.
 • Ved samtidig brug af midler mod blødersygdom indeholdende protrombinkomplekskoncentrat (blanding af forskellige koagulationsfaktorer) eller koagulationsfaktor VIII kontrolleres du for udvikling af blodpropper og blødning i de små kar (trombotisk mikroangiopati - TMA) eller andre slags blodpropper.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af visse midler mod afstødning af organer efter transplantationer (ciclosporin, tacrolimus), quinin (middel mod natlige lægkramper) eller andre lægemidler, der øger risikoen for at få blodpropper og blødning i de små kar, se Særlige advarsler.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.30 mg/1 ml
Pris i kr. 23.475,20
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.60 mg/0,4 ml
Pris i kr. 46.893,35
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.105 mg/0,7 ml
Pris i kr. 82.018,45
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.150 mg/1 ml
Pris i kr. 117.144,95Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI