Annonce

Hexaglucon®


Producent: Sandoz

Indeholder
Hexaglucon® er et middel mod diabetes 2.

Virksomme stoffer
Glibenclamid

Anvendelse

Hexaglucon® anvendes til behandling af:

 • Diabetes type 2, hvor det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med diæt, vægttab og motion.

Denne form for behandling finder sædvanligvis kun sted hos normalvægtige og let overvægtige personer over 40 år.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis fastsættes individuelt af lægen.Begyndelsesdosis

 • 1,75 mg i døgnet.
 • Dosis øges med 1,75 mg hvert 3.-5. døgn, indtil tilfredsstillende virkning er nået.

Vedligeholdelsesdosis

 • 1,75-14 mg i døgnet.
 • Døgndoser til og med 7 mg kan tages som engangsdosis om morgenen.
 • Døgndoser over 7 mg fordeles med 7 mg om morgenen og den resterende del om aftenen.

Bemærk:

 • Tabletterne skal tages umiddelbart før eller i forbindelse med måltiderne.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Vægtøgning
Lavt blodsukker
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter
Overfølsomhed over for sollys
Sjældne (0,01-0,1%)
Karbetændelse
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Meget sjældne (under 0,01%)
Dårligt fungerende lever
Synsforstyrrelser
 • Ved fx overdosering eller manglende fødeindtagelse er set nedsat sukkerniveau i blodet.
 • Hypoglykæmisk koma (koma pga. meget lavt sukkerniveau i blodet) med dødelig udgang er forekommet.

Bør ikke anvendes

Hexaglucon® bør ikke anvendes ved:

 • Insulinkrævende diabetes
 • Diabetes med syreophobning i blodet
 • Overfølsomhed for andre sulfonylurinstoffer, som glipizid, gliclazid og glimepirid, pga. risiko for krydsallergi.
 • Infektionssygdomme, ulykkestilfælde og større operationer. I disse tilfælde kan midlertidig omstilling til insulin være nødvendig.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Behandling kan fortsættes under graviditeten efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 2 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at frigøre insulin fra bugspytkirtlen og øge cellernes følsomhed for insulin. Hermed forbedres stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen, så
 • Virkningen indtræder i løbet af ½-1 time og varer 8-12 timer.
 • Halveringstid i blodet (T½) er 5-10 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 1,75 mg eller 3,5 mg glibenclamid.Særlige advarsler

Hexaglucon® skal anvendes med forsigtighed:

 • Efter længere tids faste, især hvis man samtidig behandles med en beta-blokker (middel mod forhøjet blodtryk), da symptomerne på for lavt blodsukker ved denne kombinationsbehandling kan være ukarakteristiske.
 • Hvis du tidligere har oplevet alvorlig overfølsomhed for visse sulfonamider, som sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Virkningen af Hexaglucon® kan forøges af en række lægemidler, fx:
  • visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere og ACE-hæmmere)
  • blodfortyndende midler (phenprocoumon og warfarin)
  • fenylbutazon (middel mod urinsyregigt)
  • sulfamethoxazol/trimethoprim (antibiotikum)
  • fluconazol (svampemiddel).
 • Ciprofloxacin (antibiotikum) kan i sjældne tilfælde øge virkningen af Hexaglucon®.
 • Virkningen af Hexaglucon® kan nedsættes af en række lægemidler, fx:
  • visse vanddrivende midler (slyngediuretika og thiaziddiuretika)
  • phenobarbital (epilepsimiddel)
  • glukokortikoider (binyrebarkhormon)
  • rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Hexaglucon® kan øge virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation).
 • Naturlægemidler med perikon kan ændre virkningen af Hexaglucon®.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 120 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter1,75 mg
Pris i kr. 216,45
Pakning 120 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter3,5 mg
Pris i kr. 225,90Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI