Annonce

Hexamycin


Producent: Sandoz

Indeholder
Hexamycin er et antibiotikum. Aminoglykosid.

Virksomme stoffer
Gentamicin

Anvendelse

Hexamycin anvendes til behandling af:

  • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af gentamicin, fx blodforgiftning, som er udgået fra urinvejene eller mave-tarmkanalen.

Midlet anvendes ofte sammen med andre antibiotika.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller en blodåre.

Voksne. Sædvanligvis 5 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Svimmelhed
Forhøjet urinstof og kreatinin i blodet, Krystaller i urinen, Påvirkning af nyrerne(inklusiv protein i urinen og hyppig vandladning)
Tinnitus
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forstørret lever(forbigående), Mundbetændelse
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk, Nedsat vejrtrækning
Blodmangel, Forstørret milt, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Ledsmerter, Muskelkramper
Besvær med at styre arme og ben, Føleforstyrrelser i arme og ben
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand(inklusiv hududslæt, hudkløe og medicinfremkaldt feber)
Synsforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Arvæv i lungerne
Forhøjet nitrogenforbindelser i blodet, Småblødninger i hud og slimhinder
For lidt calcium i blodet*, For lidt kalium i blodet*, For lidt natrium i blodet*
Depression, Forvirring, Øget tryk i hjernen
Hårtab
Nedsat urinproduktion
Meget sjældne (under 0,01%)
Hævelse i struben
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Nyresvigt
Ikke kendt
Nervebetændelse
Høretab(permanent)

*Ses ved behandling i over 4 uger.


Bør ikke anvendes

Hexamycin bør ikke anvendes ved Overfølsomhed over for aminoglykosider inkl. hjælpestoffet neomycin.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Der er en let øget risiko for øreskader. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er en lille øget risiko for bivirkninger som diarré hos det ammede barn. Du kan fortsætte med at amme efter aftale med lægen.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.


Virkning
  • Virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde.
  • Gentamicin er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
  • Halveringstiden i blodet (T½) er 1,5-2,5 timer.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 40 mg gentamicinsulfat.Særlige advarsler

Hexamycin skal anvendes med forsigtighed ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Samtidig anvendelse af cisplatin (celledræbende middel) kan medføre nyreskade og bør derfor undgås.
  • Samtidig anvendelse af polymyxin (antibiotikum), ciclosporin (middel ved organtransplantation), visse kræftmidler (carboplatin) eller visse vanddrivende midler (slyngediuretika) øger risikoen for nyreskade, høretab og øresusen (tinnitus).
  • Visse andre antibiotika (fx penicilliner, tobramycin, cefalosporiner) og slyngediuretika (vanddrivende midler) øger virkningen af Hexamycin.
  • Andre antibiotika (fx chloramphenicol, tetracycliner og polymyxin) nedsætter virkningen af Hexamycin.
  • Hexamycin kan forstærke virkningen af muskelafslappende midler.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 amp. a 2 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.40 mg/ml
Pris i kr. 387,75
Pakning 10 amp. a 3 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.40 mg/ml
Pris i kr. 488,90Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI