Annonce

Ifirmasta®


Producent: KRKA

Indeholder
Ifirmasta® er et middel mod forhøjet blodtryk. Angiotensin II-blokker.

Virksomme stoffer
Irbesartan

Anvendelse

Ifirmasta® anvendes:

 • mod forhøjet blodtryk
 • til at forebygge nyreskade hos diabetikere med protein i urinen.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Sædvanligvis 150 mg 1 gang i døgnet.
 • Dosis kan øges til 300 mg 1 gang i døgnet.

Bemærk: Erfaring savnes ved børn og unge under 18 år.Mulige bivirkninger
Hvis du samtidig bliver behandlet for diabetes (sukkersyge), er en meget almindelig bivirkning forhøjet mængde kalium i blodet, og en almindelig bivirkning er blodtryksfald, når du rejser dig hurtigt op.
Almindelige (1-10%)
Knoglesmerter, Ledsmerter, Muskelsmerter
Blodtryksfald når man rejser sig
Svimmelhed, Træthed
Kvalme, Opkastning
Ikke almindelige (0,1-1%)
Seksuelle forstyrrelser
Ikke kendt
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Leverbetændelse, Leverpåvirkning
For meget kalium i blodet
Muskelkramper
Påvirkning af nyrerne
Tinnitus
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Karbetændelse

Bør ikke anvendes

Ifirmasta® må ikke anvendes ved:

 • tidligere reaktioner med overfølsomhed over for angiotensin II-blokkere.

Graviditet
Må ikke anvendes.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes. Hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk.


Virkning
 • Hæmmer virkningen af det blodtryksforhøjende hormon, angiotensin II. Herved udvides blodkarrene, og blodtrykket falder.
 • Midlet påvirker endvidere salt- og vandudskillelsen gennem nyrerne.
 • Maksimal virkning indtræder i løbet af 3-6 timer og varer i ca. 24 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 11-15 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg eller 300 mg irbesartan (som hydrochlorid).Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed:

 • ved forsnævring i legemspulsåren eller i pulsårerne til nyrerne
 • hvis tidligere anvendelse af ACE-hæmmere har medført overfølsomhed.

Indholdet af kalium i blodet bør kontrolleres under behandlingen, da forstyrrelser i kaliumbalancen kan optræde.

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever eller ved tilstopning af galdevejene.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midlet må ikke tages samtidig med aliskiren (et andet middel mod forhøjet blodtryk), hvis du har diabetes eller dårligt fungerende nyrer.
 • Samtidig indtagelse af kaliumtabletter eller kaliumbesparende diuretika kan i visse tilfælde medføre forhøjelse af kaliumindholdet i blodet.
 • NSAID (midler mod gigt og smerter) kan nedsætte virkningen af Ifirmasta®.
 • Ifirmasta® øger risikoen for forgiftning med lithium (middel mod manier).
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere eller aliskiren (andre midler mod forhøjet blodtryk) øger risikoen for lavt blodtryk, forhøjet kalium i blodet og påvirkning af nyrerne.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 98 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter150 mg
Pris i kr. 95,05
Pakning 98 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter300 mg
Pris i kr. 352,65

Farvestoffer
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 150 mg
filmovertrukne tabletter 300 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI