Annonce

Ifirmacombi®, komb.


Producent: KRKA

Indeholder
Ifirmacombi® er et middel mod forhøjet blodtryk. Angiotensin II-blokker og vanddrivende middel i kombination.

Virksomme stoffer
Hydrochlorthiazid
Irbesartan

Anvendelse

Ifirmacombi® anvendes mod forhøjet blodtryk, hvor behandling med ét middel ikke er tilstrækkelig.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Sædvanligvis 1 tablet (150/12,5 mg) om morgenen.
 • Dosis kan øges til 1 tablet (300/12,5 mg) eller 1 tablet (300/25 mg) 1 gang i døgnet.

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn og unge under 17 år.Mulige bivirkninger
I forbindelse med de første doser kan der hos enkelte komme udtalt blodtryksfald.
Almindelige (1-10%)
Træthed
Kvalme, Opkastning
Svimmelhed
Vandladningsbesvær
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodtryksfald når man rejser sig, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet
Besvimelsesanfald
Overfølsomhed over for sollys
Seksuelle forstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Meget sjældne (under 0,01%)
Leverbetændelse
For meget kalium i blodet
Ledsmerter
Allergiske reaktioner
Påvirkning af nyrerne
Tinnitus
Ikke kendt
Betændelse i bugspytkirtlen
Blodmangel, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Depression
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Hudkræft, Karbetændelse i huden
Synsforstyrrelser

Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes ved

 • kendt overfølsomhed over for angiotensin II-blokkere eller vanddrivende midler af thiazid-typen pga. risiko for krydsallergi.
 • forsnævring af pulsårerne til nyrerne.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Må ikke anvendes.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes, hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Irbesartan hæmmer virkningen af det blodtryksforhøjende hormon, angiotensin II. Herved udvides blodkarrene, og blodtrykket falder. Midlet påvirker endvidere salt- og vandudskillelsen gennem nyrerne.
 • Hydrochlorthiazid øger saltudskillelsen i nyrerne. Den øgede saltudskillelse vil "trække" vand med ud af kroppen. Herved falder blodtrykket.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer, er maksimal efter 3-6 timer og varer i ca. 24 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 11-15 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder:

 • 150 mg irbesartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid,
 • 300 mg irbesartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid,
 • 300 mg irbesartan og 25 mg hydrochlorthiazid.


Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • forsnævring i legemspulsåren
  • urinsyregigt
  • og hvis tidligere anvendelse af ACE-hæmmere eller visse sulfonamider, som sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin, har medført overfølsomhed.
 • Indholdet af kalium i blodet bør kontrolleres under behandlingen, da forstyrrelser i kaliumbalancen kan optræde.
 • Langvarig brug af hydrochlorthiazid kan muligvis øge risikoen for hudkræft, og du bør begrænse solbadning og brugen af solarium. Brug evt. creme med høj solfaktor.
 • Kontakt din læge, hvis du oplever mistænkelige sår eller pletter.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midlet må ikke tages samtidig med aliskiren (et andet middel mod forhøjet blodtryk), hvis du har diabetes eller dårligt fungerende nyrer.
 • Samtidig indtagelse af kaliumtabletter eller kaliumbesparende diuretika kan i visse tilfælde medføre forhøjelse af kaliumindholdet i blodet.
 • Kolesterolnedsættende midler (colestipol og colestyramin) og NSAID (midler mod gigt og smerter) kan nedsætte virkningen af Ifirmacombi®.
 • Ifirmacombi® kan øge virkningen af midler mod hjertekrampe, muskelafslappende midler og sulfonylurinstoffer (tabletter mod diabetes) samt øger risikoen for forgiftning med lithium (middel mod manier).
 • Ved samtidig behandling med Ifirmacombi® og binyrebarkhormoner kan blodets indhold af kalium nedsættes.
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere eller aliskiren (andre midler mod forhøjet blodtryk) øger risikoen for lavt blodtryk, forhøjet kalium i blodet og påvirkning af nyrerne.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter150+12,5 mg 90 stk. (blister) Udgået 29-07-2019
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter300+12,5 mg 90 stk. (blister) 91,20
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter300+25 mg 90 stk. (blister) 99,35

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 150+12,5 mg
filmovertrukne tabletter 300+12,5 mg
filmovertrukne tabletter 300+25 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI