Annonce

Idefirix

L04AA41

Idefirix er et immunundertrykkende middel til brug inden nyretransplantation.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Idefirix anvendes i meget sjældne tilfælde til:

 • Behandling inden en nyretransplantation for at hindre afstødning af den donerede nyre.

Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som pulver til koncentrat til infusionsvæske, der efter opløsning og fortynding gives i en blodåre.

Voksne

 • Engangsdosis på 0,25 mg pr. kg legemsvægt helst inden for 24 timer før transplantation.
 • Enkelte patienter kan have behov for en ekstra dosis inden for 24 timer efter den første dosis.

Bemærk:

 • For at modvirke bivirkninger i forbindelse med selve infusionen vil du få forbehandling med binyrebarkhormon og antihistamin.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Infektioner.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Hurtig puls.
Blødning i øjet, Synsforstyrrelser.
Afstødning af transplanteret organ.
Reaktioner og ubehag under infusionen eller injektionen.
Leverpåvirkning.
Muskelsmerter.
Svimmelhed, Hovedpine.
Åndenød.
Hududslæt, Rødme.
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk, Varmefølelse.

Bør ikke anvendes

Må ikke anvendes ved

 • Alvorlige infektioner
 • Blodsygdommen trombotisk trombocytopenisk purpura.

Særlige advarsler

 • Forebyggende behandling med antibiotika mod luftvejsinfektioner bør gives de første 4 uger efter infusionen.
 • Den beskyttelse, man opnår ved vaccinering, kan være nedsat indtil 4 uger efter behandlingen.

Nedsat leverfunktion

Ingen erfaring med midlet ved dårligt eller meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Samtidig behandling med antistofbaserede midler (fx basiliximab, rituximab, alemtuzumab, adalimumab, denosumab, belatacept, etanercept, anti-thymocytglobulin (kanin) og immunglobulin) bør udsættes, da midlerne bliver inaktive.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 måneders karantæne. Donor skal måske udmeldes af donorkorps.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Idefirix nedbryder antistoffet immunglobulin G (IgG), der er en del af immunsystemet.

Halveringstiden i blodet () er i gennemsnit 3,7 dage.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 11 mg imlifidase.

Hjælpestoffer

Andre:

Dinatriumedetat : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 11 mg
Mannitol (E421) : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 11 mg
Polysorbat 80 : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 11 mg
Trometamol : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 11 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 11 mg1 stk.1.484.482,25
(Recept)pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 11 mg2 stk.2.968.947,65

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 21. okt. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI