Annonce

Imigran®


Producent: GSK Pharma

Indeholder
Imigran® er et middel mod migræne. Triptan.

Virksomme stoffer
Sumatriptan

Anvendelse

Imigran® anvendes til behandling af migræneanfald med eller uden aura samt Hortons hovedpine (kun indsprøjtning).


Doseringsforslag

Findes som dispergible tabletter, næsespray og injektionsvæske, der indsprøjtes under huden.

Migræneanfald:

Voksne

Dispergible tabletter

 • Sædvanligvis 50-100 mg ved anfald.
 • Hvis migrænen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 2 timer mellem doserne.
 • Højeste døgndosis er 300 mg.

Bemærk:

 • Dispergible tabletter kan synkes hele eller opløses i en skefuld vand.

Næsespray

 • Sædvanligvis 10-20 mg ved anfald.
 • Hvis migrænen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 2 timer mellem doserne.
 • Højeste døgndosis er 40 mg. Næsespray administreres som en enkeltdosis i det ene næsebor. Se slideshow.

Injektionsvæske

 • Sædvanligvis 1 dosis (6 mg).
 • Hvis migrænen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 2 timer mellem indsprøjtningerne, og der må højst tages 2 doser i døgnet.
 • Injektionsvæsken er beregnet til anvendelse i særlig GlaxoPen. Se film under "Instruktioner".

Hortons hovedpine:

Voksne

Injektionsvæske

 • Sædvanligvis 1 dosis (6 mg).
 • Hvis hovedpinen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 1 time mellem indsprøjtningerne, og der må højst tages 2 doser i døgnet.
 • Næsespray kan i visse tilfælde også anvendes.Bemærk:

 • Hvis 1. dosis ikke virker, skal dosis ikke gentages til samme anfald. I stedet kan gigtmidler (NSAID) eller paracetamol anvendes.
 • Bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå udvikling af hovedpine, som skyldes overforbrug af medicin.
 • Manglende erfaring vedr. patienter under 18 år og over 65 år.


Mulige bivirkninger
Der kan ofte forekomme en følelse af svaghed og træthed, som sædvanligvis er forbigående og mild til moderat.
Almindelige (1-10%)
Kuldefornemmelse, Smerter, Tyngdefornemmelse
Kvalme, Opkastning
Varmefølelse, Ændringer i blodtrykket, Åndenød
Muskelsmerter
Døsighed, Nedsat følesans, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Rødme
Meget sjældne (under 0,01%)
Leverpåvirkning
Blodprop i hjertet, Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls, Lavt blodtryk, Påvirkning af ekg
Kramper, Ufrivillige langsomme bevægelser
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser, Synstab
Ikke kendt
Ledsmerter
Angst

Efter administration med næsespray er der set mild, forbigående irritation og brændende fornemmelse i næse og hals samt næseblod.

Der er desuden observeret allergiske reaktioner fra hududslæt til i sjældne tilfælde alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok).


Bør ikke anvendes

Imigran® bør ikke anvendes:

 • ved hjerte-karsygdomme, eller hvis man tidligere har haft blodprop eller andre kredsløbsforstyrrelser i hjernen eller ved ukontrolleret forhøjet blodtryk
 • ved svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi
 • samtidig med MAO-hæmmere (midler mod depression eller parkinsonisme). Der skal gå mindst 2 uger efter afbrydelse af behandling med MAO-hæmmere, før du må anvende Imigran®.

Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker sammentrækkende på blodkar især i hjernen, hvilket formentlig er forklaringen på virkningen ved migræne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 30 minutter (dispergible tabletter), efter ca. 15 minutter (næsespray) og efter ca. 10 minutter (injektionsvæske).
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 2 timer.


Lægemiddelformer

Imigran® Sprint, dispergible tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg eller 100 mg sumatriptan (som succinat).

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 12 mg sumatriptan (som succinat) i sterilt vand.

Næsespray, opløsning (éndosisspray). 0,1 ml indeholder 10 mg eller 20 mg sumatriptan.Særlige advarsler
 • Bør ikke gives, hvis der er risiko for hjerteproblemer, herunder forsnævring af blodkar (iskæmisk hjertesygdom) uden forudgående undersøgelse af hjertet.
 • Forsigtighed hos patienter, der ryger, har et kontrolleret forhøjet blodtryk eller bruger nicotinsubstitution, hos postmenopausale kvinder og mænd over 40 år, eller hvis man har diabetes.
 • Forsigtighed, hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed for sulfonamider, som fx sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved epilepsi.
 • Kanylehætten på den fyldte injektionssprøjte kan indeholde tørt, naturligt latexgummi, der i sjældne tilfælde kan forårsage allergiske reaktioner, som kan være alvorlige, hos personer med overfølsomhed over for latex.

Nedsat leverfunktion

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Behandling med MAO-hæmmere (middel mod depression eller Parkinsons sygdom) inden for 2 uger før behandling med Imigran® kan øge virkningen og bivirkninger af Imigran®.
 • Imigran® må ikke tages, hvis man samtidig er i behandling med migrænemidler, der indeholder ergotamin.
 • Imigran® må ikke tages samtidig med anden medicin mod migræne (fx triptaner).
 • Ved samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI- eller SNRI-midler) er der risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand).
 • Bivirkninger kan være hyppigere ved samtidig brug af Imigran® og produkter indeholdende perikon.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 6 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke dispergible tabletter50 mg
Pris i kr. 383,25
Pakning 6 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke dispergible tabletter100 mg
Pris i kr. 665,30
Pakning 6 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke dispergible tabletter100 mgParanova Danmark
Pris i kr. 219,15
Pakning 2 x 0,5 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.12 mg/ml
Pris i kr. Udgået 13-01-2020
Pakning 2 x 0,5 ml & glaxopen
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.12 mg/ml
Pris i kr. 515,85
Pakning 2 x 0,5 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.12 mg/mlParanova Danmark
Pris i kr. 377,75
Pakning 2 x 0,5 ml + glaxopen
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.12 mg/mlOrifarm
Pris i kr. 517,60
Pakning 2 x 0,5 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.12 mg/ml2care4
Pris i kr. 388,95
Pakning 2 x 0,5 ml + glaxopen
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.12 mg/ml2care4
Pris i kr. 538,55
Pakning 6 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke næsespray, opløsning10 mg
Pris i kr. 447,10
Pakning 6 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke næsespray, opløsning20 mg
Pris i kr. 453,70
Pakning 6 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke næsespray, opløsning20 mgOrifarm
Pris i kr. 454,80
Pakning 6 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke næsespray, opløsning20 mg2care4
Pris i kr. 482,50

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
dispergible tabletter 50 mg
dispergible tabletter 100 mg
næsespray, opløsning 10 mg
næsespray, opløsning 20 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI