Annonce

Hydroxyzine "Bluefish"


Producent: Bluefish

Indeholder
Hydroxyzine "Bluefish" er et beroligende middel.

Virksomme stoffer
Hydroxyzin

Anvendelse

Hydroxyzine "Bluefish" anvendes som beroligende middel ved angst og uro. Midlet dæmper samtidig overfølsomhedsreaktioner, fx hudkløe.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Angst og uro

Voksne. Sædvanligvis 50 mg i døgnet fordelt på 12,5 mg, 12,5 mg og 25 mg. Højst 100 mg i døgnet.

Hudkløe

 • Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis 25 mg eventuelt suppleret med yderligere 25 mg 3-4 gange i døgnet. Højst 100 mg i døgnet.
 • Børn 1-6 år. Sædvanligvis 1-2 pr. kg legemsvægt í døgnet fordelt på flere doser.
 • Børn over 6 år. Sædvanligvis 2 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på flere doser.

Bemærk:

 • Anbefales ikke til ældre. Hvis nødvendigt gives halv dosis.
 • Højst 2 mg pr. kg legemsvægt i døgnet til børn under 40 kg.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Træthed
Døsighed
Almindelige (1-10%)
Mundtørhed
Hovedpine, Sløvhed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forvirring, Rysten, Svimmelhed, Uro og rastløshed
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverpåvirkning
Lavt blodtryk
Hallucinationer, Kramper, Ufrivillige rykkende bevægelser
Betændelse i huden
Allergiske reaktioner
Manglende vandladning
Sløret syn, Uskarpt syn
Meget sjældne (under 0,01%)
Muskelsammentrækninger i luftrørene
Alvorlig hudreaktion
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt
Hjertebanken, Påvirkning af ekg(herunder forlænget QT-interval*)

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

Visse bivirkninger (fx døsighed, sløvhed og forvirring) ses hyppigere hos mindre børn.


Bør ikke anvendes
 • Porfyri (sjælden arvelig sygdom)
 • Visse typer forstyrrelser af hjerterytmen (forlænget QT-interval)
 • Overfølsomhed over for andre såkaldte piperazinderivater - bl.a. flere antihistaminer, antipsykotika og midler mod rejsningsbesvær.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Baggrund: Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker sløvende på grund af midlets såkaldte antihistamin-virkning.
 • Af samme grund kan midlet lindre kløe og andre overfølsomhedsreaktioner, idet histamin medvirker ved udviklingen af den allergiske reaktion. Hydroxyzin bliver i kroppen omdannet til stoffet cetirizin, som har tilsvarende virkning.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 14 timer (hydroxyzin) og ca. 10 timer (cetirizin).


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg hydroxyzinhydrochlorid.Særlige advarsler

Alkohol forstærker midlets sløvende virkning og bør undgås under behandlingen.

Hvis man skal have lavet en priktest eller en metakolin provokationstest (anvendes ved påvisning af luftvejssygdomme), skal behandlingen stoppes 5 dage før.

Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

Midlet skal desuden anvendes med forsigtighed ved:

 • Øget risiko for kramper
 • Grøn stær
 • Myasthenia gravis (sjælden muskel sygdom)
 • Demens
 • Vandladningsbesvær
 • Nedsat tarmfunktion.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Antihistaminer, stærktvirkende smertestillende midler, sovemidler samt midler mod psykoser forstærker Hydroxyzine "Bluefish"s søvndyssende virkning.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter25 mg
Pris i kr. 144,95

Farvestoffer
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 25 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI