Annonce

Imipramin "DAK"

Udgået: 28-11-2022

N06AA02

Imipramin "DAK" er et middel mod depression. Tricyklisk antidepressivt middel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Imipramin "DAK" anvendes til behandling af depression.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Begyndelsesdosis. 25-50 mg fordelt på 1-2 doser i døgnet, stigende op til 200 mg i døgnet.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 100-150 mg i døgnet.

Bemærk:

 • Til ældre anvendes normalt halv dosis.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Uskarpt syn.
Forstoppelse, Mundtørhed.
Muskelkramper, Svimmelhed.
Forvirring.
Impotens, Manglende orgasme, Nedsat sexlyst.
Lavt blodtryk.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nældefeber.
Vægtøgning.
Bivirkninger fra bevægeapparatet.
Manglende vandladning.
Hududslæt.
Karbetændelse.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Rysten, Ændring i hudens følesans.
Angst, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem.
Forhøjet tryk i øjet.
Tarmslyng.
Påvirkning af ekg.
Kramper.
Aggressivitet, Forværrede psykotiske symptomer, Manier.
Overfølsomhed over for sollys.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Speciel nyresygdom - Schwartz-Bartters syndrom.
Ødelæggelse af levercellerne.
Selvmordsadfærd.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

 • Visse bivirkninger, fx sløvhed, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre. - Forvirring ses hos mere end 35 % over 40 år.
 • Visse typer forstyrrelse af hjerterytmen (forlænget PR-interval) og hurtig puls er set som meget almindelige bivirkninger hos børn.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved langvarig behandling med tricykliske antidepressive midler. Øget risiko for afkalkning af knoglerne ses dog også ved ubehandlet depression.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres, samt ved sygdom i skoldbruskkirtlen.
 • Ved epilepsi kan anfaldene forøges.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved forhøjet tryk i øjet, grøn stær, manglende vandladning, sygdomme i skjoldbruskkirtlen samt hvis man tidligere har lidt af mani/hypomani.
 • Hvis man lider af diabetes, kan det være nødvendigt at justere behandlingen for diabetes.
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Forsigtighed ved behandling af ældre, bl.a. pga. øget risiko for pludseligt blodtryksfald, når man rejser sig op.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og mavesmerter.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel) samt antihistaminer kan øge virkningen af Imipramin "DAK".
 • Visse epilepsimidler kan nedsætte virkningen af Imipramin "DAK".
 • Imipramin "DAK" kan forstærke virkningen af sovemidler.
 • Samtidig behandling med levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) kan medføre forhøjet blodtryk.
 • Imipramin "DAK" må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet noradrenalin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er 6-18 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg eller 25 mg imipraminhydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Farve:

Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg

Andre:

Lactose : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 10 mg100 stk.Udgået 28-11-2022
(Recept)filmovertrukne tabletter 25 mg100 stk.Udgået 28-11-2022

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 10 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.6 x 6
filmovertrukne tabletter 10 mg
filmovertrukne tabletter 25 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.8 x 8
filmovertrukne tabletter 25 mg

Revisionsdato

fr. 18. nov. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 6. februar 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI